Art 113 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale - Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia -
Art. 113. -
Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Drepturile de uz și de servitute au ca obiect utilitatea publică, au caracter legal, iar conținutul acestora este prevăzut la art. 108 și se exercită fără înscriere în cartea funciară, pe toată durata existenței obiectivului/sistemului de gaze naturale sau, temporar, cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție, în caz de avarie. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Exercitarea drepturilor de uz și de servitute asupra proprietăților private afectate de obiectivul/sistemul care se vor realiza după intrarea în vigoare a prezentei legi se face în conformitate cu regulile procedurale privind condițiile și termenii referitori la durată, conținutul și limitele de exercitare a acestor drepturi, prevăzute într-o convenție-cadru, precum și pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despăgubirilor și a modului de plată a acestora, care se aprobă, împreună cu convenția-cadru, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(3) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz și de servitute de către titularii de licențe și autorizații pot solicita încheierea de convenții, conform prevederilor alin. (2). Modificări (1), Jurisprudență

(4) Titularii de licențe și autorizații sunt obligați să procedeze la încheierea convențiilor-cadru prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectați. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Dacă, cu ocazia intervențiilor pentru dezvoltare, modernizare, reparații, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea obiectivelor/sistemelor din domeniul gazelor naturale, concesionarii au obligația să plătească despăgubiri în condițiile legii. Jurisprudență

(6) Despăgubirile se stabilesc avându-se în vedere următoarele criterii: Jurisprudență, Reviste (1)

a) suprafața de teren afectată cu ocazia lucrărilor;

b) valorile pentru producțiile estimate ale culturilor și plantațiilor afectate, comunicate de organismele abilitate, precum și amenajările afectate de lucrări;

c) valoarea de circulație a bunurilor imobile afectate.

(7) Cuantumul despăgubirii se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 103 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 104 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 105 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 106 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 107 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 108 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 109 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 110 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 111 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 112 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 113 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 114 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 115 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 116 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 117 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 118 Autorizații și licențe
Art 119 Autorizații și licențe
Art 120 Autorizații și licențe
Art 121 Autorizații și licențe
Art 122 Prevederi generale privind producția, transportul, distribuția, înmagazinarea subterană, furnizarea și administrarea piețelor centralizate de gaze naturale
Art 123 Prevederi generale privind producția, transportul, distribuția, înmagazinarea subterană, furnizarea și administrarea piețelor centralizate de gaze naturale
Reviste:
Acțiune în pretenții întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 351/2004. Importanța respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp
Noțiunea de expropriere, câmpul de aplicare al acesteia și utilitatea publică
;
se încarcă...