Guvernul României

Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole, precum și a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, din 25.01.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Pentru categoriile de produse vegetale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, normele de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole și normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc la nivelul fiecărui județ, în funcție de valoarea producției vegetale și de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol pentru obținerea producției.

(2) Valoarea producției vegetale reprezintă rezultatul exprimat în lei/hectar, obținut din înmulțirea producției exprimate în kg/hectar pentru fiecare cultură/plantație, ca medie pe cei 3 ani precedenți anului fiscal de realizare a venitului, cu prețul exprimat în lei/kg, ca medie pe cei 3 ani precedenți anului fiscal de realizare a venitului.

(3) Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol se exprimă în lei/hectar și se stabilesc, după caz, din lista cuprinzând cheltuielile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, pe baza prețurilor medii din anul fiscal de realizare a venitului.

(4) Normele de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole reprezintă rezultatul exprimat în lei/hectar, obținut prin diferența dintre valoarea producției vegetale și cheltuielile efectuate, pentru fiecare cultură/plantație.

(5) Normele de venit unitare necesare calculului reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă raportul dintre norma de venit și producția pe județ, ca medie pe ultimii 3 ani a producțiilor pentru fiecare cultură/plantație.

Art. 2. -

Valoarea nominală a normelor de venit prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5) se stabilește potrivit următorului model de calcul:

P (kg/ha) = (PM 1 + PM 2 + PM 3)/3

p (lei/kg) = (pm 1+ pm 2+ pm 3)/3

VPV (lei/ha) = P (kg/ha) x p (lei/kg)

NV (lei/ha) = VPV (lei/ha) - C (lei/ha)

NVU (lei/kg) = NV (lei/ha) / P (kg/ha)

unde:

P - producția pe județ, ca medie pe ultimii 3 ani a producțiilor pentru fiecare cultură/plantație;

PM 1, 2, 3 - producția medie pe județ, pentru fiecare dintre anii 1, 2 și 3 de calcul, pentru fiecare cultură/plantație;

p - prețul pe județ, ca medie pe ultimii 3 ani a prețurilor pentru fiecare produs agricol;

pm 1, 2, 3 - prețul mediu pe județ, pentru fiecare dintre anii 1, 2 și 3 de calcul, pentru fiecare produs agricol;

VPV - valoarea producției vegetale;

C - totalul cheltuielilor efectuate pentru obținerea producției;

NV - norma de venit;

NVU - norma de venit unitară.

ANEXĂ la metodologie

Cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol pe unitatea de suprafață și cultură/plantație

Produse vegetale Cheltuieli
Cereale semințe, îngrășăminte, carburanți, lubrifianți, pesticide, lucrări de înființare, întreținere, recoltare efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
Plante oleaginoase semințe, îngrășăminte, carburanți, lubrifianți, pesticide, lucrări de înființare, întreținere, recoltare efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
Cartof cartof de sămânță, îngrășăminte, pesticide, carburanți, lubrifianți, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, alte cheltuieli
Sfeclă de zahăr semințe, îngrășăminte, carburanți, lubrifianți, pesticide, lucrări de înființare, întreținere, recoltare efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
Tutun material de plantat, pesticide, carburanți, lubrifianți, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru irigare-uscare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
Hamei pe rod material săditor, pesticide, carburanți, lubrifianți, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, apă pentru irigat, energie electrică pentru irigare, alte cheltuieli
Legume în câmp semințe, material de plantat, materiale de palisat și ambalaje, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, îngrășăminte, carburanți, lubrifianți, pesticide, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
Legume în spații protejate material săditor, îngrășăminte, pesticide, carburanți, lubrifianți, energie electrică, energie termică, gaze naturale pentru încălzirea serelor, apă pentru irigat, materii și materiale pentru seră/solar, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, alte cheltuieli
Leguminoase pentru boabe semințe, îngrășăminte, carburanți, lubrifianți, pesticide, lucrări de înființare, întreținere, recoltare efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
Pomi pe rod îngrășăminte, pesticide, carburanți, lubrifianți, ambalaje, apă pentru irigat, energie electrică pentru irigare, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, alte cheltuieli
Vie pe rod material săditor pentru completare vie pe rod, îngrășăminte, pesticide, material de legat, ambalaje, carburanți, lubrifianți, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, apă pentru irigat, energie electrică pentru irigare, alte cheltuieli
Arbuști fructiferi îngrășăminte, pesticide, carburanți, lubrifianți, ambalaje, apă pentru irigat, energie electrică pentru irigare, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, alte cheltuieli
Flori și plante ornamentale material săditor, pesticide, carburanți, lubrifianți, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli
Plante medicinale și aromatice semințe și material săditor, pesticide, carburanți, lubrifianți, lucrări mecanice și manuale efectuate inclusiv cu terți, energie electrică pentru irigare, apă pentru irigat, alte cheltuieli

Exemplu numeric de calcul pentru cereale:

P = 3853 kg/ha (producția medie pe județ realizată în ultimii 3 ani)

P= 0,61 lei/kg (prețul mediu pe județ pe ultimii 3 ani)

VPV = 3863 kg/ha x 0,61 lei/kg = 2350,33 lei/ha

C = 2098 lei/ha

NV = VPV - C = 2350 - 2098 = 252 lei/ha - se completează în col. (2) a tabelului din anexa nr. 3

NVU = 252 lei/ha: 3853 kg/ha = 0,0654 lei/kg - se completează în col. (3) a tabelului din anexa nr. 3

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...