Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3207/2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2019-2020

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 martie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 33 alin. (2), art. 64 alin. (2) și art. 65 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.411/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral;

- Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.081/2010 privind aprobarea planului-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral;

- Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, școala de arte și meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum și pentru clasele a XI-a-a XII-a și a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi și seral;

- Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a;

- Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Pentru clasele a XII-a și a XIII-a din învățământul liceal - filiera tehnologică, ale căror planuri-cadru de învățământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână și a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învățământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele și modulele din ariile curriculare corelat cu structura anului școlar 2019-2020, astfel:

a) pentru clasa a XII-a învățământ zi:

- 28 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

- 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

b) pentru clasa a XIII-a învățământ seral:

- 28 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

- 5 săptămâni de stagii de pregătire practică.

Art. 2. -

Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, învățământ de zi, cu excepția claselor enumerate la art. 1, și pentru clasele din învățământul profesional, ale căror planuri-cadru de învățământ în vigoare prevăd un număr mai mare de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total de ore/săptămână și a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile-cadru de învățământ în vigoare, dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele și modulele din ariile curriculare corelat cu structura anului școlar 2019-2020, astfel:

a) pentru clasa a IX-a liceu-filiera tehnologică:

- 34 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

- 3 săptămâni de stagii de pregătire practică;

b) pentru clasa a X-a liceu-filiera tehnologică:

- 34 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

- 3 săptămâni de stagii de pregătire practică;

c) pentru clasa a XI-a liceu-filiera tehnologică, profil Tehnic și Resurse naturale și protecția mediului:

- 32 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

- 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

d) pentru clasa a XI-a liceu-filiera tehnologică, profil Servicii:

- 33 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

- 4 săptămâni de stagii de pregătire practică;

e) pentru clasa a IX-a învățământ profesional:

- 32 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică săptămânală;

- 5 săptămâni de stagii de pregătire practică;

f) pentru clasa a X-a învățământ profesional:

- 28 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

- 9 săptămâni de stagii de pregătire practică;

g) pentru clasa a XI-a învățământ profesional:

- 27 de săptămâni de pregătire teoretică și pregătire practică;

- 10 săptămâni de stagii de pregătire practică.

Art. 3. -

Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, forma de învățământ seral, cu excepția claselor a XIII-a, se aplică planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Art. 4. -

Pentru învățământul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Art. 5. -

Stagiile de pregătire practică în învățământul profesional și tehnic pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore, se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

Art. 6. -

Pentru învățământul postliceal, școală postliceală și școală de maiștri, se respectă durata cursurilor stabilite prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Art. 7. -

Pentru domeniile/calificările dobândite prin învățământul liceal - filiera tehnologică și prin învățământul profesional, la care modulele/disciplinele se desfășoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului școlar, se reduce proporțional numărul de ore al fiecărui/fiecărei modul/discipline corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului școlar 2019-2020, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 8. -

Pentru domeniile/calificările dobândite prin învățământul liceal tehnologic la care modulele nu se desfășoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului școlar, numărul de ore al fiecărui modul pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii este corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului școlar 2019-2020, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și este menționat în anexa nr. 1.

Art. 9. -

Pentru domeniile/calificările dobândite prin învățământul profesional la care modulele nu se desfășoară cu un număr constant de ore pe întreaga durată a anului școlar, numărul de ore al fiecărui modul pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii este corelat cu numărul de săptămâni prevăzut în structura anului școlar 2019-2020, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale, și este menționat în anexa nr. 2.

Art. 10. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 bis.

Art. 11. -

Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare, precum și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Ecaterina Andronescu

București, 22 februarie 2019.

Nr. 3.207.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...