Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 670/2019 privind blocarea fondurilor și resurselor economice deținute sau avute sub control de persoana desemnată Nader Kalai

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile:

- Deciziei 2019/87/PESC a Consiliului din 21 ianuarie 2019 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei;

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.856/2011*) pentru aprobarea Procedurii privind emiterea ordinului de blocare a fondurilor și resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale sau de revocare a măsurii dispuse, cu modificările și completările ulterioare;

*) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.856/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

- Regulamentului (UE) 2019/85 din 21.01.2019 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria, potrivit căruia cetățeanul sirian Nader Qalei (alias Kalai, Kalei) a fost introdus în lista persoanelor pentru care se aplică măsuri restrictive, respectiv în anexa II, poziția 274, la Regulamentul (UE) nr. 36/2012,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se dispune blocarea fondurilor și resurselor economice deținute sau avute sub control de persoana desemnată Nader Kalai, având calitatea de asociat și administrator la S.C. PENDELUM - S.R.L. (CUI 17620791) și la S.C. DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801), astfel:

- 5 părți sociale, în valoare totală de 46.250 lei, echivalentul a 17.789 USD, reprezentând 25% din capitalul social al S.C. PENDELUM - S.R.L. (CUI 17620791);

- 25 părți sociale, în valoare totală de 92.500 lei, echivalentul a 35.577 USD, reprezentând 50% din capitalul social al S.C. DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801);

- orice alte fonduri sau resurse economice deținute de S.C. PENDELUM - S.R.L. (CUI 17620791) și de S.C. DOMICILUM - S.R.L. (CUI 17692801).

Art. 2. -

Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 1 februarie 2019.

Nr. 670.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...