Art 149 Accesul și racordarea la rețea | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 148 Accesul și racordarea la rețea Art 150 Accesul și racordarea la rețea

TITLUL II Gazele naturale - CAPITOLUL VI Accesul și racordarea la rețea -
Art. 149. -

(1) Refuzul accesului terților la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale se poate face în următoarele situații:

a) capacitatea obiectivului/sistemului este insuficientă;

b) accesul la sistem împiedică îndeplinirea obligațiilor de serviciu public și siguranță în exploatare;

c) accesul la sistem poate conduce la serioase dificultăți economice și/sau financiare legate de contractele de tip "take-or-pay" pentru titularul de licență/autorizație căruia i se solicită accesul;

d) calitatea gazelor naturale care urmează să fie introduse în sisteme și/sau în depozite nu corespunde cerințelor impuse de reglementările în vigoare.

(2) Refuzul de acces la sistem se materializează printr-un document denumit "Refuz de acces", care cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...