Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie

Modificări (6), Referințe (6), Derogări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 338 din 26 iunie 2001.

În vigoare de la 26 iunie 2001 până la 04 octombrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 20/2014.
Abrogat temporar de la data 20 decembrie 2006 până la data 02 ianuarie 2009 de Ordonanță de urgență 101/2006
Repus în vigoare la data 03 ianuarie 2009 prin Lege 308/2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Se înființează Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor, care funcționează în coordonarea ministrului industriei și resurselor.

(2) Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie are sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie va exercita, în numele Ministerului Industriei și Resurselor, atribuțiile acestuia de instituție publică implicată în domeniul privatizării, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările ulterioare. Modificări (1), Derogări (2), Jurisprudență

(4) Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie va derula, în numele Ministerului Industriei și Resurselor, activitățile legate de exercitarea calității de acționar al statului la societățile și companiile naționale și la celelalte societăți comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competențelor aprobate prin ordin al ministrului industriei și resurselor. Modificări (2), Jurisprudență

(5) Organizarea, funcționarea, numărul de personal și atribuțiile Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Salarizarea și alte drepturi privind personalul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin ordin al ministrului industriei și resurselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile instituțiilor cu venituri extrabugetare implicate în procesul de privatizare, în limitele și în condițiile stabilite pentru personalul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului. Modificări (1)

(7) Bugetul de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. -

(1) Finanțarea organizării și funcționării Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și a activităților sale legate de privatizare se face din venituri extrabugetare încasate din vânzarea acțiunilor emise de societățile și companiile naționale și de celelalte societăți comerciale de sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor și din dividendele realizate de acestea, inclusiv cele realizate în anul 2000 și nevărsate până la data prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001. Modificări (1)

(2) Veniturile încasate de Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie urmează regimul juridic prevăzut la art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Controlul respectării de către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a cadrului juridic aplicabil în domeniul privatizării se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit legii.

Art. 4. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă orice dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,
Iacob Zelenco,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 14 iunie 2001.

Nr. 88.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...