Art 101 Autorități și competențe | Lege 123/2012

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Gazele naturale - Autorități și competențe -
Art. 101. -

(1) Strategia energetică națională definește obiectivele sectorului gazelor naturale pe termen mediu și lung și modalitățile de realizare a acestora, în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naționale. Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort și se aprobă de Guvern, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali și a reprezentanților mediului de afaceri.

(2) Politica energetică, urmărind direcțiile stabilite prin strategia energetică, este elaborată de ministerul de resort, pe baza programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu și cu considerarea evoluțiilor probabile pe termen lung, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali și a reprezentanților mediului de afaceri, având în vedere, în principal:

a) constituirea cadrului instituțional corespunzător, prin stabilirea organismelor și a autorității competente pentru realizarea acestei politici;

b) asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale;

c) prognozarea importurilor și a exporturilor de gaze naturale;

d) elaborarea programelor de dezvoltare în sectorul gazelor naturale;

e) asigurarea protecției mediului;

f) creșterea eficienței economice și/sau energetice în producția, înmagazinarea, transportul, distribuția și utilizarea gazelor naturale;

g) stimularea dezvoltării capacităților de înmagazinare a gazelor naturale, a capacităților de injecție/extracție din depozite și a constituirii stocurilor strategice;

h) precizarea liniilor directoare privind cercetarea și dezvoltarea specifice sectorului gazelor naturale și promovarea tehnologiilor avansate în domeniu;

i) dezvoltarea cooperării internaționale.

(3) Guvernul, ministerul de resort și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor politicii energetice prevăzute la alin. (2) și examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.

Acesta este un fragment din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 123/2012:
Art 91 Infracțiuni și contravenții
Art 92 Infracțiuni și contravenții
Art 93 Infracțiuni și contravenții
Art 94 Infracțiuni și contravenții
Art 95 Infracțiuni și contravenții
Art 96 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 97 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 98 Dispoziții generale
Art 99 Dispoziții generale
Art 100 Dispoziții generale
Art 101 Autorități și competențe
Art 102 Autorități și competențe
Art 103 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 104 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 105 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 106 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 107 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 108 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 109 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 110 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
Art 111 Concesionarea și regimul drepturilor asupra proprietății altuia
;
se încarcă...