Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului a disponibilităților prevăzute la art. 57 și 59 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, din 07.02.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Disponibilitățile provenite din încasarea veniturilor aferente contribuțiilor stabilite conform prevederilor art. 367 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate la data de 31 decembrie 2018 în excedentul bugetului activității finanțate integral din venituri proprii, înființată pe lângă Ministerul Sănătății, se virează de către Ministerul Sănătății din contul 80.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală" în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.41.08.00 "Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate", codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Sănătății, până la data de 15 februarie 2019.

(2) Sumele care fac obiectul transferului către bugetul de stat conform prevederilor alin. (1) se determină ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile efectuate pentru activitățile care s-au finanțat potrivit legii din contribuțiile prevăzute la art. 367 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Disponibilitățile provenite din încasarea veniturilor aferente cotei de 1% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și băuturi alcoolice, existente la data de 31 decembrie 2018 în excedentul bugetului activității finanțate integral din venituri proprii, înființată pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului, se virează de către Ministerul Tineretului și Sportului din contul 80.E.98.00.00 "Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală" în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.41.08.00 "Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate", codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Tineretului și Sportului, până la data de 15 februarie 2019.

(2) Face obiectul transferului către bugetul de stat excedentul bugetului activității finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului înregistrat la finele anului 2018 provenit din cota prevăzută la alin. (1).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...