Guvernul României

Hotărârea nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 17 iulie 2018, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. -

Încadrarea personalului Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condițiilor prevăzute în legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Alexandru Petrescu

București, 27 februarie 2019.

Nr. 119.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...