Camera Consultanților Fiscali - CCF

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, din 30.01.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

1. Camera Consultanților Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali inactivi și consultanți fiscali asistenți.

3. Pregătirea profesională continuă este un drept și, în același timp, o obligație a membrilor Camerei Consultanților Fiscali în ceea ce privește actualizarea cunoștințelor și formarea eficientă, cu garantarea calității serviciilor prestate către clienți. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigență impusă prin Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2007.

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se va desfășura, în principal, sub formă de:

- cursuri de pregătire profesională la sală (teorie și aplicații pe studii de caz);

- cursuri online.

Programul va fi completat prin organizarea de forumuri, conferințe, seminare și workshopuri pe teme de fiscalitate internă și internațională.

5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 prevede pentru consultanții fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanții fiscali inactivi, un număr de 15 ore de pregătire profesională.

6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susținut examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

7. În situația în care consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susținut examenul pentru atribuirea acestor calități, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

8. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanților Fiscali la forumuri, conferințe, seminare și workshopuri, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, organizate de Camera Consultanților Fiscali, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2019.

9. Pentru consultanții fiscali care au și calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, orele de curs efectuate se vor recunoaște ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2019.

10. Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care publică articole în revista Camerei Consultanților Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoașterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2019.

11. Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanțelor Publice, de asociațiile profesionale sau societățile de profil din țară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanților Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2019.

CAPITOLUL II Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă în sălile de curs, aferent anului 2019

1. Programul de pregătire profesională continuă în sălile de curs aferent anului 2019 este structurat pe module de pregătire, așa cum rezultă din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Organizarea și desfășurarea acțiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara.

3. Fiecare acțiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acțiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 sub formă de cursuri la sală este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.

4. Înscrierea membrilor Camerei Consultanților Fiscali la una dintre acțiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 se face direct pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali, prin poștă, fax sau e-mail, cu cel puțin 15 zile înaintea organizării acțiunii. Orice situație de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puțin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor.

5. Structura acțiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcție de necesitățile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 va fi anunțată în timp util pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

6. Acțiunile de pregătire profesională la care numărul de înscriși este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanților înscriși va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfășurare a cursurilor.

7. Membrii Camerei Consultanților Fiscali pot opta să participe la acțiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 în oricare dintre centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată în liste de prezență.

9. Direcția de învățământ va ține evidența orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire și pe județele de reședință ale membrilor Camerei Consultanților Fiscali.

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea Programului de pregătire profesională continuă sub formă de cursuri online, aferent anului 2019

Tematica cursurilor de pregătire profesională în sistem online va fi stabilită pe parcursul desfășurării Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, în funcție de necesitățile și cerințele intervenite.

ANEXA Nr. 1 la program

PROGRAMUL
de pregătire profesională continuă în sălile de curs*), aferent anului 2019

*) Structura acțiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcție de necesitățile apărute.

Specificare Tema Forma de pregătire Nr. ore
Modul I (MI) Taxa pe valoarea adăugată Teorie și aplicații pe studii de caz 3
Modul II (MII) Accizele și alte taxe speciale Teorie și aplicații pe studii de caz 2
Modul III (MIII) Impozitul pe venit Teorie și aplicații pe studii de caz 2
Modul IV (MIV) Contribuții sociale obligatorii Teorie și aplicații pe studii de caz 2
Modul V (MV) Procedura fiscală Teorie și aplicații pe studii de caz 3
Modul VI (MVI) Drept societar și contracte comerciale Teorie și aplicații pe studii de caz 3
Modul VII (MVII) Taxa pe valoarea adăugată Teorie și aplicații pe studii de caz 3
Modul VIII (MVIII) Impozitul pe profit Teorie și aplicații pe studii de caz 3
Modul IX (MIX) Impozitul pe veniturile nerezidenților Teorie și aplicații pe studii de caz 2
Modul X (MX) Impozitele și taxele locale Teorie și aplicații pe studii de caz 2
Modul XI (MXI) Reglementări contabile Teorie și aplicații pe studii de caz 3
Modul XII (MXII) Prețuri de transfer/Taxe vamale Teorie și aplicații pe studii de caz 2

ANEXA Nr. 2 la program

CALENDARUL
acțiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 - în săli de curs

Centrul de pregătire Module de pregătire profesională Perioada de desfășurare
București MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 15-17 martie
MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 17-19 mai
MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 13-15 septembrie
MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 18-20 octombrie
Brașov MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 4-6 octombrie
Cluj-Napoca MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 10-12 mai
Constanța MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 7-9 iunie
Craiova MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 5-7 aprilie
Iași MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 29-31 martie
Timișoara MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 27-29 septembrie

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...