Curtea Constituțională

Decizia nr. 595/2012 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskas Valentin Zoltan
Mihaela Ionescu
- președinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepție ridicată de Sindicatul Liber A.R.R., în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Arpad Besenyei, Ioan Borotici, Mihai Antoniu Bota, Cristian Teodor Cuș, Alexandru Eros, Ioan Filip, Iosif Felician Racolța și Sergiu Ioan Sarca în Dosarul nr. 69.523/3/2011 al Tribunalului Satu Mare - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 717D/2012.

La apelul nominal, lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 718D/2012, având ca obiect aceeași excepție, ridicată de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Viorica Achiroaie, Alexandru Cirstina, Angelica Anuță, Alina-Alexandra Asiminoaei, Oana-Cristina Axinciuc, Maria Baida, Margareta Botoșneanu, Silvia Burda, Gabriela Călin, Simona Chiron, Radu-Benone Ciobanu, Cristian Constantin Cîrligeanu, Nicoleta Cojocariu, Dorina Coman, Dumitru-Alin Covașă, Luminița Curtman, Carmen-Iuliana Dorofteiu, Oana-Mariana Gălușcă, Nicoleta Grădinaru, Eugen Grindei, Eugenia Guriuc, Gheorghe Guriuc, Lili-Ana Gutter, Maria-Cristina Horbovanu, Mihaela Horga, Alina-Manuela Humă, Stelian Lăbușcă, Mariana Lăcătuș, Liliana Lozeanu, Neculai Luca, Manuela-Elena Melinte, RozaliaMagdalena Murariu, Ștefania Murariu, Brândușa-Doina Oltean, Ion-Paul Pavel, Rodica Petrușcă, Valeria Pînzariu, Sonia Melania, Daniela-Natașa Spoială, Mioara-Mirela Ștefănescu, Angelica-Mihaela Ungureanu, Lăcrămioara Ursachi, Brândușa Văleanu, Luana-Mihaela Zaiț și Gabriela Zbughin în Dosarul nr. 3.750/40/2011 al Curții de Apel Suceava - Secția I civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 728D/2012, având ca obiect aceeași excepție, ridicată de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Maria Achirei, Lăcrămioara-Rodica Acsanei, Hareta Aghiorghiesei, Daniela Balanca, Eugenia Baltariu, Hristea Daniela Budur, Otilia Ancuța Ceistof, Olga Chihulca, Nicoleta Ferestrăuariu, Cornelia Ionel, Florentina Leonte, Veronica Mandric, Veronica Mihuță, Panfilia Pușcașu, Cecilia Rusu, Maricica Stoica și Maria Ștefan în Dosarul nr. 3.480/40/2011 al Tribunalului Botoșani - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 729D/2012, având ca obiect aceeași excepție, ridicată de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Maricica Agavriloaie, Simona Afloarei, Nicoleta Loredana Amariei, Aniela Amihălăchioaie, Carmen-Cristina Apostol, Cristina Apostu, Maria Apreutesei, Claudia Boroș, Emanuela Botezatu, Rodica Bradu, Vasile Bradu, Mihaela Butnaru, Vasile Căruntu, Elena Cercel, Constantin Costaș, Valentina Damian, Elena Dănilă, Iulia Gavril, Tiberiu Gireadă, Gheorghe-Laurențiu Gutic, Viorica Ibănescu, Irina Ilași-Tomniuc, Eugen Lionte, Dorina Lupu, Alina Onofrei, Carmen Păduraru, Liliana Pădurariu, Florea Postolache, Marcela Racu, Daniela Ropotă, Gheorghe Stan, Paula-Mihaela Stoleru, Gheorghe Șerban, Gheorghe Șerban, Maria Șerban, Costică Șlincu, Gheorghe Țăran, Ana-Maria Ursulică și Lucian Voloșeniuc în Dosarul nr. 3.500/40/2011 al Tribunalului Botoșani - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 730D/2012, având ca obiect aceeași excepție, ridicată de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Rodica Achițe, Ciprian Amihăiesei, Niculina Benea, Eduard Berbecel, Mihaela Benarrioua, Mihai Cazacu, Silvica Chelărașu, Silvia Cînipariu, Dan Ștefan Dorohoncianu, Mihai Dumitraș, Ștefănica Gagea, Veronica Grădinaru, Gabriela Guțu, Elena-Alina Ionescu, Cristian Juglan, Alexandru Luca, Silvia Luca, Gheorghe Melinte, Iulia-Liliana Mogoșasnu, Elena-Lorena Mogoșanu, Constantin Nechita, Doinița Negru, Mariana Nicolescu, Iulia Marinela Olariu, Teodora Olaru, Anton Pîrvu, Ioan Popa, Mihaela Popescu, Marinela Pintilei, Petronela Prisecaru, Gabriela Raba, Adrian Roșu, Silvia-Maria Rusu, Corneliu-Liviu Sîrghi și Maria Șendriuc în Dosarul nr. 3.630/40/2011 al Tribunalului Botoșani - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 731D/2012, având ca obiect aceeași excepție, ridicată de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamantei Maria Mariniuc în Dosarul nr. 4.316/40/2011 al Tribunalului Botoșani - Secția civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 717D/2012, 718D/2012 și nr. 728-731D/2012, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condițiile pentru conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 718D/2012 și nr. 728731D/2012 la Dosarul nr. 717D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând, în acest sens, jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:

Prin Încheierea din 15 martie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 69.523/3/2011, Tribunalul Satu Mare - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Excepția a fost invocată de Sindicatul Liber A.R.R., în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Arpad Besenyei, Ioan Borotici, Mihai Antoniu Bota, Cristian Teodor Cuș, Alexandru Eros, Ioan Filip, Iosif Felician Racolța și Sergiu Ioan Sarca.

Prin Încheierea din 15 martie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 3.750/40/2011, Curtea de Apel Suceava - Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Excepția a fost invocată de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Viorica Achiroaie, Alexandru Cirstina, Angelica Anuță, Alina-Alexandra Asiminoaei, Oana-Cristina Axinciuc, Maria Baida, Margareta Botoșneanu, Silvia Burda, Gabriela Călin, Simona Chiron, Radu-Benone Ciobanu, Cristian Constantin Cîrligeanu, Nicoleta Cojocariu, Dorina Coman, Dumitru-Alin Covașă, Luminița Curtman, Carmen-Iuliana Dorofteiu, Oana-Mariana Gălușcă, Nicoleta Grădinaru, Eugen Grindei, Eugenia Guriuc, Gheorghe Guriuc, Lili-Ana Gutter, Maria-Cristina Horbovanu, Mihaela Horga, Alina-Manuela Humă, Stelian Lăbușcă, Mariana Lăcătuș, Liliana Lozeanu, Neculai Luca, Manuela-Elena Melinte, RozaliaMagdalena Murariu, Ștefania Murariu, Brândușa-Doina Oltean, Ion-Paul Pavel, Rodica Petrușcă, Valeria Pînzariu, Sonia Melania, Daniela-Natașa Spoială, Mioara-Mirela Ștefănescu, Angelica-Mihaela Ungureanu, Lăcrămioara Ursachi, Brândușa Văleanu, Luana-Mihaela Zaiț și Gabriela Zbughin.

Prin Încheierea din 6 decembrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 3.480/40/2011, Tribunalul Botoșani - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Excepția a fost invocată de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Maria Achirei, Lăcrămioara-Rodica Acsanei, Hareta Aghiorghiesei, Daniela Balanca, Eugenia Baltariu, Hristea Daniela Budur, Otilia Ancuța Ceistof, Olga Chihulca, Nicoleta Ferestrăuariu, Cornelia Ionel, Florentina Leonte, Veronica Mandric, Veronica Mihuță, Panfilia Pușcașu, Cecilia Rusu, Maricica Stoica și Maria Ștefan.

Prin Încheierea din 12 decembrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 3.500/40/2011, Tribunalul Botoșani - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Excepția a fost invocată de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Maricica Agavriloaie, Simona Afloarei, Nicoleta Loredana Amariei, Aniela Amihălăchioaie, Carmen-Cristina Apostol, Cristina Apostu, Maria Apreutesei, Claudia Boroș, Emanuela Botezatu, Rodica Bradu, Vasile Bradu, Mihaela Butnaru, Vasile Căruntu, Elena Cercel, Constantin Costaș, Valentina Damian, Elena Dănilă, Iulia Gavril, Tiberiu Gireadă, Gheorghe-Laurențiu Gutic, Viorica Ibănescu, Irina Ilași-Tomniuc, Eugen Lionte, Dorina Lupu, Alina Onofrei, Carmen Păduraru, Liliana Pădurariu, Florea Postolache, Marcela Racu, Daniela Ropotă, Gheorghe Stan, Paula-Mihaela Stoleru, Gheorghe Șerban, Gheorghe Șerban, Maria Șerban, Costică Șlincu, Gheorghe Țăran, Ana-Maria Ursulică și Lucian Voloșeniuc.

Prin Încheierea din 6 decembrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 3.630/40/2011, Tribunalul Botoșani - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Excepția a fost invocată de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Rodica Achițe, Ciprian Amihăiesei, Niculina Benea, Eduard Berbecel, Mihaela Benarrioua, Mihai Cazacu, Silvica Chelărașu, Silvia Cînipariu, Dan Ștefan Dorohoncianu, Mihai Dumitraș, Ștefănica Gagea, Veronica Grădinaru, Gabriela Guțu, Elena-Alina Ionescu, Cristian Juglan, Alexandru Luca, Silvia Luca, Gheorghe Melinte, Iulia-Liliana Mogoșasnu, Elena-Lorena Mogoșanu, Constantin Nechita, Doinița Negru, Mariana Nicolescu, Iulia Marinela Olariu, Teodora Olaru, Anton Pîrvu, Ioan Popa, Mihaela Popescu, Marinela Pintilei, Petronela Prisecaru, Gabriela Raba, Adrian Roșu, Silvia-Maria Rusu, Corneliu-Liviu Sîrghi și Maria Șendriuc.

Prin Încheierea din 12 decembrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 4.316/40/2011, Tribunalul Botoșani - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. Excepția a fost invocată de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamantei Maria Mariniuc.

Excepțiile au fost invocate în cauze având ca obiect soluționarea unor acțiuni privind plata unor drepturi salariale.

În motivarea excepției de neconstituționalitate în Dosarul nr. 717D/2012, autorii arată, în esență, că restrângerea drepturilor salariale dispusă prin Legea nr. 118/2010, deși a avut ca justificare criza economică, respectiv apărarea securității naționale, nu a respectat principiul proporționalității, efectuându-se doar asupra salariaților din sistemul bugetar, prin aceasta încălcându-se dreptul acestora, în calitate de cetățeni ai țării, la nediscriminare. În opinia autorilor, se stabilește astfel un raport nelegal, discriminatoriu al obligațiilor față de stat în raport cu ceilalți cetățeni, salariați din sectorul privat, încălcânduse principiul egalității de tratament stabilit prin art. 16 din Constituție.

În motivarea excepției de neconstituționalitate în dosarele nr. 718D/2012, nr. 728D/2012, nr. 729D/2012, nr. 730D/2012 și nr. 731D/2012, autorii susțin, în esență, că, prin promulgarea Legii nr. 118/2010 chiar în ziua în care aceasta a fost votată, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului, au fost încălcate dispozițiile art. 147 alin. (2) din Constituție, ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. 133 alin. (3)-(5) din Regulamentul Camerei Deputaților, în sensul nesocotirii termenului de 48 de ore înăuntrul căruia senatorii sau deputații ar fi putut formula obiecții de neconstituționalitate.

Totodată, susțin că actul normativ criticat, stipulând diminuarea cu 25% a drepturilor salariale sau de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, încalcă dreptul de proprietate asupra salariului cuvenit pentru munca prestată, iar această măsură nu are caracter temporar și nu este justificată de niciuna din situațiile care pot determina restrângerea legală a exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, nicio despăgubire nefiind acordată pentru privarea de acest drept. Invocă hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului din 21 aprilie 1998, 19 decembrie 2002, 8 noiembrie 2005, 28 septembrie 2004 și 23 octombrie 2007, pronunțate în cauzele Ex-regele Greciei împotriva Greciei, Broniowski împotriva Poloniei, Kechko împotriva Ucrainei, Kopecky împotriva Slovaciei și, respectiv, Cazacu împotriva Republicii Moldova.

Tribunalul Satu Mare - Secția I civilă consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Curtea de Apel Suceava - Secția I civilă apreciază că actul normativ criticat nu încalcă dispozițiile constituționale invocate.

Tribunalul Botoșani - Secția civilă consideră întemeiată excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 118/2010, în întregul ei, cât privește dispozițiile constituționale ale art. 147 alin. (2) raportate la art. 146, ale art. 1 alin. (3) și (5) și ale art. 16 alin. (2). În esență, în opinia instanței, prin nerespectarea termenelor și condițiilor impuse de Legea nr. 47/1992, a fost lipsită de substanță forma de control de constituționalitate a legilor înainte de promulgarea acestora.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că actul normativ criticat este constituțional.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 16 alin. (1), acest act normativ a avut aplicabilitate limitată în timp, până la 31 decembrie 2010. Cu toate acestea, prevederile sale continuă să își producă efectele juridice în cauzele ce fac obiectul Dosarului nr. 69.523/3/2011 al Tribunalului Satu Mare - Secția I civilă, al Dosarului nr. 3.750/40/2011 al Curții de Apel Suceava - Secția I civilă și al dosarelor nr. 3.480/40/2011, nr. 3.500/40/2011, nr. 3.630/40/2011 și nr. 4.316/40/2011 ale Tribunalului Botoșani - Secția civilă, în care au fost invocate prezentele excepții de neconstituționalitate, astfel încât, în lumina jurisprudenței recente a Curții Constituționale (Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011), Curtea poate analiza constituționalitatea prevederilor actului normativ criticat.

În susținerea neconstituționalității acestor prevederi de lege, în Dosarul nr. 717D/2012, autorii excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 16 - Egalitatea în drepturi și art. 53 - Restrângerea exercițiului unor drepturi și al unor libertăți.

În opinia autorilor excepției din dosarele nr. 718D/2012, nr. 728D/2012, nr. 729D/2012, nr. 730D/2012 și nr. 731D/2012, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 20 - Tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 41 alin. (5) privind dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective, art. 44 alin. (1)-(3) - Dreptul de proprietate privată, art. 53 - Restrângerea exercițiului unor drepturi și al unor libertăți, art. 136 alin. (1) privind proprietatea și alin. (5) referitor la inviolabilitatea proprietății private, în condițiile legii organice, art. 146 - Atribuțiile Curții Constituționale, art. 147 alin. (2) privind obligarea Parlamentului de a reexamina dispozițiile din legile declarate neconstituționale, înainte de promulgarea acestora, și art. 148 alin. (2) referitor la prioritatea reglementărilor europene, cu caracter obligatoriu, față de dispozițiile contrare din legile interne. De asemenea, mai invocă prevederile art. 17 cu privire la dreptul de proprietate cuprins în Declarația Universală a Drepturilor Omului și ale art. 1 - Protecția proprietății din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

În plus, în Dosarul nr. 718D/2012, autorii invocă și prevederile art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. 133 alin. (3)-(5) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994.

I. În ceea ce privește criticile privind neconstituționalitatea extrinsecă a Legii nr. 118/2010, prin încălcarea dispozițiilor art. 147 alin. (2) din Constituție, ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 și ale art. 133 alin. (3)-(5) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, din cauza promulgării chiar în ziua în care aceasta a fost votată în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate, pentru considerentele reținute prin Decizia nr. 975 din 7 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 11 august 2010.

Cu acel prilej, Curtea a respins obiecția de neconstituționalitate ca neîntemeiată, statuând că, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (2) din Constituție și ale art. 18 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, "În cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale". În cazul legilor declarate parțial neconstituționale (situația Legii privind unele măsuri necesare în vederea stabilirii echilibrului bugetar, devenită Legea nr. 118/2010), după punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale de către Parlament, Președintele României este obligat să promulge legea în termen de 10 zile, conform art. 77 alin. (3) din Legea fundamentală. În cadrul acestui termen, Președintele poate promulga legea în oricare dintre zilele care îi stau la dispoziție, prin emiterea unui decret în temeiul art. 100 din Legea fundamentală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, odată cu legea.

Curtea a reținut că Legea nr. 118/2010 și Decretul de promulgare nr. 603/2010 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010. De asemenea, Curtea a observat că decretul de promulgare a fost emis la data de 29 iunie 2010, deci în interiorul termenului de două zile prevăzut de Legea nr. 47/1992. Natura juridică a acestui termen este una de protecție a titularilor dreptului de sesizare a Curții Constituționale, spre a se evita promulgarea intempestivă a legii și eludarea în acest fel a controlului de constituționalitate a priori. Pentru a întări finalitatea urmărită prin instituirea acestui termen, Curtea, prin decizia mai sus menționată, a stabilit că, în măsura în care titularii dreptului de sesizare și-au exercitat acest drept în interiorul termenului respectiv, controlul de constituționalitate a priori va fi exercitat chiar dacă decretul de promulgare a fost emis înainte ca aceștia să își fi exercitat dreptul prevăzut de art. 146 lit. a) din Constituție.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011, Curtea a statuat, cu valoare de principiu, că promulgarea este un act ulterior adoptării legii și exterior voinței legiuitorului, astfel încât eventualele probleme de constituționalitate în legătură cu acesta nu afectează constituționalitatea extrinsecă a legii. Curtea a mai arătat că obiectul controlului de constituționalitate reglementat la art. 146 lit. d) din Constituție îl constituie legile și ordonanțele Guvernului, și nu decretul de promulgare sau modul în care instituțiile publice înțeleg să își exercite competențele constituționale sau legale.

Întrucât criticile de neconstituționalitate extrinsecă relevate în prezenta cauză privesc aspecte identice cu cele relevate în jurisprudența menționată și având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale, considerentele și soluțiile deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

II. Referitor la criticile de neconstituționalitate intrinsecă, Curtea constată că soluția legislativă criticată a mai fost supusă controlului de constituționalitate, prin raportare la motive similare de neconcordanță cu Legea fundamentală.

Astfel, prin Decizia nr. 1.155 din 13 septembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 27 octombrie 2011, Curtea, reiterând cele statuate prin deciziile nr. 872 din 25 iunie 2010 și nr. 874 din 25 iunie 2010, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, a reținut, în esență, că dreptul la salariu este corolarul unui drept constituțional, și anume dreptul la muncă, iar diminuarea sa se constituie într-o veritabilă restrângere a exercițiului dreptului la muncă. Realizând o examinare a compatibilității dispozițiilor legale criticate cu fiecare dintre condițiile strict și limitativ prevăzute de Legea fundamentală pentru restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, Curtea a constatat că măsura de diminuare a cuantumului salariului/indemnizației/soldei cu 25% constituie o restrângere a exercițiului dreptului constituțional la muncă ce afectează dreptul la salariu, cu respectarea însă a prevederilor art. 53 din Constituție.

Astfel, Curtea a statuat că diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizației/soldei este prevăzută prin Legea nr. 118/2010 și se impune pentru reducerea cheltuielilor bugetare. De asemenea, soluția legislativă cuprinsă în art. 1 din lege a fost determinată de apărarea "securității naționale", noțiune înțeleasă în sensul unor aspecte din viața statului precum cele economice, financiare, sociale - care ar putea afecta însăși ființa statului prin amploarea și gravitatea fenomenului. În acest sens, prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a statuat că situația de criză financiară mondială ar putea afecta, în lipsa unor măsuri adecvate, stabilitatea economică a țării și, implicit, securitatea națională.

Cu privire la proporționalitatea situației care a determinat restrângerea, Curtea a constatat că există o legătură de proporționalitate între mijloacele utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizației/soldei) și scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) și că există un echilibru între cerințele de interes general ale colectivității și protecția drepturilor fundamentale ale individului.

Curtea a constatat că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% se aplică tuturor categoriilor de personal bugetar în același cuantum și mod. Curtea a observat totodată că măsura criticată prezintă un caracter temporar, având o durată limitată în timp, și anume până la data de 31 decembrie 2010, tocmai pentru a nu se afecta substanța dreptului constituțional protejat.

În legătură cu această cerință a caracterului temporar al măsurii de restrângere a dreptului la salariu, în prezenta cauză, analizând contextul legislativ actual, se constată că, prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

Așa cum a statuat Curtea prin Decizia nr. 1.655 din 28 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, o asemenea modalitate de stabilire a cuantumului concret al salariilor/soldelor/ indemnizațiilor brute nu este de natură să încalce cele stabilite prin deciziile Curții Constituționale nr. 872 și nr. 874 din 25 iunie 2010. Curtea a impus o obligație de rezultat legiuitorului, aceea ca după 1 ianuarie 2011 să revină la cuantumul salariilor/indemnizațiilor și soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condițiile încadrării în politicile sociale și de personal, care, la rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare. Este în același timp o obligație sub condiție care va duce la revenirea etapizată a cuantumului drepturilor salariale la nivelul anterior Legii nr. 118/2010. Stabilirea modalității concrete de realizare a acestui proces este o prerogativă a legiuitorului, care va decide, în funcție de situația economico-financiară a țării, momentul îndeplinirii cât mai rapide a obligației sale de rezultat, în sensul revenirii cel puțin la cuantumul salariilor/indemnizațiilor și soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010.

Curtea a mai constatat că, în sensul jurisprudenței sale, spre exemplu Decizia nr. 939 din 7 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 16 septembrie 2011, salariile viitoare pe care angajatorul trebuie să le plătească angajatului nu intră în sfera dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi plătite în viitor de către angajator, ele fiind drepturi de creanță.

În același sens este și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, spre exemplu, în Hotărârea din 31 mai 2011, pronunțată în Cauza Maggio și alții împotriva Italiei, paragraful 55, potrivit căreia art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale nu implică un drept la dobândirea proprietății.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale, atât soluția, cât și considerentele cuprinse în deciziile menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, excepție ridicată de Sindicatul Liber A.R.R., în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Arpad Besenyei, Ioan Borotici, Mihai Antoniu Bota, Cristian Teodor Cuș, Alexandru Eros, Ioan Filip, Iosif Felician Racolța și Sergiu Ioan Sarca în Dosarul nr. 69.523/3/2011 al Tribunalului Satu Mare - Secția I civilă, de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Viorica Achiroaie, Alexandru Cirstina, Angelica Anuță, Alina-Alexandra Asiminoaei, Oana-Cristina Axinciuc, Maria Baida, Margareta Botoșneanu, Silvia Burda, Gabriela Călin, Simona Chiron, Radu-Benone Ciobanu, Cristian Constantin Cîrligeanu, Nicoleta Cojocariu, Dorina Coman, Dumitru-Alin Covașă, Luminița Curtman, Carmen-Iuliana Dorofteiu, Oana-Mariana Gălușcă, Nicoleta Grădinaru, Eugen Grindei, Eugenia Guriuc, Gheorghe Guriuc, Lili-Ana Gutter, Maria-Cristina Horbovanu, Mihaela Horga, Alina-Manuela Humă, Stelian Lăbușcă, Mariana Lăcătuș, Liliana Lozeanu, Neculai Luca, Manuela-Elena Melinte, Rozalia-Magdalena Murariu, Ștefania Murariu, Brândușa-Doina Oltean, Ion-Paul Pavel, Rodica Petrușcă, Valeria Pînzariu, Sonia Melania, Daniela-Natașa Spoială, Mioara-Mirela Ștefănescu, Angelica-Mihaela Ungureanu, Lăcrămioara Ursachi, Brândușa Văleanu, Luana-Mihaela Zaiț și Gabriela Zbughin în Dosarul nr. 3.750/40/2011 al Curții de Apel Suceava - Secția I civilă, de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Maria Achirei, Lăcrămioara-Rodica Acsanei, Hareta Aghiorghiesei, Daniela Balanca, Eugenia Baltariu, Hristea Daniela Budur, Otilia Ancuța Ceistof, Olga Chihulca, Nicoleta Ferestrăuariu, Cornelia Ionel, Florentina Leonte, Veronica Mandric, Veronica Mihuță, Panfilia Pușcașu, Cecilia Rusu, Maricica Stoica și Maria Ștefan în Dosarul nr. 3.480/40/2011 al Tribunalului Botoșani - Secția civilă, de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Maricica Agavriloaie, Simona Afloarei, Nicoleta Loredana Amariei, Aniela Amihălăchioaie, Carmen-Cristina Apostol, Cristina Apostu, Maria Apreutesei, Claudia Boroș, Emanuela Botezatu, Rodica Bradu, Vasile Bradu, Mihaela Butnaru, Vasile Căruntu, Elena Cercel, Constantin Costaș, Valentina Damian, Elena Dănilă, Iulia Gavril, Tiberiu Gireadă, Gheorghe-Laurențiu Gutic, Viorica Ibănescu, Irina Ilași-Tomniuc, Eugen Lionte, Dorina Lupu, Alina Onofrei, Carmen Păduraru, Liliana Pădurariu, Florea Postolache, Marcela Racu, Daniela Ropotă, Gheorghe Stan, Paula-Mihaela Stoleru, Gheorghe Șerban, Gheorghe Șerban, Maria Șerban, Costică Șlincu, Gheorghe Țăran, Ana-Maria Ursulică și Lucian Voloșeniuc în Dosarul nr. 3.500/40/2011 al Tribunalului Botoșani - Secția civilă, de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamanților Rodica Achițe, Ciprian Amihăiesei, Niculina Benea, Eduard Berbecel, Mihaela Benarrioua, Mihai Cazacu, Silvica Chelărașu, Silvia Cînipariu, Dan Ștefan Dorohoncianu, Mihai Dumitraș, Ștefănica Gagea, Veronica Grădinaru, Gabriela Guțu, Elena-Alina Ionescu, Cristian Juglan, Alexandru Luca, Silvia Luca, Gheorghe Melinte, Iulia-Liliana Mogoșasnu, Elena-Lorena Mogoșanu, Constantin Nechita, Doinița Negru, Mariana Nicolescu, Iulia Marinela Olariu, Teodora Olaru, Anton Pîrvu, Ioan Popa, Mihaela Popescu, Marinela Pintilei, Petronela Prisecaru, Gabriela Raba, Adrian Roșu, Silvia-Maria Rusu, Corneliu-Liviu Sîrghi și Maria Șendriuc în Dosarul nr. 3.630/40/2011 al Tribunalului Botoșani - Secția civilă și de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Botoșani, în nume propriu și în calitate de reprezentant al reclamantei Maria Mariniuc în Dosarul nr. 4.316/40/2011 al Tribunalului Botoșani - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 5 iunie 2012.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu
;
se încarcă...