Prietenii Contabilitatii nr. 47/2018

Prietenii contabilității - Senior expert nr. 47/2018
de

21 noiembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Capitolu I - Noutăți legislative în domeniul financiar-contabil

Capitolu II - Urgența perioadei în activitatea contabilă

Capitolu III - Contabilitate practică - studii de caz și monografii contabile

Capitolu IV - Excelență în contabilitate. Standardele internaționale de contabilitate, audit și proceduri similare

Capitolu V - Analiza săptămânii. Proceduri fiscale.

Capitolu VI - Subiecte de interes din activitatea financiar-contabilă

Capitolu I - Noutăți legislative în domeniul financiar-contabil

Capitolu II - Urgența perioadei în activitatea contabilă

Plata contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2018 până pe data de 26 noiembrie 2018.

Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora au obligația plății contribuției trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2018.

Această obligație este reglementată de art. 3 și art. 5 alin. (8) din OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificări ulterioare, după cum urmează:

"Art. 3. - (1) Contribuția trimestrială se calculează prin aplicarea unui procent "p" asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, din care se exclude consumul pentru medicamentele prevăzute la art. 12 pentru care se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat din sume suplimentare alocate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, consum aferent vânzărilor fiecărui plătitor de contribuție.

(2) Procentul "p" se calculează astfel:

p = {[(CTt - BAt)] / CTt} x 100,

unde:

CTt = valoarea consumului total trimestrial de medicamente pentru care există obligația de plată prevăzută la art. 1, suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, raportată Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de casele de asigurări de sănătate, conform datelor înregistrate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, din care se exclude consumul pentru medicamentele prevăzute la art. 12 pentru care se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat din sume suplimentare alocate în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, unde CTt și BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane lei.

(3) Valoarea procentului "p" se comunică persoanelor prevăzute la art. 1 de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, odată cu consumul trimestrial prevăzut la art. 5 alin. (7).

(4) Contribuția trimestrială prevăzută la alin. (1) se calculează și se datorează pentru valoarea consumului de medicamente realizat după data de 30 septembrie 2011. (..)

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...