Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 124/2019 pentru modificarea și completarea Normelor privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.149/2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. SP 1.071 din 30 ianuarie 2019,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele privind înființarea și autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum și a condițiilor de organizare și funcționare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.149/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 4 iulie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Activitatea de recoltare a probelor de sânge la nivelul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor prevăzute la alin. (2) se desfășoară în cadrul Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară și/sau programele de screening derulate de Ministerul Sănătății."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Autorizația sanitară de funcționare pentru punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, înființate conform prezentului ordin, își încetează valabilitatea la încheierea perioadei de derulare a Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară sau a programelor de screening derulate de Ministerul Sănătății."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Sorina Pintea

București, 1 februarie 2019.

Nr. 124.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...