«Art 229 | Decizie 681/2012

Acesta este un fragment din Decizia nr. 681/2012 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate privind Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

" - La art 229, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: -
«Art. 229. -

(1) Patrimoniul instituțiilor de învățământ superior particulare și confesionale constă din patrimoniul inițial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile și imobile și din creanțe și proprietatea privată a fondatorilor.

(2) Instituțiile de învățământ superior particulare și confesionale particulare, pe durata existenței lor, dispun în mod liber de patrimoniul pus la dispoziția lor, cu acordul fondatorilor.»"

Acesta este un fragment din Decizia nr. 681/2012 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate privind Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...