Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență (2)

Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale au obligația de a înființa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale au obligația de a amenaja din fonduri proprii, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturi pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără însoțitor, în locuri publice. Puneri în aplicare (1)

(2) Consiliile locale au obligația de a încadra în serviciile înființate potrivit art. 1 cel puțin un medic veterinar și cel puțin un tehnician veterinar pentru evidența, supravegherea, asistența medicală veterinară și efectuarea unor acțiuni sanitare veterinare prevăzute de legislația sanitară veterinară. Jurisprudență (1)

(3) În cazul în care este posibil, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate potrivit reglementărilor legale în vigoare. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (3)

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) În adăposturile ce aparțin asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pot fi cazați câini fără stăpân numai după sterilizare, vaccinare antirabică și tatuare.

(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistență medicală veterinară.

Art. 4. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

Câinii fără stăpân vor fi capturați și transportați în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, unde vor fi cazați o perioadă de până la 7 zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Art. 5. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(1) După examinarea lor de medicul veterinar, câinii fără stăpân care sunt agresivi, bolnavi cronici și incurabili vor fi eutanasiați imediat ce au fost aduși în adăposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide, nedureroase, a câinilor bătrâni sau bolnavi ori care nu au fost revendicați sau adoptați în condițiile și în termenele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Eutanasierea câinilor se va face numai de medicii veterinari care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul medicilor veterinari, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.

(2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane sau prin alte metode decât cele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 7. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) În situația în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, câinii nu au fost revendicați sau adoptați, aceștia vor fi eutanasiați. Modificări (1)

(2) În perioada de cazare a câinilor în adăposturi se rezolvă cu prioritate cererile de revendicare a câinilor.

(3) Câinii nerevendicați pot fi adoptați și de către centrele de adopție special amenajate și organizate în acest scop. Modificări (2)

Art. 8. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(1) Încredințarea câinilor revendicați sau ceruți spre adopție se face numai după ce aceștia au fost sterilizați, vaccinați antirabic, deparazitați și identificați prin cele două metode concomitente: tatuare și aplicarea zgărzii cu plăcuță numerotată.

(2) Revendicarea sau adopția câinilor de către solicitanți se va face pe baza declarației-angajament, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale și de întreținere, al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi vor fi incinerate, interzicându-se folosirea lor pentru obținerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică și alte produse.

Art. 10. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Toate serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân vor ține registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activității de asistență sanitară veterinară, în care se vor menționa următoarele: data capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinși, revendicați, adoptați, eutanasiați, substanța utilizată și numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de tatuaj, numărul fișei de adopție, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societățile ce vor executa incinerarea, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective.

Art. 11. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Acțiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopție și eutanasie se pot efectua și în prezența reprezentanților societăților de protecție a animalelor, în cazul în care aceștia solicită acest lucru, în baza unui program orar prestabilit.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local au obligația de a comunica lunar direcțiilor sanitare veterinare județene și prefecturilor numărul de câini înregistrați și numărul de tatuaj. Toate datele vor fi centralizate la nivel național de către Agenția Națională Sanitară Veterinară.

Art. 13. - Modificări (1)

Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu câini și abandonarea sau inducerea de suferințe câinilor.

Art. 14. - Modificări (1)

Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 și 10, precum și a condițiilor prevăzute în declarația-angajament, cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei; Modificări (1)

b) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) și la art. 13, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 15. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de inspectorii poliției sanitare veterinare.

Art. 16. -

Contravențiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 17. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 21 noiembrie 2001.

Nr. 155.

ANEXA Nr. 1 Jurisprudență (2)

CONDIȚII MINIME
pentru funcționarea unui adăpost pentru câini

A. Cazarea animalelor

1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor și pentru a controla bolile.

2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:

a) stare de sănătate;

b) vârstă;

c) sex;

d) grad de agresivitate.

Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.

3. Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din ciment care a fost etanșat și care poate fi ușor curățat și dezinfectat. Modificări (1)

4. Pereții dintre cuști trebuie să aibă cel puțin 185 cm înălțime și trebuie să împiedice scurgerea apei și a dejecțiilor de la o cușcă la alta.

5. Materialele utilizate pentru pereții cuștilor pot fi următoarele:

a) cărămidă tencuită și vopsită;

b) metal încastrat în beton;

c) beton;

d) plasă de sârmă.

6. Deasupra pereților despărțitori se pune o plasă de sârmă cu înălțimea de 60 cm.

7. Cuștile exterioare pot fi confecționate din plasă pe stâlpi metalici sau din lemn.

8. Adăpostul trebuie să aibă drenaj și instalații corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deșeuri zilnice. Drenarea existentă la fiecare teren de alergare trebuie să împiedice contaminarea cu urină sau cu fecale a altor terenuri de alergări.

9. Trebuie să existe un control în ceea ce privește încălzirea, ventilația și umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului și publicului vizitator. Modificări (1)

10. În toate zonele cu cuști trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise.

11. Cuștile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea există, trebuie să fie dotate cu gard și porți cu lacăte pentru a împiedica îndepărtarea neautorizată a câinilor.

B. Spațiile pentru adăpostire și pentru intervenții medicale

1. Cuștile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:

a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 m2;

b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 m2;

c) pentru câinii de talie mică: 91 cm x 122 cm sau 1,10 m2;

d) cuștile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafață de 6,5 m2.

2. Locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări:

a) să existe apă potabilă în permanență;

b) vasele de apă să fie curate și dezinfectate zilnic și întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cușcă;

c) vasele pentru alimentare să fie așezate astfel încât câinii să nu poată urina sau defeca în ele și să poată fi curățate și dezinfectate ușor;

d) dacă spațiile nu sunt încălzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru odihnă și culcușuri;

e) pentru culcușurile câinilor tineri se vor folosi pături, prosoape, cutii de carton, care pot fi curățate și dezinfectate ușor.

3. Trebuie să fie asigurat suficient spațiu pentru ca personalul să lucreze comod.

4. Spațiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acțiunilor de adopție.

5. Sala pentru eutanasie și locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităților pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.

6. Fiecare adăpost va fi dotat cu o sală de chirurgie sau cu mai multe, în funcție de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste săli se vor desfășura intervențiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum și eutanasierea.

C. Controlul bolilor

1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fișa individuală și în registrul central.

2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.

3. Se va instrui fiecare membru al personalului să recunoască semnele de boală și să le aducă la cunoștință personalului veterinar.

D. Hrănirea câinilor și curățenia adăposturilor

1. Cățeii în vârstă de 6-12 săptămâni vor fi hrăniți de 3 ori pe zi, iar câinii în vârstă de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniți de două ori pe zi. Câinii peste un an vor fi hrăniți o dată pe zi.

2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă. Hrana uscată va fi administrată individual și supravegheat. Modificări (1)

3. Toate cuștile, boxele și spațiile închise vor fi spălate și dezinfectate zilnic.

4. Fiecare spațiu de cazare va fi curățat și dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.

5. În timpul curățeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...