Parlamentul României

Legea nr. 110/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional"

2. La articolul unic, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:

"

(4) Participarea operatorilor economici din agricultură la târguri și expoziții internaționale se realizează pe piețe de interes, prin organizarea de pavilioane naționale, standuri specializate pe produse agricole sau miniexpoziții, pe bază de programe elaborate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(5) Selectarea târgurilor și expozițiilor se face în baza următoarelor criterii:

a) asigurarea expansiunii și diversificării geografice a exportului românesc pe piețe cu potențial de export ridicat;

b) promovarea produselor și serviciilor cu valoare adăugată mare și însușiri deosebite;

c) importanța târgurilor respective la nivel internațional;

d) performanțele obținute de participanții români la edițiile anterioare.

(6) Condițiile de eligibilitate și asigurarea finanțării pentru operatorii economici participanți sunt definite și stabilite la art. 3-6 din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(7) Sumele financiare aferente activității de promovare, extensie comercială a produselor agroalimentare, a activității de artizanat și a activității rurale se cuprind în structura bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(8) Anual, participarea sectorului agroalimentar la manifestări de promovare internațională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
EUGEN NICOLICEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 4 iulie 2012.

Nr. 110.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...