Parlamentul României

Hotărârea nr. 32/2012 pentru revocarea domnului Gheorghe Iancu din funcția de Avocat al Poporului

Modificări (...), Acțiuni respinse (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) și art. 59 alin. (1) din Constituția României, republicată, instituția Avocatul Poporului are rolul de a apăra drepturile și libertățile persoanelor fizice. Avocatul Poporului își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile și libertățile lor.

Legea organică a instituției Avocatul Poporului, respectiv Legea nr. 35/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a statuat că această instituție este o autoritate publică autonomă și independentă față orice altă autoritate publică.

Este evident că aceste prevederi care definesc instituția plasează mandatul ei constituțional și întreaga activitate sub spectrul obiectivității, imparțialității și în afara oricărei ingerințe și a oricărei implicări politice, mai ales partizane.

De altfel, jurământul prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 pe care trebuie să îl depună Avocatul Poporului la învestirea sa în funcție cuprinde, printre alte îndatoriri, pe aceea de a-și îndeplini cu bună-credință și imparțialitate atribuțiile.

În aceiași parametri trebuie privită și competența instituției Avocatul Poporului de a ridica în fața Curții Constituționale excepția de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele. Această atribuție importantă i-a fost conferită pentru a-și îndeplini menirea sa fundamentală: apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice, și nu pentru a transforma Avocatul Poporului într-o putere care să poate fi utilizată ca armă politică.

Actualul Avocat al Poporului, domnul Gheorghe Iancu, numit în această funcție prin Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2011, a demonstrat prin acțiunile sale că utilizează prerogativele sale constituționale și legale în scopuri politice, mai ales pentru a servi interesele acelei forțe politice care l-a promovat în această funcție, respectiv Partidul Democrat Liberal, atacând la Curtea Constituțională acte normative adoptate de actualul Guvern învestit după demiterea printr-o moțiune de cenzură a Guvernului Ungureanu.

Astfel, a fost atacat din oficiu la Curtea Constituțională art. V alin. (1) teza I din Ordonanța de urgență nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice. Această reglementare avea un caracter financiar-bugetar, ținând de domeniul finanțelor publice, și nu avea o legătură cu drepturile și libertățile cetățenești. Demersul Avocatului Poporului a avut scopul contracarării unei măsuri de redresare a bugetului de stat luate de Guvernul Ponta, pentru a menține efectele unei măsuri politice discriminatorii și partizane luate de Guvernul Ungureanu.

De asemenea, printr-o altă excepție de neconstituționalitate, ridicată din oficiu, domnul Gheorghe Iancu a atacat la Curtea Constituțională Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2012 prin care s-au luat unele măsuri cu privire la organizarea Institutului Cultural Român, măsuri care nu afectau în vreun fel drepturile și libertățile cetățenești.

Pe de altă parte, Avocatul Poporului s-a pronunțat în mai multe rânduri asupra unor probleme politice fără să fi fost sesizat în cadrul competențelor constituționale, iar uneori s-a adresat autorităților publice solicitându-le măsuri cu privire la modul de soluționare a unor chestiuni administrative concrete.

Menționăm în acest sens sesizările adresate din oficiu Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Sănătății Publice, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală cu privire la aplicarea taxei clawback.

Având în vedere cele de mai sus, din care rezultă că domnul Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului, a încălcat repetat Constituția și Legea nr. 35/1997, se impune măsura revocării sale din funcție în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 35/1997.

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, pentru aceste motive, în conformitate cu prevederile art. 67 din Constituție,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Domnul Gheorghe Iancu se revocă din funcția de Avocat al Poporului.

Art. 2. -

Până la numirea unui nou Avocat al Poporului, domnul Valer Dorneanu, adjunct al Avocatului Poporului, va îndeplini atribuțiile funcției de Avocat al Poporului.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 3 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
EUGEN NICOLICEA
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IOAN CHELARU

București, 3 iulie 2012.

Nr. 32.

;
se încarcă...