Art 21 Date limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor | Ordonanță de urgență 60/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Transparență și publicitate - Date limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor -
Art. 21.
-

(1) În cazul aplicării primei etape a procedurii de licitație restrânsă sau de negociere competitivă autoritatea contractantă are obligația de a stabili și de a include în anunțul de participare data limită de primire a documentelor de calificare, însoțite de scrisoarea de interes prin care se manifestă intenția candidatului de a participa la procedură.

(2) Data limită stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 25 de zile de la data publicării anunțului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice. Modificări (1)

(3) Autoritățile contractante care desfășoară activități relevante în sectoarele de utilități publice au dreptul de a reduce această perioadă la 10 zile de la data publicării anunțului de participare. Modificări (1)

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă și anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puțin de 15 zile și numai în situația în care, din motive de urgență, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorității contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligația de a include în anunțul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 60/2001:
Art 11 Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Art 12 Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Art 13 Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Art 14 Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Art 15 Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Art 16 Anunțul de intenție, anunțul de participare și anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 17 Anunțul de intenție, anunțul de participare și anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 18 Anunțul de intenție, anunțul de participare și anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 19 Anunțul de intenție, anunțul de participare și anunțul de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 20 Date limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor
Art 21 Date limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor
Art 22 Date limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor
Art 23 Date limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor
Art 24 Date limită pentru primirea scrisorii de interes și pentru depunerea ofertelor
Art 25 Reguli generale
Art 26 Reguli generale
Art 27 Reguli generale
Art 28 Reguli generale
Art 29 Reguli generale
Art 30 Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și capacitate economico-financiară
Art 31 Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică și capacitate economico-financiară
;
se încarcă...