Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere angajamentele asumate prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la data de 8 iunie anul curent, în urma misiunii comune în România a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Comisiei Europene, privind elaborarea cadrului procedurilor de urgență de urmat în cazul unor situații potențiale de vulnerabilitate a unor instituții de credit,

în contextul elaborării cadrului de intervenție urgentă, a fost identificată necesitatea adoptării unei modificări legislative în scopul creării posibilității de punere în aplicare cu celeritate a măsurii de stabilizare care constă în implicarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar în calitate de acționar la o instituție de credit.

Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune, având în vedere că termenul-limită stabilit pentru îndeplinirea angajamentelor asumate a fost finalul lunii iunie 2012.

Întrucât aspectele vizate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. -

Alineatul (1) al articolului 24028 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24028. -

(1) Administratorul delegat convoacă adunarea generală a acționarilor pentru a decide cu privire la:

a) reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor;

b) majorarea capitalului social și ridicarea drepturilor de preferință ale acționarilor existenți pentru subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acțiuni emise. Prevederile art. 2408 alin. (4), art. 24012 alin. (4)-(6) și art. 24013 lit. b) se aplică în mod corespunzător." Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneză:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Bogdan Olteanu

București, 5 iulie 2012.

Nr. 43.

;
se încarcă...