(Anexa nr 1 la regulament) | Hotărâre 55/2019

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la regulament)

Modelul și conținutul-cadru ale anunțului privind organizarea licitației principale/intermediare/negocierii pentru vânzarea de masă lemnoasă și licitației pentru vânzarea de lemn fasonat

Antet/

Numărul și data înregistrării anunțului la organizator

ANUNȚ
privind organizarea licitației principale/intermediare/negocierea pentru vânzarea de masă lemnoasă și licitației pentru vânzarea de lemn fasonat

1. Organizatorul licitației/negocierii (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail):

. . . . . . . . . .

2. Data desfășurării și ora începerii licitației/negocierii: . . . . . . . . . .

3. Locul desfășurării licitației/negocierii (adresa completă): . . . . . . . . . .

4. Tipul licitației: . . . . . . . . . .

5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației/negocierii: . . . . . . . . . .

6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: . . . . . . . . . .

7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație/negociere . . . . . . . . . .

8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, prețul de pornire a licitației/negocierii și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul . . . . . . . . . .

9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație/negociere . . . . . . . . . . mc, din care:

a) pe natură de produse:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . ,

b) pe specii și grupe de specii:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitație/negociere . . . . . . . . . . mc, din care pe sortimente și pe specii (se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente și cantitățile aferente.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

11. Alte informații privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

12. Volumul de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.

13. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației/negocierii, începând cu data de: . . . . . . . . . .

14. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației/negocierii: . . . . . . . . . .

15. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației/negocierii (persoane de contact, numere de telefon și fax, e-mail): . . . . . . . . . .

Organizator,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele conducătorului, funcția, semnătura și ștampila)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...