Art 1 | Ordonanță de urgență 88/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Se înființează Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor, care funcționează în coordonarea ministrului industriei și resurselor.

(2) Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie are sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Sediul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie va exercita, în numele Ministerului Industriei și Resurselor, atribuțiile acestuia de instituție publică implicată în domeniul privatizării, stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările ulterioare. Modificări (1), Derogări (2), Jurisprudență

(4) Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie va derula, în numele Ministerului Industriei și Resurselor, activitățile legate de exercitarea calității de acționar al statului la societățile și companiile naționale și la celelalte societăți comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competențelor aprobate prin ordin al ministrului industriei și resurselor. Modificări (2), Jurisprudență

(5) Organizarea, funcționarea, numărul de personal și atribuțiile Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Salarizarea și alte drepturi privind personalul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie vor fi stabilite prin ordin al ministrului industriei și resurselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile instituțiilor cu venituri extrabugetare implicate în procesul de privatizare, în limitele și în condițiile stabilite pentru personalul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului. Modificări (1)

(7) Bugetul de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 88/2001:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
;
se încarcă...