Art 96 Atacarea în justiție | Ordonanță de urgență 60/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Căi de atac - Atacarea în justiție -
Art. 96.
- Modificări (1), Jurisprudență

(1) În situația în care contractul de achiziție publică nu este deja încheiat, iar prin acțiunea în justiție se solicită plata de despăgubiri pe motiv că autoritatea contractantă a încălcat prevederile prezentei ordonanțe de urgență, despăgubirile care se plătesc de către autoritatea contractantă nu trebuie să depășească costurile suplimentare față de costurile pe care persoana care introduce acțiunea le-ar fi plătit oricum în situația în care autoritatea contractantă nu ar fi încălcat legea.

(2) În situația în care contractul de achiziție publică este deja încheiat, iar prin acțiunea în justiție se solicită plata de despăgubiri care reprezintă numai costul întocmirii ofertei și/sau al participării la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, atunci este suficient ca reclamantul să dovedească faptul că s-au încălcat prevederile prezentei ordonanțe de urgență, faptul că ar fi avut o șansă reală de a câștiga contractul, șansă care ca urmare a încălcării prezentei ordonanțe de urgență a fost compromisă, precum și faptul că a suferit un prejudiciu.

(3) Dovedirea faptului că s-au încălcat prevederile prezentei ordonanțe de urgență se face după cum urmează:

a) fie printr-o hotărâre irevocabilă a instanței;

b) fie prin măsurile corective adoptate de către autoritatea contractantă ca urmare a contestației.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 60/2001:
Art 86 Dispoziții generale privind utilizarea căilor de atac
Art 87 Dispoziții generale privind utilizarea căilor de atac
Art 88 Dispoziții generale privind utilizarea căilor de atac
Art 89 Soluționarea contestației
Art 90 Soluționarea contestației
Art 91 Soluționarea contestației
Art 92 Soluționarea contestației
Art 93 Atacarea în justiție
Art 94 Atacarea în justiție
Art 95 Atacarea în justiție
Art 96 Atacarea în justiție
Art 97 Atacarea în justiție
Art 98 Contravenții
Art 99 Sancționarea contravențiilor
Art 100 Sancționarea contravențiilor
Art 101 Sancționarea contravențiilor
Art 102 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 103 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 104 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 105 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 106 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...