Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 99/2019 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019, din 19.02.2019

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 21 februarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr. 1

Operator de date cu caracter personal: 9596

Județul Nr. cerere și data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor
Centrul Județean/Local APIA ȘTAMPILA (data primirii cererii la Centrul județean/local APIA)
Numele și Prenumele funcționarului APIA care primește cererea Semnătura funcționarului care primește cererea
Nr. unic de identificare solicitant Număr, data și ora închiderii cererii în IPA Online

CERERE UNICĂ DE PLATĂ 2019

I.

DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAȚIE

PERSOANE FIZICE și FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)

01. Nume persoană fizică/administrator formă de asociere simplă *) 02. Prenume*)
03. CNP*)
04. Denumire formă de asociere simplă*)
05. Cod țară și nr. act identitate (altă cetățenie)*)
06a. Beneficiați de rentă viageră? *) Da Nu 06b. Sunteți membru al unui fond mutual? *) Da Nu

PERSOANE JURIDICE și PFA/ÎI/ÎF:*)

07. Denumire exploatație/PFA/ÎÎ/ÎF*)
08. Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)*)
09. Nume administrator/reprezentant*) 10. Prenume administrator/reprezentant*)
11. CNP administrator/reprezentant/titular PFA/II*)
12. Cod țară și nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetățenie)*)
13. Tip de organizare*)
14. Cod CAEN

SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII/ADRESA DE DOMICILIU:*)

15. Județ*)/Sector *) 16. Localitate*) se completează comună și sat, după caz
16.1 Oraș/comună * ) 16.2 Sat*)
17. Strada*) 18. Nr. *) 19. Cod poștal*) 20. Bl. *) 21. Sc. *) 22. Ap. *)
23.Telefon mobil *) 24. Telefon/Fax *) 25. E-mail

În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, completați câmpurile de mai jos:

SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI: *)

26. Județ*)/Sector *) 27. Localitate*) se completează comună și sat, după caz
27.1 Oraș/comună *) 27.2 Sat*)
28. Strada*) 29. Nr. *) 30. Cod poștal*) 31. Bl. *) 32. Sc. *) 33. Ap. *)
34.Telefon mobil *) 35. Telefon/Fax *) 36. E-mail

COORDONATE BANCARE:*)

37. Banca 38. Filiala
39. Nr. cont IBAN

Notă:

Câmpurile notate cu "*" se completează OBLIGATORIU.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...