Senatul României

Hotărârea nr. 4/2019 privind încuviințarea desfășurării unei anchete parlamentare de către o comisie permanentă

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 78 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se încuviințează desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia economică, industrii și servicii privind investigația efectuată de Consiliul Concurenței, deschisă prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 420/2008*) și având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 81 alin. (1)1 din Tratatul de instituire a Comunității Europene de către întreprinderile active pe piața serviciilor bancare și interbancare din România.

*) Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 420/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. -

Ancheta parlamentară prevăzută la art. 1 are drept scop și obiective analizarea și clarificarea aspectelor cuprinse în raportul privind investigația realizată de Consiliul Concurenței, a elementelor care au stat la baza întocmirii acestuia, precum și a modului în care a fost dispusă închiderea investigației prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 260/2013**).

Art. 3. -

Concluziile anchetei parlamentare realizate de Comisia economică, industrii și servicii vor fi cuprinse într-un raport ce va fi prezentat Biroului permanent în termen de 60 de zile.

**) Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 260/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 11 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ȘERBAN-CONSTANTIN VALECA

București, 11 februarie 2019.

Nr. 4.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...