Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 2/2019 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 30 ianuarie 2019, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Direcția de învățământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Dan Manolescu

București, 30 ianuarie 2019.

Nr. 2.

ANEXĂ

PROGRAMUL
de pregătire profesională continuă aferent anului 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...