CERERE de înscriere la licitație Model | Hotărâre 55/2019

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Anexa nr 2 la regulament) -
CERERE
de înscriere la licitație

- Model -

Operatorul economic/grupul de operatori . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .,

str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon fix . . . . . . . . . ., mobil . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .,

cont virament . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . - sucursala . . . . . . . . . ., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., reprezentat legal prin . . . . . . . . . .,

în calitate de . . . . . . . . . .,

solicit înscrierea la licitația organizată de . . . . . . . . . . în data de . . . . . . . . . ., pentru achiziție (se specifică obligatoriu: masă lemnoasă și/sau materiale lemnoase fasonate) . . . . . . . . . .

Împuternicesc să ne reprezinte în relațiile cu pe dl/dna . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu . . . . . . . . . .

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 55/2019:
ANUNȚ privind organizarea licitației principale/intermediare/negocierea pentru vânzarea de masă lemnoasă și licitației pentru vânzarea de lemn fasonat
CERERE de înscriere la licitație Model
DECLARAȚIE pentru înscrierea la licitația publică de masă lemnoasă/material lemnos fasonat din data de Model
;
se încarcă...