Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune"

Modificări (...), Reviste (4)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 12 februarie 2019.

În vigoare de la 12 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 752255 din 18.01.2019,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Reviste (2)

Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2, art. 3 lit. b) și anexele nr. 2 și 4 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2013.

Art. 6. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Mihaela Triculescu

București, 21 ianuarie 2019.

Nr. 114.

ANEXA Nr. 1 Reviste (2)

PROCEDURĂ
de înregistrare a contractelor de locațiune

ANEXA Nr. 2 Reviste (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Noi reguli în procedura de înregistrare a contractelor de locațiune
Declararea contractelor de locațiune
Contractele de locațiune urmează o procedură modificată la înregistrare
Prietenii Fiscalității nr. 50/2019
;
se încarcă...