Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4607/2012 pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29 iunie 2012.

În vigoare de la 29 iunie 2012 până la 12 ianuarie 2015, fiind abrogat prin Ordin 5115/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 71-73 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. -

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 57, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) și (62), cu următorul cuprins:

"

(61) Elevii care au obținut premii individuale la concursuri/olimpiade școlare naționale sau internaționale, recunoscute de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, au posibilitatea de a-și echivala, la cerere, teza la disciplina la care au obținut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.

(62) Aprobarea echivalării tezei se face de către directorul unității de învățământ, în urma solicitării scrise și a prezentării dovezilor privind obținerea premiului individual la concursuri/ olimpiade școlare naționale sau internaționale."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

București, 28 iunie 2012.

Nr. 4.607.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...