Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 29 iunie 2001.

În vigoare de la 29 iunie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (2)

În structurile Ministerului Apărării Naționale, supuse procesului de reorganizare, în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 se pot utiliza, pe lângă prevederile cuprinse în anexa nr. 1 lit. A la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare, și următoarele funcții, niveluri de studii și coeficienți de ierarhizare:

Nr. crt. Funcția Gradul Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare
minim maxim
1. Funcții corespunzătoare gradelor de plutonier adjutant principal, maistru militar principal plutonier adjutant principal, maistru militar principal S 3,20
2. Funcții corespunzătoare gradelor de sergent, maistru militar clasa a V-a sergent, maistru militar clasa a V-a M sau școală profesională 1,50

Art. 2. - Modificări (1)

Cadrelor militare care sunt numite în funcții inferioare ca urmare a reorganizării armatei li se menține solda de funcție pentru funcțiile din care au provenit la momentul primei diminuări a prevederilor din statul de organizare. Aceasta va fi luată în calcul la stabilirea drepturilor de pensie și a ajutoarelor acordate potrivit reglementărilor în vigoare la data trecerii în rezervă sau direct în retragere.

Art. 3. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu cele ale Legii nr. 138/1999, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării naționale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 iunie 2001.

Nr. 91.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...