Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

(Anexa nr 18 la normele metodologice) - RAPORT privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul anul -
Capitolul I
- Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt. Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv din care: Refuzate la viză din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză
Număr operațiuni Valoare (mii lei) Număr operațiuni Valoare (mii lei) Număr operațiuni Valoare (mii lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):
1. Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:
1.1. Deschideri de credite A1
1.2. Repartizări de credite A2
1.3. Virări de credite A4
1.4. Alte operațiuni A3, A5
2. Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:
2.1. Acte administrative din care rezultă obligații de plată B13-B17
2.2. Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea B1, B3-B5
2.3. Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare B2, B20, B23
2.4. Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune B6-B8, B10, B11, B19
2.5. Convenții de garantare B9
2.6. Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat public-privat etc. B12, B18, B21, B22
3. Ordonanțări de avansuri C2, C11
4. Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:
4.1. Drepturi de personal și obligații fiscale aferente C12
4.2. Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea
4.3. Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate C1, C6, C7
4.4. Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor C4, C5
4.5. Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin C9
4.6. Finanțări/Cofinanțări C3
4.7. Alte obligații de plată C8, C10
5. Operațiuni financiare/de plasament E18
6. Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.) D1-D6, E9
7. Alte operațiuni E1-E8, E10-E17
Mergi la:
Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv
Sinteza motivațiilor pe care s au întemeiat refuzurile de viză
Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice
Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv^4 ^

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 103/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...