Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație

Modificări (6), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Derogări (4), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 septembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Practică judiciară (1)

(1) Pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea producerii energiei termice în sistem centralizat agenții economici producători de energie termică, împreună cu agenții economici distribuitori, precum și agenții economici distribuitori de gaze naturale, împreună cu agenții economici producători și distribuitori de energie termică, au obligația ca până la data de 1 octombrie 2001 să deschidă conturi de tip "ESCROW" la o societate bancară comercială convenită de comun acord. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Practică judiciară (3)

(2) Refuzul agenților economici producători și distribuitori de energie termică de a deschide conturi de tip "ESCROW" cu distribuitorii de gaze naturale și, respectiv, cu producătorii de energie termică conduce la sistarea livrărilor de gaze naturale și, respectiv, de energie termică. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (1)

(3) În conturile de tip "ESCROW" prevăzute la alin. (1) beneficiarii de energie termică vor vira sumele aferente energiei termice consumate, iar autoritățile locale vor vira subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif pentru energia termică livrată populației, precum și ajutoarele bănești pentru energia termică care se acordă categoriilor defavorizate ale populației, potrivit legii. Agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termică sunt obligați să înscrie în facturile privind livrarea energiei termice conturile de tip "ESCROW" în care vor încasa valoarea acesteia. Modificări (1), Practică judiciară (1)

(4) Încasarea de către agenții economici producători și/sau distribuitori de energie termică a sumelor de la beneficiari și a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele de tip "ESCROW" constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 50 milioane lei și 100 milioane lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților publice locale. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Din conturile de tip "ESCROW" se vor face viramente în conturile curente ale agenților economici, în strictă concordanță cu partea procentuală a fiecăruia, convenită și stipulată în contractul care stă la baza deschiderii conturilor de tip "ESCROW".

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Începând cu anul 2002 subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la energia termică livrată populației se suportă astfel:

a) 45% din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate cu această destinație bugetelor locale;

b) 55% din resursele bugetelor locale, constituite potrivit legii.

(2) În execuție sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se alocă în aceleași proporții prevăzute la alin. (1) lit. a), cu condiția prezentării documentelor care confirmă plăți efectuate în acest scop de autoritățile locale din bugetele acestora. Modificări (2), Derogări (4)

Art. 3. - Modificări (1)

Pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate consiliile locale și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București pot stabili prețuri mai mari decât prețul național de referință, diminuând astfel subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif și majorând în mod corespunzător ajutoarele bănești acordate populației, potrivit legii.

Art. 4. -

(1) Pentru suportarea cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea prețului la gaze naturale autoritățile administrației publice locale acordă, în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie 2001, ajutoare bănești familiilor cu venituri mici care utilizează gazele naturale pentru încălzirea locuințelor, astfel:

a) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează până la 900.000 lei, o sumă de 400.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală;

b) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează între 900.001 lei și 1.100.000 lei, o sumă de 240.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală.

c) familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie se situează între 1.100.001 lei și 1.400.000 lei, o sumă de 120.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă menajeră, confirmate de asociația de proprietari/chiriași ori în factura individuală.

(2) Modalitățile de stabilire, de verificare, de plată a ajutoarelor bănești și de sancționare sunt cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației.

(3) Acordarea ajutoarelor bănești prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetele locale.

Art. 5. -

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și, respectiv, Ministerul Industriei și Resurselor pot emite precizări metodologice care se vor aproba prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 6. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației;

b) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului;

c) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care se importă prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale, aprobată și modificată prin Legea nr. 353/2001, cu excepția prevederilor referitoare la combustibilii energetici importați de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., care rămân în vigoare până la data de 1 martie 2002. Modificări (1)

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2002 se abrogă și prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 20 septembrie 2001.

Nr. 115.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...