Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Anexa nr. 2 "Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale" la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 1 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La titlul II. "Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale pentru subsectorul Administrația centrală (S1311) ":

1.1. La corelațiile de la punctul (3) "Corelații între formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data. . . » (cod 04)", la notă:

- se numerotează cu litera a) textul:

"

Corelațiile de la pct. (3).1 și (3).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului. Trezoreria Centrală a Statului respectă corelațiile de la pct. 2.(1) lit. b) și pct. 2.(2) lit. b)";

- după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:

"

b) Corelația de la punctele (3).1 și (3).2 nu se respectă la Ministerul Educației Naționale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în bilanț".

1.2. La punctul (9) "Corelații între formularul anexa nr. 4 «Situația fluxurilor de trezorerie la data. . .» (cod 04) și anexa nr. 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . .» (cod 17)":

1.2.1. La punctul (9).1, nota A:

- se numerotează cu litera a) textul:

"

Corelația de la pct. (9).1 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.

Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:

Rd. 14 col. 01 din formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data. . . » (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 01 din formularul anexa nr. 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . . » (cod 17)";

- după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:

"

b) Corelația de la pct. (9).1 nu se respectă la Ministerul Educației Naționale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în anexa nr. 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . . »".

1.2.2. La punctul (9).2, nota B:

- se numerotează cu litera a) textul:

"

Corelația de la pct. (9).2 nu se respectă la Trezoreria Centrală a Statului.

Trezoreria Centrală a Statului respectă corelația:

Rd. 17 col. 01 din formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data. . . » (cod 04) = (Rd. 42 + Rd. 63 + Rd. 66) col. 02 din formularul anexa nr. 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . . » (cod 17)";

- după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:

"

b) Corelația de la pct. (9).2 nu se respectă la Ministerul Educației Naționale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat de subordonare locală, care provin din finanțarea de la bugetul de stat, raportate în fluxul de trezorerie fără a fi cuprinse în anexa 40a «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . . »".

2. La titlul III. "Corelații între și în cadrul formularelor de situații financiare anuale la subsectorul Administrația locală (S1313) ":

2.1. La corelațiile de la punctul (3) "Corelații între formularul «Bilanț» (cod 01) și formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data. . .» (cod 04)":

- după punctul (3).1 se introduce o notă, nota A, cu următorul cuprins:

"

NOTA A:

Corelația de la pct. (3).1 nu se respectă în următoarele situații:

a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;

b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora".

- după punctul (3).2 se introduce o notă, nota B, cu următorul cuprins:

"

NOTA B:

Corelația de la pct. (3).2 nu se respectă în următoarele situații:

a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, ale căror solduri sunt raportate în bilanțul centralizat și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat al acestora;

b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri sunt raportate în bilanț și care nu sunt raportate în fluxul de trezorerie al acestora".

2.2. La corelațiile de la pct. (6) "Corelații între formularul «Situația fluxurilor de trezorerie la data. . .» (cod 04) și formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . .» (cod 18)":

- după punctul (6).1 se introduce se introduce o notă, nota A, cu următorul cuprins:

"

NOTA A:

Corelația de la pct. (6).1 nu se respectă în următoarele situații:

a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare din bugetul de stat și din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . . » centralizat al acestora;

b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . .» al acestora."

- după punctul (6).2 se introduce se introduce nota B, cu următorul cuprins:

"

NOTA B:

Corelația de la pct. (6).2 nu se respectă în următoarele situații:

a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare din bugetul de stat și din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . .» centralizat al acestora;

b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . .» al acestora."

- după punctul (6).3 se introduce nota C, cu următorul cuprins:

"

NOTA C:

Corelația de la pct. (6).3 nu se respectă în următoarele situații:

a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare din bugetul de stat și din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . .» centralizat al acestora;

b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . .» al acestora."

- după punctul (6).4 se introduce se introduce nota D, cu următorul cuprins:

"

NOTA D:

Corelația de la pct. (6).4 nu se respectă în următoarele situații:

a) la unitățile administrativ-teritoriale, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare din bugetul de stat și din bugetul local, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie centralizat și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . .» centralizat al acestora;

b) la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au finanțare și din bugetul de stat, și din bugetul local, cu sumele acordate de la bugetul de stat unităților de învățământ preuniversitar de stat, ale căror solduri nu sunt raportate în fluxul de trezorerie și care sunt raportate în formularul anexa 40b «Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . .» al acestora."

Art. 3. -

Anexa 6 "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli", anexa 7 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli", anexa 7b "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli", anexa 11 "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli", anexa 13 "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli", anexa 15 "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli", anexa 16 "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" și anexa 18 "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli", la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2-9.

Art. 4. -

Raportările financiare lunare în anul 2019 se efectuează de către instituțiile publice potrivit prevederilor cap. I "Situații financiare trimestriale și raportări financiare lunare" pct. 1.6 și a cap. II "Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare" pct. 2.6 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 18 ianuarie 2019.

Nr. 129.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 (Anexa 6 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -
Denumirea indicatorilor*) Cod Credite de angajament**) Credite bugetare***) Angajamente bugetare Angajamente legale Plăți efectuate Angajamente legale de plătit Cheltuieli efective
A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor și subcapitolelor din bugetul aprobat pe structura clasificației funcționale - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe (altele decât cele de subordonare locală), bugetul creditelor interne (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D (altele decât cele de subordonare locală), venituri proprii/venituri proprii și subvenții - (altele decât cele de subordonare locală).

**) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive.

- La trimestrele I - III:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate.

***) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale;

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive.

- La trimestrele I - III:

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare;

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate.

Notă:

Se detaliază pe clasificația economică (Anexa 7)

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ANEXA Nr. 3 (Anexa 7 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Cod 21 Capitol*) . . . . . . . . . . Subcapitol . . . . . . . . . . - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Credite de anga-
jament**)
Credite bugetare***) Angaja- mente bugetare Angaja- mente legale Plăți efectuate Anga-
jamente legale de plătit
Cheltuieli efective
A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+82+85)
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65) 01
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+ 10.02+ 10.03) 10
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.17+ 10.01.30) 10.01
Salarii de bază 10.01.01
Salarii de merit 10.01.02
Indemnizație de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07
Fond de premii 10.01.08
Indemnizație de vacanță 10.01.09
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent plății cu ora 10.01.11
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.01.12
Indemnizații de delegare 10.01.13
Indemnizații de detașare 10.01.14
Alocatii pentru transportul la și de la locul de muncă 10.01.15
Alocatii pentru locuinte 10.01.16
Indemnizații de hrană 10.01.17
Alte drepturi salariale în bani 10.01.30
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30) 10.02
Tichete de masă 10.02.01
Norme de hrană 10.02.02
Uniforme și echipament obligatoriu 10.02.03
Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 10.02.04
Transportul la și de la locul de muncă 10.02.05
Vouchere de vacanță 10.02.06
Alte drepturi salariale în natură 10.02.30
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03
Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01
Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli rofesionale 10.03.04
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați 10.03.05
Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 10.03.08
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.07+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.28+20.30 la 20.36) 20
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01
Furnituri de birou 20.01.01
Materiale pentru curățenie 20.01.02
Încălzit, Iluminat și forță motrică 20.01.03
Apă, canal și salubritate 20.01.04
Carburanți și lubrifianți 20.01.05
Piese de schimb 20.01.06
Transport 20.01.07
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09
Alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30
Reparații curente 20.02
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03
Hrană pentru oameni 20.03.01
Hrană pentru animale 20.03.02
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanți 20.04.04
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05
Uniforme și echipament 20.05.01
Lenjerie și accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06
Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01
Deplasari în străinătate 20.06.02
Mentenanță tehnică și echipamente destinate apărării, ordinii publice și siguranței naționale 20.07
Materiale de laborator 20.09
Cercetare-dezvoltare 20.10
Cărți, publicații și materiale documentare 20.11
Consultanță și expertiză 20.12
Pregătire profesională 20.13
Protecția muncii 20.14
Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 20.15
Studii și cercetari 20.16
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18
Contribuții ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere 20.19
Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 20.23
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04) 20.24
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 20.24.01
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 20.24.02
Stabilirea riscului de țară 20.24.03
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de Ministerul Finanțelor Publice în baza O.U.G. nr. 64/2007 20.24.04
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 20.25
Tichete cadou 20.27
Ajutor public judiciar 20.28
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06 la 20.30.09+20.30.30) 20.30
Reclamă și publicitate 20.30.01
Protocol și reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viață 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 20.30.07
Fondul Primului ministru 20.30.08
Executarea silită a creanțelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30
Finanțarea unor acțiuni de sănătate din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale 20.31
Finanțarea programelor naționale de sănătate derulate de unitățile sanitare din rețeaua administrației publice locale 20.32
Finanțarea asistenței medicale desfasurate în cabinetele medicale din unitățile de învățământ 20.33
Finanțarea din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății pentru acțiuni de sănătate din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației publice locale 20.34
Finanțarea din veniturile proprii ale Ministerului Sănătații pentru programele naționale de sănătate derulate de unitățile sanitare din rețeaua administrației publice locale 20.35
Finanțarea cabinetelor de medicină legală din cadrul unităților sanitare din rețeaua administrației locale 20.36
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.03+30.04) 30
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 la 30.01.03) 30.01
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02
Prime la emisiunea titlurilor de stat 30.01.03
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.05) 30.02
Dobânzi aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subîmprumutate 30.02.03
Prime la emisiunea titlurilor de stat 30.02.04
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.07) 30.03
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobânda datorată trezoreriei statului 30.03.02
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul trezoreriei statului 30.03.04
Dobanzi la operatiunile de leasing 30.03.05
Dobânzi din tranzacții cu derivate financiare 30.03.06
Suma netă negativă aferentă diferenței de dobândă bonificată pentru disponibilitățile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice la Banca Națională a României 30.03.07
Dobânzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MEF în baza O.U.G. nr. 64/2007 30.04
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.20 + 40.30) 40
Subvenții pe produse 40.01
Subvenții pe activități 40.02
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 40.03
Subvenții pentru sustinerea transportului feroviar public de călători 40.04
Subvenții pentru transportul de călători cu metroul 40.05
Acțiuni de ecologizare 40.06
Valorificarea cenusilor de pirita 40.07
Subvenții pentru dobânzi la credite bancare 40.08
Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților 40.09
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi locuri de muncă 40.10
Prime acordate producătorilor agricoli 40.11
Subvenții pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură 40.12
Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale 40.13
Susținerea infrastructurii de transport 40.14
Sprijinirea producătorilor agricoli 40.15
Programe de conservare sau de închidere a minelor 40.16
Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 40.17
Protecție socială în sectorul minier 40.18
Plăți pentru stimularea creării de locuri de muncă 40.19
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 40.20
Alte subvenții 40.30
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.01+50.02+50.04) 50
Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 50.01
Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 50.02
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+ 51.01.30 la 51.01.32+ 51.01.34 la 51.01.59+ 51.01.62+ 51.01.63+ 51.01.65 la 51.01.69) 51.01
Transferuri catre instituții publice 51.01.01
Finanțarea de bază a învățământului superior 51.01.02
Acțiuni de sănătate 51.01.03
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 51.01.04
Finanțarea aeroporturilor de interes local 51.01.05
Transferuri din Fondul de intervenție 51.01.06
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat 51.01.07
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj 51.01.08
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen 51.01.09
Transferuri privind contribuții de sanatate pentru persoane care care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv 51.01.10
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 51.01.11
Contribuția persoanelor asigurate pentru finanțarea ocrotirii sănătății 51.01.12
Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar 51.01.13
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 51.01.16
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 51.01.17
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă 51.01.18
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 51.01.19
Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale 51.01.20
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurari sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională 51.01.21
Transferuri reprezentând cota-parte din tarifele de utilizare a spectrului 51.01.22
Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanțelor bugetare 51.01.23
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate 51.01.24
Programe pentru sănătate 51.01.25
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 51.01.26
Transferuri către bugetele locale din venituri din privatizare realizate de AVAS 51.01.27
Întreținerea infrastructurii rutiere 51.01.28
Transferuri privind contribuția de sănătate pentru pensionari 51.01.30
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social 51.01.31
Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32
Transferuri pentru compensarea creșterilor neprevăzute ale prețurilor la combustibili 51.01.34
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate 51.01.35
Transferuri pentru sprijin financiar la constituirea familiei 51.01.36
Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 51.01.37
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 51.01.38
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 51.01.39
Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți 51.01.40
Transferuri către bugetul de stat din dividende și dobânzi încasate de instituțiile implicate în procesul de privatizare 51.01.41
Contribuția vărsată la bugetul de stat, pentru organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apleluri de urgență 51.01.42
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare 51.01.43
Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională 51.01.44
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății 51.01.45
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății 51.01.46
Transferuri pentru dezvoltarea instituțională a învățământului superior 51.01.47
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 51.01.48
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare 51.01.50
Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate 51.01.51
Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare 51.01.52
Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute 51.01.53
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanțării unor programe de interes național 51.01.54
Întreținerea infrastructurii feroviare publice 51.01.55
Finanțarea planului sectorial de cercetare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală 51.01.56
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece 51.01.57
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și plata arieratelor 51.01.58
Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională 51.01.59
Transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor cu pregătirea personalului aeronautic și a celor aferente misiunilor de asistența medicală publică de urgență 51.01.62
Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior de stat pentru subvenționarea unor cheltuieli ale căminelor și cantinelor studentești 51.01.63
Transferuri privind contribuții individuale de asigurări de sănătate aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției 51.01.65
Transferuri din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale 51.01.66
Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 51.01.67
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală 51.01.68
Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 51.01.69
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.18+51.02.20 la 51.02.39 +51.02.44+51.02.48) 51.02
Finanțarea străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi 51.02.01
Finanțarea investițiilor finanțate parțial din împrumuturi externe 51.02.02
Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 51.02.03
Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport 51.02.04
Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 51.02.05
Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 51.02.06
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 51.02.07
Aparatură medicală și echipamente de comunicații în urgență 51.02.08
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință 51.02.09
Plăți din contul creditelor garantate și/sau subîmprumutate 51.02.10
Transferuri pentru reparații capitale la spitale 51.02.11
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 51.02.12
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 51.02.13
Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor 51.02.14
Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar 51.02.15
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul Național de Dezvoltare 51.02.16
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate 51.02.17
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale 51.02.18
Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor 51.02.20
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism 51.02.21
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii și echipamentelor de comunicații de urgență în sănătate 51.02.22
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 51.02.23
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 51.02.24
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate 51.02.25
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 51.02.26
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate 51.02.27
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 51.02.28
Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29
Fondul de risc pentru intreprinderi mici și mijlocii 51.02.30
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în cadrul programelor de interes national 51.02.31
Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale 51.02.32
Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor Fondului Român de Contragarantare 51.02.33
Transferuri pentru finanțarea proiectului de investiții la metrou 51.02.34
Subprogramul Modernizarea satului românesc 51.02.35
Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor 51.02.36
Subprogramul Infrastructură la nivel județean 51.02.37
Programul Național de Dezvoltare Locală 51.02.38
Transferuri din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții 51.02.39
Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor 51.02.44
Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și altele asemenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății 51.02.48
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04) 55
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03.+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+ 55.01.29+55.01.41+ 55.01.42+55.01.46 la 55.01.55 + 55.01.57 la 55.01.61 +55.01.66) 55.01
Restructurarea industriei de aparare 55.01.01
Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman 55.01.02
Programe cu finantare rambursabila 55.01.03
Programul de realizare a sistemului national antigrindina 55.01.05
Sprijinirea proprietarilor de paduri 55.01.06
Programe comunitare 55.01.07
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat 55.01.12
Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond National de Preaderare 55.01.14
Fond Roman de Dezvoltare Sociala 55.01.15
Sprijinirea înființării de noi întreprinderi și susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 55.01.16
Transferuri pentru programe si proiecte de prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale 55.01.17
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Varsaminte din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe (doar pentru institutiile implicate în procesul de privatizare) 55.01.19
Varsaminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare si creantelor comerciale si privatizare (doar pentru institutiile implicate în procesul de privatizare) 55.01.20
Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente 55.01.26
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice 55.01.29
Asistenta pentru dezvoltare alocata în beneficiul statelor partenere 55.01.41
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42
Transferuri catre intreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat 55.01.46
Plata valorii de executare a garantiei în contul finantatorilor în cadrul programului "Prima casa" 55.01.47
Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare 55.01.48
Transferuri pentru finantarea cercetarii în domeniul economic 55.01.49
Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat 55.01.50
Transferuri interne catre bugetele locale 55.01.51
Transferuri interne catre operatorii economici 55.01.52
Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina 55.01.53
Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare 55.01.54
Transferuri pentru finanțarea lucrÓ˝rilor de împădurire 55.01.55
Transferuri din Fondul pentru mediu către beneficiari instituții publice 55.01.57
Transferuri din Fondul pentru mediu către alți beneficiari decât instituții publice 55.01.58
Sume din certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru investiții 55.01.59
Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil 55.01.60
Fond de premiere pentru loteria bonurilor fiscale 55.01.61
Transferuri pentru finanțarea obiectivelor din programul de pregătire a teritoriului 55.01.66
B.Transferuri curente în strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01 la 55.02.06) 55.02
Contributii si cotizatii la organisme internationale 55.02.01
Cooperare economica internationala 55.02.02
Asistenta pentru dezvoltare alocata în strainatate 55.02.03
Alte transferuri curente în strainatate 55.02.04
Contributia Romaniei la Fondul European pentru Dezvoltare 55.02.05
Cofinanțare la Programul NATO de Investiții în Securitate 55.02.06
C. Contributia Romaniei la bugetul U.E. (cod 55.03.01+55.03.03 la 55.03.07+55.03.10) 55.03
Contributii din taxe vamale 55.03.01
Contributii din sectorul zaharului 55.03.03
Contributii din resursa TVA 55.03.04
Contributii pentru corectia /rabatul acordat Marii Britanii 55.03.05
Contributii din resursa VNB 55.03.06
Contributii suplimentare si neprevazute 55.03.07
Contributii pentru reducerile în favoarea Tarilor de Jos si Suediei 55.03.10
D. Alte plati catre U.E. (cod 55.04.01 la 55.04.03) 55.04
Sume virate la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului în Comunitatea Europeana 55.04.01
Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel 55.04.02
Plata contributiei anuale de membru la intreprinderea comuna europeana pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei de fuziune 55.04.03
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.31+56.35 la 56.44+56.46) 56
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.06) 56.01
Finantarea nationala 56.01.01
Finantarea externa nerambursabila 56.01.02
Cheltuieli neeligibile 56.01.03
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up 56.01.04
Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență 56.01.05
Cheltuieli din sume din dobânzi destinate cofinanțării programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de Coeziune 2007 - 2013 56.01.06
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03) 56.02
Finantarea nationala 56.02.01
Finantarea externa nerambursabila 56.02.02
Cheltuieli neeligibile 56.02.03
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (ccod 56.03.01 la 56.03.06) 56.03
Finantarea nationala 56.03.01
Finantarea externa nerambursabila 56.03.02
Cheltuieli neeligibile 56.03.03
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up 56.03.04
Cheltuieli din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență 56.03.05
Cheltuieli din sume din dobânzi destinate cofinanțării programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de Coeziune 2007 - 2013 56.03.06
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03) 56.04
Finantarea nationala 56.04.01
Finantarea externa nerambursabila 56.04.02
Cheltuieli neeligibile 56.04.03
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03) 56.05
Finantarea nationala 56.05.01
Finantarea externa nerambursabila 56.05.02
Cheltuieli neeligibile 56.05.03
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (cod 56.06.01 la 56.06.03) 56.06
Finantarea nationala 56.06.01
Finantarea externa nerambursabila 56.06.02
Cheltuieli neeligibile 56.06.03
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03) 56.07
Finantarea nationala 56.07.01
Finantarea externa nerambursabila 56.07.02
Cheltuieli neeligibile 56.07.03
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03) 56.08
Finantarea nationala 56.08.01
Finantarea externa nerambursabila 56.08.02
Cheltuieli neeligibile 56.08.03
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (cod 56.09.01 la 56.09.03) 56.09
Finantarea nationala 56.09.01
Finantarea externa nerambursabila 56.09.02
Cheltuieli neeligibile 56.09.03
Sume aferente Fondului European de Returnare (cod 56.10.01 la 56.10.03) 56.10
Finantarea nationala 56.10.01
Finantarea externa nerambursabila 56.10.02
Cheltuieli neeligibile 56.10.03
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (cod 56.11.01 la 56.11.03) 56.11
Finantarea nationala 56.11.01
Finantarea externa nerambursabila 56.11.02
Cheltuieli neeligibile 56.11.03
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (cod 56.12.01 la 56.12.03) 56.12
Finantarea nationala 56.12.01
Finantarea externa nerambursabila 56.12.02
Cheltuieli neeligibile 56.12.03
Programe finantate în cadrul facilitatii Schenghen (cod 56.13.01 la 56.13.03) 56.13
Finantarea nationala 56.13.01
Finantarea externa nerambursabila 56.13.02
Cheltuieli neeligibile 56.13.03
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (cod 56.14.01 la 56.14.03) 56.14
Finantarea nationala 56.14.01
Finantarea externa nerambursabila 56.14.02
Cheltuieli neeligibile 56.14.03
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007- 2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03) 56.15
Finantarea nationala 56.15.01
Finantarea externa nerambursabila 56.15.02
Cheltuieli neeligibile 56.15.03
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03) 56.16
Finantarea nationala 56.16.01
Finantarea externa nerambursabila 56.16.02
Cheltuieli neeligibile 56.16.03
Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.03) 56.17
Finantarea nationala 56.17.01
Finantarea externa nerambursabila 56.17.02
Cheltuieli neeligibile 56.17.03
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03) 56.18
Finantarea nationala 56.18.01
Finantarea externa nerambursabila 56.18.02
Cheltuieli neeligibile 56.18.03
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (cod 56.19.01 la 56.19.03) 56.19
Finantarea nationala 56.19.01
Finantarea externa nerambursabila 56.19.02
Cheltuieli neeligibile 56.19.03
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programului Operational Asistenta Tehnica (cod 56.20.01 la 56.20.04) 56.20
Finantarea nationala 56.20.01
Finantarea externa nerambursabila 56.20.02
Cheltuieli neeligibile 56.20.03
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top-up 56.20.04
Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 56.21
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare (cod 56.22.01+56.22.02) 56.22
Transferuri din bugetul de stat catre instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate FEN postaderare 56.22.01
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate FEN postaderare 56.22.02
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 56.23
Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana 56.24
Programul de cooperare elvetiano-roman vizînd reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 56.25.01 la 56.25.03) 56.25
Finantarea nationala 56.25.01
Finantarea externa nerambursabila 56.25.02
Cheltuieli neeligibile 56.25.03
Fondul European de Ajustare la Globalizare (cod.56.06.01 la 56.26.03) 56.26
Finantarea nationala 56.26.01
Finantarea externa nerambursabila 56.26.02
Cheltuieli neeligibile 56.26.03
Asistenta ethnica pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.07.01 la 56.27.03) 56.27
Finantarea nationala 56.27.01
Finantarea externa nerambursabila 56.27.02
Cheltuieli neeligibile 56.27.03
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03) 56.28
Finantarea nationala 56.28.01
Finantarea externa nerambursabila 56.28.02
Cheltuieli neeligibile 56.28.03
Cheltuieli din sumele primite în cadrul mecanismului top up 56.29
Transferuri din bugetul de stat din sumele primite în cadrul mecanismului top up către bugetele locale 56.30
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți benficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up (cod 56.31.01+ 56.31.02) 56.31
Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up 56.31.01
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți benficiari de drept public sau privat necesare 56.31.02
susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, din sumele încasate în cadrul procedurii top up
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instițutii publice 56.35
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instițutii publice 56.36
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instituții publice 56.37
Transferuri reprezentând cofinanțarea publică în cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii alții decât instițutii publice 56.38
Sume aferente corecțiilor financiare suportate din bugetul de stat 56.39
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02) 56.40
Finanțarea externă nerambursabilă 56.40.02
Sume aferente diferenței de dobândă la disponibilitățile aferente programelor operaționale finanțate prin fonduri structurale 56.41
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență 56.42
Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență (cod 56.43.01+56.43.02) 56.43
Transferuri de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență 56.43.01
Transferuri de la bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alti beneficiari de drept public sau privat, din alte sume primite din fonduri de la U.E. pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență 56.43.02
Sume aferente plății către Comisia Europeana considerate ca neeligibile în cadrul cheltuielilor realizate de România în cadrul programelor de supraveghere și eradicare a EST în anii 2010-2011 56.44
Transferuri din sume din dobânzi destinate cofinanțării programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de Coeziune 2007 - 2013 precum și programelor de cooperare transfrontalieră 56.45
Transferuri de la bugetul de stat din soldul FEC acordate beneficiarilor pentru cofinanțare în cadrul Programului orașe sărace 56.46
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02) 57
Asigurari sociale 57.01
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01
Ajutoare sociale în natura 57.02.02
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04
Indemnizații pentru foști demnitari ai statului 57.03
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.36) 58
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01
Finantarea nationala 58.01.01
Finantarea externa nerambursabila 58.01.02
Cheltuieli neeligibile 58.01.03
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02
Finantarea nationala 58.02.01
Finantarea externa nerambursabila 58.02.02
Cheltuieli neeligibile 58.02.03
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 58.03.01 la 58.03.03) 58.03
Finantarea nationala 58.03.01
Finantarea externa nerambursabila 58.03.02
Cheltuieli neeligibile 58.03.03
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 58.04.01 la 58.04.03) 58.04
Finantarea nationala 58.04.01
Finantarea externa nerambursabila 58.04.02
Cheltuieli neeligibile 58.04.03
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 58.05.01 la 58.05.03) 58.05
Finantarea nationala 58.05.01
Finantarea externa nerambursabila 58.05.02
Cheltuieli neeligibile 58.05.03
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (cod 58.06.01 la 58.06.03) 58.06
Finantarea nationala 58.06.01
Finantarea externa nerambursabila 58.06.02
Cheltuieli neeligibile 58.06.03
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (cod 58.07.01 la 58.07.03) 58.07
Finantarea nationala 58.07.01
Finantarea externa nerambursabila 58.07.02
Cheltuieli neeligibile 58.07.03
Fondul pentru securitate internă (FSI) (cod 58.08.01la 58.08.03) 58.08
Finantarea nationala 58.08.01
Finantarea externa nerambursabila 58.08.02
Cheltuieli neeligibile 58.08.03
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (cod. 58.09.01 la 58.09.03) 58.09
Finantarea nationala 58.09.01
Finantarea externa nerambursabila 58.09.02
Cheltuieli neeligibile 58.09.03
Transferuri către beneficiari de drept public/privat pentru proiectele finanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare (cod. 58.10.01+58.10.02) 58.10
Finantarea nationala 58.10.01
Finantarea externa nerambursabila 58.10.02
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 58.11.01 la 58.11.03) 58.11
Finantarea nationala 58.11.01
Finantarea externa nerambursabila 58.11.02
Cheltuieli neeligibile 58.11.03
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 58.12.01 la 58.12.03) 58.12
Finantarea nationala 58.12.01
Finantarea externa nerambursabila 58.12.02
Cheltuieli neeligibile 58.12.03
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (cod 58.13.01 la 58.13.03) 58.13
Finantarea nationala 58.13.01
Finantarea externa nerambursabila 58.13.02
Cheltuieli neeligibile 58.13.03
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (cod 58.14.01 la 58.14.03) 58.14
Finantarea nationala 58.14.01
Finantarea externa nerambursabila 58.14.02
Cheltuieli neeligibile 58.14.03
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03) 58.15
Finantarea nationala 58.15.01
Finantarea externa nerambursabila 58.15.02
Cheltuieli neeligibile 58.15.03
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 58.16.01 la 58.16.03) 58.16
Finantarea nationala 58.16.01
Finantarea externa nerambursabila 58.16.02
Cheltuieli neeligibile 58.16.03
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (cod 58.17.01 la 58.17.03) 58.17
Finantarea nationala 58.17.01
Finantarea externa nerambursabila 58.17.02
Cheltuieli neeligibile 58.17.03
Transferuri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (cod 58.19.01+ 58.19.02) 58.19
Transferuri din bugetul de stat către beneficiari instituții publice 58.19.01
Transferuri din bugetul de stat către ONG - uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat 58.19.02
Sume aferente diferenței de dobândă la disponibilitățile aferente programelor operaționale finanțate prin fonduri structurale 58.20
Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020 58.21
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale, instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și alți benficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020 (cod 58.22.01+58.22.02) 58.22
Transferuri din bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020 58.22.01
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți benficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020 58.22.02
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN 58.23
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți benficiari de drept public sau privat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020 58.24
Transferuri din bugetul AFIR către bugetele locale pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 (cod 58.25.01 + 58.25.02) 58.25
Finantarea nationala 58.25.01
Finantarea externa nerambursabila 58.25.02
Transferuri din bugetul AFIR către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 (cod 58.26.01+58.26.02) 58.26
Finantarea nationala 58.26.01
Finantarea externa nerambursabila 58.26.02
Transferuri din bugetul AFIR către ONG- uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept public sau privat pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 (cod 58.27.01+58.27.02) 58.27
Finantarea nationala 58.27.01
Finantarea externa nerambursabila 58.27.02
Transferuri din bugetul de stat către AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020 (cod 58.28.01+58.28.02) 58.28
Finantarea nationala 58.28.01
Finantarea externa nerambursabila 58.28.02
Cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă instrumentelor financiare 58.29
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (cod 58.30.01 la 58.30.03) 58.30
Finantarea nationala 58.30.01
Finantarea externa nerambursabila 58.30.02
Cheltuieli neeligibile 58.30.03
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03) 58.31
Finantarea nationala 58.31.01
Finantarea externa nerambursabila 58.31.02
Cheltuieli neeligibile 58.31.03
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.32.01 la 58.32.03) 58.32
Finantarea nationala 58.32.01
Finantarea externa nerambursabila 58.32.02
Cheltuieli neeligibile 58.32.03
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.33.01 la 58.33.03) 58.33
Finantarea nationala 58.33.01
Finantarea externa nerambursabila 58.33.02
Cheltuieli neeligibile 58.33.03
Transferuri reprezentând cofinanțare publică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.34.01 + 58.34.02) 58.34
Transferuri reprezentând cofinanțare publică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian pentru promotorii de proiect/beneficiari instituții publice 58.34.01
Transferuri reprezentând cofinanțare publică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian pentru promotorii de proiect/beneficiari alții decât instituții publice 58.34.02
Sume aferente corecțiilor financiare suportarte de la bugetul de stat 58.35
Transferuri cu titlul de prefinanțare din bugetul de stat către beneficiarii proiectelor de monopol finanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare și din Fondul pentru securitate internă, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene 58.36
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28+ 59.30 la 59.41) 59
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale 59.02
Finantarea partidelor politice 59.03
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat potrivit legii 59.04
Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei 59.05
Producerea si distribuirea filmelor 59.06
Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora 59.07
Programe pentru tineret 59.08
Despăgubiri acordate producatorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 59.09
Fond la dispozitia primului-ministru pentru sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni 59.10
Asociatii si fundatii 59.11
Sustinerea cultelor 59.12
Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor 59.13
Contributia statului la salarizarea personalului de cult 59.14
Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15
Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare 59.16
Despagubiri civile 59.17
Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor 59.18
Indemnizatia de merit 59.19
Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 59.20
Comenzi de stat pentru carti si publicatii 59.21
Actiuni cu caracter Finantarea Ansamblului" Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet"stiintific si social-cultural 59.22
Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet" 59.23
Finantarea ansamblului "Memorialul revolutiei -Decembrie 1989" din municipiul Timisoara 59.24
Sume aferente platii creantelor salariale 59.25
Sume acordate membrilor academiilor 59.26
Renta viagera agricola 59.27
Finantarea Schitului Romanesc Prodromu de la Muntele Athos 59.28
Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii 59.30
Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank 59.31
Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana 59.32
Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale 59.33
Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara 59.34
Sume alocate pentru spijinirea construirii de locuinte 59.35
Despăgubiri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio 59.36
Sume aferente restituirii contravalorii bunurilor si sumelor confiscate 59.37
Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale 59.38
Rambursarea sumelor aferente cererilor de îndreptare, de lămurire sau de completare a hotărârii judecătorești 59.39
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40
Indemnizație pentru internship 59.41
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA (cod 65.01+ 65.02) 65
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 65.01
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă din contribuția beneficiarilor finali ai proiectelor 65.02
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30) 71.01
Constructii 71.01.01
Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03
Microbuze școlare 71.01.04
Alte active fixe 71.01.30
Stocuri (cod 71.02.01) 71.02
Rezerve de stat și de mobilizare 71.02.01
Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72
Active financiare (cod 72.01.01) 72.01
Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01
TITLUL XV FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 75
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.01 la 80.10+80.30) 80
Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin conventii bilaterale si interguvernamentale 80.01
Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat 80.02
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii 80.03
Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru somaj 80.04
Imprumuturi acordate pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea unor locuinte 80.05
Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, în vederea intretinerii materiale 80.06
Împrumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice 80.07
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 80.08
Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 80.09
Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior (cod 80.10.01+80.10.02) 80.10
Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova și rămase neutilizate în anul anterior 80.10.01
Cheltuieli din sume acordate Ministerului Energiei și rămase neutilizate în anul anterior 80.10.02
Alte imprumuturi 80.30
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 la 81.03) 81
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06+81.01.07) 81.01
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursari de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06
Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare 81.01.07
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+ 81.02.02+81.02.03+81.02.05) 81.02
Rambursari de credite interne garantate 81.02.01
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursari de credite interne 81.02.03
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05
Rambursari de credite în contul imprumuturilor preluate/contractate de M.F.P în baza O.U.G. nr. 64/2007 81.03
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE 81.04
TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (cod. 82.01)
Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare 82.01
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 85
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (cod 85.01.03+85.01.04+85.01.05) 85.01
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice 85.01.03
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice 85.01.04
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile 85.01.05
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 90
Rezerve 91.01
Excedent 92.01
Deficit 93.01

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificației economice: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul activității de privatizare, bugetul trezoreriei statului, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, venituri proprii/venituri proprii și subvenții.

**) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I - III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

***) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I - III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

NOTĂ:

Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 4 (Anexa 7b la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

Cod 21 Capitol*) . . . . . . . . . . Subcapitol . . . . . . . . . . - lei -
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Credite de angajament**) Credite bugetare***) Angaja- mente bugetare Angaja- mente legale Plăți efectuate Anga-
jamente legale de plătit
Cheltuieli efective
A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) 10
Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.30) 10.01
Salarii de bază 10.01.01
Indemnizație de conducere 10.01.03
Spor de vechime 10.01.04
Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05
Alte sporuri 10.01.06
Ore suplimentare 10.01.07
Fond de premii 10.01.08
Indemnizatie de vacanță 10.01.09
Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10
Fond aferent plății cu ora 10.01.11
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.01.12
Indemnizații de delegare 10.01.13
Indemnizații de detașare 10.01.14
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă 10.01.15
Alocații pentru locuințe 10.01.16
Indemnizatie de hrana 10.01.17
Alte drepturi salariale în bani 10.01.30
Cheltuieli salariale în natură ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02
Tichete de masă 10.02.01
Norme de hrană 10.02.02
Uniforme și echipament obligatoriu 10.02.03
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa 10.02.04
Transportul la și de la locul de muncă 10.02.05
Vouchere de vacanță 10.02.06
Alte drepturi salariale în natură 10.02.30
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03
Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01
Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10.03.04
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați 10.03.05
Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 10.03.08
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01
Furnituri de birou 20.01.01
Materiale pentru curățenie 20.01.02
Încalzit, iluminat și forță motrică 20.01.03
Apă, canal și salubritate 20.01.04
Carburanți și lubrifianți 20.01.05
Piese de schimb 20.01.06
Transport 20.01.07
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30
Reparații curente 20.02
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03
Hrana pentru oameni 20.03.01
Hrana pentru animale 20.03.02
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04
Medicamente 20.04.01
Materiale sanitare 20.04.02
Reactivi 20.04.03
Dezinfectanți 20.04.04
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03+ 20.05.30) 20.05
Uniforme și echipament 20.05.01
Lenjerie și accesorii de pat 20.05.03
Alte obiecte de inventar 20.05.30
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02) 20.06
Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01
Deplasări în străinătate 20.06.02
Materiale de laborator 20.09
Cercetare-dezvoltare 20.10
Cărți, publicații și materiale documentare 20.11
Consultanță și expertiză 20.12
Pregătire profesională 20.13
Protecția muncii 20.14
Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată 20.15
Studii și cercetări 20.16
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere 20.19
Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale 20.20
Meteorologie 20.21
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor 20.22
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 20.23
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02) 20.24
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe 20.24.01
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne 20.24.02
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 20.25
Tichete cadou 20.27
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30) 20.30
Reclamă și publicitate 20.30.01
Protocol și reprezentare 20.30.02
Prime de asigurare non-viață 20.30.03
Chirii 20.30.04
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06
Fondul Președintelui / Fondul conducătorului instituției publice 20.30.07
Executarea silită a creanțelor bugetare 20.30.09
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03) 30
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+ 30.01.02) 30.01
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01
Dobânzi aferente creditelor interne garantate 30.01.02
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+ 30.02.05) 30.02
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 30.02.01
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subîmprumutate 30.02.03
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale 30.02.05
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03 + 30.03.05) 30.03
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01
Dobânda datorată trezoreriei statului 30.03.02
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03
Dobânzi la operațiunile de leasing 30.03.05
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30) 40
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 40.03
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili 40.20
Alte subvenții 40.30
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04) 50
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 50.04
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01) 51 SF
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15 +51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49 + 51.01.60 +51.01.61 +51.01.64) 51.01
Transferuri către instituții publice 51.01.01
Acțiuni de sănătate 51.01.03
Finanțarea aeroporturilor de interes local 51.01.05
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului 51.01.14
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap 51.01.15
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate 51.01.24
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului 51.01.26
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social 51.01.31
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale 51.01.39
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății 51.01.46
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 51.01.49
Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă 51.01.60
Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special 51.01.61
Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 51.01.64
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) 55 SF
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63 + 55.01.65) 55.01
Alte transferuri curente interne 55.01.18
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat 55.01.63
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ- teritoriale la Fondul IID 55.01.65
B.Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04) 55.02
Contribuții și cotizații la organisme internaționale 55.02.01
Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02) 57
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01
Ajutoare sociale în natură 57.02.02
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță 57.02.03
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04
Suport alimentar 57.02.05
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.08+ 59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+ 59.30+59.35 +59.40) 59
Burse 59.01
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale 59.02
Programe pentru tineret 59.08
Asociații și fundații 59.11
Susținerea cultelor 59.12
Contribuții la salarizarea personalului neclerical 59.15
Despăgubiri civile 59.17
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 59.20
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural 59.22
Sume aferente plății creanțelor salariale 59.25
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării 59.30
Sume alocate pentru spijinirea construirii de locuinte 59.35
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30) 80
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii 80.03
Alte împrumuturi 80.30
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+ 81.01.05+ 81.01.06) 81.01
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01
Rambursări de credite externe din fondul de garantare 81.01.02
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05) 81.02
Rambursări de credite interne garantate 81.02.01
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) 85
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01) 85.01
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local 85.01.01
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90
Excedent (cod 92.01.96) 92.01
Excedentul secțiunii de funcționare 92.01.96
Deficit (cod 93.01.96) 93.01
Deficitul secțiunii de funcționare 93.01.96
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02) 51
Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28+51.02.29 +51.02.49) 51.02
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale 51.02.12
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății 51.02.28
Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor, conform OG nr. 8/2018 51.02.49
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+ 55.01.07 + 55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.12 + 55.01.13+55.01.15 +55.01.28 +55.01.42+55.01.56+55.01.67 +55.01.69) 55.01
Programe cu finanțare rambursabilă 55.01.03
Programe comunitare 55.01.07
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 55.01.08
Programe ISPA 55.01.09
Programe SAPARD 55.01.10
Investiții ale agenților economici cu capital de stat 55.01.12
Programe de dezvoltare 55.01.13
Fond Român de Dezvoltare Socială 55.01.15
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local 55.01.56
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local 55.01.67
Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OG nr. 8/2018 55.01.69
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05 +56.07+56.08+ 56.11+ 56.15 la 56.18+56.25+56.27+ 56.28+ 56.40 ) 56
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03) 56.01
Finanțarea națională 56.01.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.01.02
Cheltuieli neeligibile 56.01.03
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03) 56.02
Finanțarea națională 56.02.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.02.02
Cheltuieli neeligibile 56.02.03
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03) 56.03
Finanțarea națională 56.03.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.03.02
Cheltuieli neeligibile 56.03.03
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03) 56.04
Finanțarea națională 56.04.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.04.02
Cheltuieli neeligibile 56.04.03
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03) 56.05
Cheltuieli neeligibile 56.05.03
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03) 56.07
Finanțarea națională 56.07.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.07.02
Cheltuieli neeligibile 56.07.03
Programe Instrumentul European de Vecinatate și Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03) 56.08
Finanțarea națională 56.08.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.08.02
Cheltuieli neeligibile 56.08.03
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor țărilor terțe (cod 56.11.01 la 56.11.03) 56.11
Finanțarea națională 56.11.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.11.02
Cheltuieli neeligibile 56.11.03
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007- 2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03) 56.15
Finanțarea națională 56.15.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.15.02
Cheltuieli neeligibile 56.15.03
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03) 56.16
Finanțarea națională 56.16.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.16.02
Cheltuieli neeligibile 56.16.03
Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.03) 56.17
Finanțarea națională 56.17.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.17.02
Cheltuieli neeligibile 56.17.03
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03) 56.18
Finanțarea națională 56.18.01
Finanțarea externă nerambursabilă 56.18.02
Cheltuieli neeligibile 56.18.03
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 56.25.01 la 56.25.03) 56.25
Finantarea nationala 56.25.01
Finantarea externa nerambursabila 56.25.02
Cheltuieli neeligibile 56.25.03
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03) 56.27
Finantarea nationala 56.27.01
Finantarea externa nerambursabila 56.27.02
Cheltuieli neeligibile 56.27.03
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03) 56.28
Finantarea nationala 56.28.01
Finantarea externa nerambursabila 56.28.02
Cheltuieli neeligibile 56.28.03
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02) 56.40
Finantarea externa nerambursabila 56.40.02
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+ 58.11+ 58.12+ 58.15+58.16+ 58.30 la 58.33) 58
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01
Finantarea nationala 58.01.01
Finantarea externa nerambursabila 58.01.02
Cheltuieli neeligibile 58.01.03
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02
Finantarea nationala 58.02.01
Finantarea externa nerambursabila 58.02.02
Cheltuieli neeligibile 58.02.03
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 58.03.01 la 58.03.03) 58.03
Finantarea nationala 58.03.01
Finantarea externa nerambursabila 58.03.02
Cheltuieli neeligibile 58.03.03
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03) 58.04
Finantarea nationala 58.04.01
Finantarea externa nerambursabila 58.04.02
Cheltuieli neeligibile 58.04.03
Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 58.05.01+58.05.02+58.05.03) 58.05
Finantarea nationala 58.05.01
Finantarea externa nerambursabila 58.05.02
Cheltuieli neeligibile 58.05.03
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (cod 58.11.01 la 58.11.03) 58.11
Finantarea nationala 58.11.01
Finantarea externa nerambursabila 58.11.02
Cheltuieli neeligibile 58.11.03
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 58.12.01 la 58.12.03) 58.12
Finantarea nationala 58.12.01
Finantarea externa nerambursabila 58.12.02
Cheltuieli neeligibile 58.12.03
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod 58.15.01+58.15.02+58.15.03) 58.15
Finantarea nationala 58.15.01
Finantarea externa nerambursabila 58.15.02
Cheltuieli neeligibile 58.15.03
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 58.16.01+58.16.02+58.16.03) 58.16
Finantarea nationala 58.16.01
Finantarea externa nerambursabila 58.16.02
Cheltuieli neeligibile 58.16.03
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (cod 58.30.01+ 58.30.02+ 58.30.03) 58.30
Finantarea nationala 58.30.01
Finantarea externa nerambursabila 58.30.02
Cheltuieli neeligibile 58.30.03
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03) 58.31
Finantarea nationala 58.31.01
Finantarea externa nerambursabila 58.31.02
Cheltuieli neeligibile 58.31.03
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.32.01 la 58.32.03) 58.32
Finantarea nationala 58.32.01
Finantarea externa nerambursabila 58.32.02
Cheltuieli neeligibile 58.32.03
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.33.01 la 58.33.03) 58.33
Finantarea nationala 58.33.01
Finantarea externa nerambursabila 58.33.02
Cheltuieli neeligibile 58.33.03
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01
Construcții 71.01.01
Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03
Alte active fixe 71.01.30
Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72
Active financiare (cod 72.01.01) 72.01
Participare la capitalul social al societăților comerciale 72.01.01
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 75
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81) 79
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04) 81
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE 81.04
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) 85
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent ( cod.85.01.02+85.01.05) 85.01
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local 85.01.02
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile 85.01.05
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90
Excedent (cod 92.01.97) 92.01
Excedentul secțiunii de dezvoltare 92.01.97
Deficit (cod 93.01.97) 93.01
Deficitul secțiunii de dezvoltare 93.01.97

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificației economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii,/activități finanțate integral din venituri proprii).

**) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I - III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

***) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I - III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

NOTĂ:

Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 5 (Anexa 11 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -
Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de angajament*) Credite bugetare**) Angaja- mente bugetare Angaja- mente legale Plăți efectuate Angaja- mente legale de plătit Cheltuieli efective
A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 49.10
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10 +54.10+55.10) 50.10
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01) 51.10
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03) 51.10.01
Autorități executive 51.10.01.03
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) 54.10
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.10.10
Alte servicii publice generale 54.10.50
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 55.10
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10) 59.10
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50) 61.10
Ordine publică (cod 61.10.03.04) 61.10.03
Poliție locala 61.10.03.04
Protectie civila si protectie contra incendiilor 61.10.05
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.10.50
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+ 65.10.50) 65.10
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02) 65.10.03
Învățământ preșcolar 65.10.03.01
Învățământ primar 65.10.03.02
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 65.10.04
Învățământ secundar inferior 65.10.04.01
Învățământ secundar superior 65.10.04.02
Învățământ profesional 65.10.04.03
Învățămant postliceal 65.10.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04) 65.10.07
Învățământ special 65.10.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30) 65.10.11
Internate și cantine pentru elevi 65.10.11.03
Alte servicii auxiliare 65.10.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.10.50
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06
Spitale generale 66.10.06.01
Unități medico-sociale 66.10.06.03
Servicii de sănătate publică 66.10.08
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50) 66.10.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.10.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11 + 67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30) 67.10.03
Muzee 67.10.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.10.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.10.03.05
Case de cultură 67.10.03.06
Camine culturale 67.10.03.07
Universități populare 67.10.03.09
Presă 67.10.03.10
Edituri 67.10.03.11
Centre culturale 67.10.03.14
Grădini botanice 67.10.03.15
Alte servicii culturale 67.10.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01) 67.10.05
Sport 67.10.05.01
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.10.50
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 +68.10.05 +68.10.11+68.10.12+ 68.10.50) 68.10
Asistentă acordată persoanelor în vârstă 68.10.04
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02) 68.10.05
Asistență socială în caz de invaliditate 68.10.05.02
Creșe 68.10.11
Unități de asistență medico-sociale 68.10.12
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50) 68.10.50
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 68.10.50.50
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30) 70.10.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.10.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.10.03.30
Servicii și dezvoltare publică 70.10.04
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.10.50
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50) 74.10
Reducerea și controlul poluării 74.10.03
Protecția biosferei și a mediului natural 74.10.04
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02) 74.10.05
Salubritate 74.10.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.10.05.02
Alte servicii în domeniul protecției mediului 74.10.50
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01) 80.10
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30) 80.10.01
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 80.10.01.30
Agricultura, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04 +83.10.50) 83.10
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10.03
Camere agricole 83.10.03.07
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30
Silvicultură 83.10.04
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 83.10.50
Transporturi (cod 84.10.50) 84.10
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50) 87.10
Alte acțiuni economice 87.10.50
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10
EXCEDENT (cod 98.10.96+98.10.97) 98.10
Excedentul secțiuni de funcționare 98.10.96
Excedentul secțiunii de dezvoltare 98.10.97
DEFICIT (cod 99.10.96+99.10.97) 99.10
Deficitul secțiunii de funcționare 99.10.96
Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.10.97
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 49.10
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10 +54.10+55.10) 50.10
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01) 51.10
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03) 51.10.01 x x x x x x x x
Autoritati executive 51.10.01.03 x x x x x x x x
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) 54.10
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.10.10 x x x x x x x x
Alte servicii publice generale 54.10.50 x x x x x x x x
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 55.10
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10) 59.10
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50) 61.10
Ordine publică (cod 61.10.03.04) 61.10.03 x x x x x x x x
Poliție locala 61.10.03.04 x x x x x x x x
Protecție civilă și protecție contra incendiilor 61.10.05 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.10.50 x x x x x x x x
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10
Învățământ ( cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+ 65.10.50) 65.10
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+ 65.10.03.02) 65.10.03 x x x x x x x x
Învățământ preșcolar 65.10.03.01 x x x x x x x x
Învățământ primar 65.10.03.02 x x x x x x x x
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 65.10.04 x x x x x x x x
Învățământ secundar inferior 65.10.04.01 x x x x x x x x
Învățământ secundar superior 65.10.04.02 x x x x x x x x
Învățământ profesional 65.10.04.03 x x x x x x x x
Învățământ postliceal 65.10.05 x x x x x x x x
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04) 65.10.07 x x x x x x x x
Învățământ special 65.10.07.04 x x x x x x x x
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30) 65.10.11 x x x x x x x x
Internate și cantine pentru elevi 65.10.11.03 x x x x x x x x
Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.10.50 x x x x x x x x
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03) 66.10.06 x x x x x x x x
Spitale generale 66.10.06.01 x x x x x x x x
Unități medico-sociale 66.10.06.03 x x x x x x x x
Servicii de sănătate publică 66.10.08 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50) 66.10.50 x x x x x x x x
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.10.50.50 x x x x x x x x
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07 + 67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15 67.10.03.30) 67.10.03 x x x x x x x x
Muzee 67.10.03.03 x x x x x x x x
Instituții publice de spectacole și concerte 67.10.03.04 x x x x x x x x
Școli populare de artă și meserii 67.10.03.05 x x x x x x x x
Case de cultură 67.10.03.06 x x x x x x x x
Camine culturale 67.10.03.07 x x x x x x x x
Universități populare 67.10.03.09 x x x x x x x x
Presă 67.10.03.10 x x x x x x x x
Edituri 67.10.03.11 x x x x x x x x
Centre culturale 67.10.03.14
Grădini botanice 67.10.03.15 x x x x x x x x
Alte servicii culturale 67.10.03.30 x x x x x x x x
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01) 67.10.05 x x x x x x x x
Sport 67.10.05.01 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.10.50 x x x x x x x x
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50) 68.10
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.10.04 x x x x x x x x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02) 68.10.05 x x x x x x x x
Asistență socială în caz de invaliditate 68.10.05.02 x x x x x x x x
Creșe 68.10.11 x x x x x x x x
Unități de asistență medico-sociale 68.10.12 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50) 68.10.50 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 68.10.50.50 x x x x x x x x
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30) 70.10.03 x x x x x x x x
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.10.03.01 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.10.03.30 x x x x x x x x
Servicii și dezvoltare publică 70.10.04 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.10.50 x x x x x x x x
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05 +74.10.50) 74.10
Reducerea și controlul poluării 74.10.03 x x x x x x x x
Protecția biosferei și a mediului natural 74.10.04 x x x x x x x x
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+ 74.10.05.02) 74.10.05 x x x x x x x x
Salubritate 74.10.05.01 x x x x x x x x
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.10.05.02 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniul protecției mediului 74.10.50
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+ 83.10+ 84.10+87.10) 79.10
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01) 80.10
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30) 80.10.01 x x x x x x x x
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 80.10.01.30 x x x x x x x x
Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04 + 83.10.50) 83.10
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10.03 x x x x x x x x
Camere agricole 83.10.03.07 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 x x x x x x x x
Silvicultură 83.10.04 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 83.10.50 x x x x x x x x
Transporturi (cod 84.10.50) 84.10
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 x x x x x x x x
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50) 87.10
Alte acțiuni economice 87.10.50 x x x x x x x x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10
EXCEDENT (cod 98.10.96) 98.10
Excedentul secțiunii de funcționare 98.10.96
DEFICIT (cod 99.10.96) 99.10
Deficitul secțiunii de funcționare 99.10.96
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) 49.10
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10 + 54.10) 50.10
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01) 51.10
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03) 51.10.01 x x x x x x x x
Autoritati executive 51.10.01.03 x x x x x x x x
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) 54.10
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 x x x x x x x x
Alte servicii publice generale 54.10.50 x x x x x x x x
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10) 59.10
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50) 61.10
Ordine publică (cod 61.10.03.04) 61.10.03 x x x x x x x x
Poliție locala 61.10.03.04 x x x x x x x x
Protecție civilă și protecție contra incendiilor 61.10.05 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.10.50 x x x x x x x x
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) 63.10
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50) 65.10
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+ 65.10.03.02) 65.10.03 x x x x x x x x
Învățământ preșcolar 65.10.03.01 x x x x x x x x
Învățământ primar 65.10.03.02 x x x x x x x x
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03) 65.10.04 x x x x x x x x
Învățământ secundar inferior 65.10.04.01 x x x x x x x x
Învățământ secundar superior 65.10.04.02 x x x x x x x x
Învățământ profesional 65.10.04.03 x x x x x x x x
Învățământ postliceal 65.10.05 x x x x x x x x
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04) 65.10.07 x x x x x x x x
Învățământ special 65.10.07.04 x x x x x x x x
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+ 65.10.11.30) 65.10.11 x x x x x x x x
Internate și cantine pentru elevi 65.10.11.03 x x x x x x x x
Alte servicii auxiliare 65.10.11.30 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.10.50 x x x x x x x x
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) 66.10
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) 66.10.06 x x x x x x x x
Spitale generale 66.10.06.01 x x x x x x x x
Unități medico-sociale 66.10.06.03 x x x x x x x x
Servicii de sănătate publică 66.10.08 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50) 66.10.50 x x x x x x x x
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.10.50.50 x x x x x x x x
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) 67.10
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11 +67.10.03.14 + 67.10.03.15+ 67.10.03.30) 67.10.03 x x x x x x x x
Muzee 67.10.03.03 x x x x x x x x
Instituții publice de spectacole și concerte 67.10.03.04 x x x x x x x x
Școli populare de artă și meserii 67.10.03.05 x x x x x x x x
Case de cultură 67.10.03.06 x x x x x x x x
Camine culturale 67.10.03.07 x x x x x x x x
Universități populare 67.10.03.09 x x x x x x x x
Presă 67.10.03.10 x x x x x x x x
Edituri 67.10.03.11 x x x x x x x x
Centre culturale 67.10.03.14
Grădini botanice 67.10.03.15 x x x x x x x x
Alte servicii culturale 67.10.03.30 x x x x x x x x
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01) 67.10.05 x x x x x x x x
Sport 67.10.05.01 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.10.50 x x x x x x x x
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04 +68.10.05 +68.10.11+68.10.12+ 68.10.50) 68.10
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.10.04 x x x x x x x x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02) 68.10.05 x x x x x x x x
Asistență socială în caz de invaliditate 68.10.05.02 x x x x x x x x
Creșe 68.10.11 x x x x x x x x
Unități de asistență medico-sociale 68.10.12 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.10.50 x x x x x x x x
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) 70.10
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30) 70.10.03 x x x x x x x x
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.10.03.01 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.10.03.30 x x x x x x x x
Servicii și dezvoltare publică 70.10.04 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.10.50 x x x x x x x x
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 74.10.05 + 74.10.50) 74.10
Reducerea și controlul poluării 74.10.03 x x x x x x x x
Protecția biosferei și a mediului natural 74.10.04 x x x x x x x x
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+ 74.10.05.02) 74.10.05 x x x x x x x x
Salubritate 74.10.05.01 x x x x x x x x
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.10.05.02 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniul protecției mediului 74.10.50 x x x x x x x x
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10) 79.10
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01) 80.10
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30) 80.10.01 x x x x x x x x
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 80.10.01.30 x x x x x x x x
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04 + 83.10.50) 83.10
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30) 83.10.03 x x x x x x x x
Camere agricole 83.10.03.07 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.10.03.30 x x x x x x x x
Silvicultură 83.10.04 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 83.10.50 x x x x x x x x
Transporturi (cod 84.10.50) 84.10
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.10.50 x x x x x x x x
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50) 87.10
Alte acțiuni economice 87.10.50 x x x x x x x x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10
EXCEDENT (cod 98.10.97) 98.10
Excedentul secțiunii de dezvoltare 98.10.97
DEFICIT (cod 99.10.97) 99.10
Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.10.97

*) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive.

- La trimestrele I - III:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate.

**) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale;

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive.

- La trimestrele I - III:

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare;

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate.

Conducătorul instituției, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

ANEXA Nr. 6 (Anexa 13 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -
Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de angajament*) Credite bugetare**) Angaja- mente bugetare Angaja- mente legale Plăți efectuate Angaja- mente legale de plătit Cheltuieli efective
A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01
Autorități executive 51.02.01.03
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale 54.02.07
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.02.10
Alte servicii publice generale 54.02.50
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 55.02
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09) 56.02
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului 56.02.06
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap 56.02.07
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02) 59.02
Apărare (cod 60.02.02) 60.02
Apărare națională 60.02.02
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50) 61.02
Ordine publică (cod 61.02.03.04) 61.02.03
Poliție locală 61.02.03.04
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) 61.02.05
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.02.50
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+ 65.02.50) 65.02
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03
Învățământ preșcolar 65.02.03.01
Învățământ primar 65.02.03.02
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04
Învățământ secundar inferior 65.02.04.01
Învățământ secundar superior 65.02.04.02
Învățământ profesional 65.02.04.03
Învățământ postliceal 65.02.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07
Învățământ special 65.02.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) 65.02.11
Internate și cantine pentru elevi 65.02.11.03
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30
Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01) 65.02.12
Școala după școală 65.02.12.01
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.02.50
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06
Spitale generale 66.02.06.01
Unități medico-sociale 66.02.06.03
Servicii de sănătate publică 66.02.08
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50) 66.02.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.02.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.02.03.02
Muzee 67.02.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.02.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.02.03.05
Case de cultură 67.02.03.06
Cămine culturale 67.02.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.02.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12
Alte servicii culturale 67.02.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05
Sport 67.02.05.01
Tineret 67.02.05.02
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.02.05.03
Servicii religioase 67.02.06
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.02.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+ 68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 68.02
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.02.04
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) 68.02.05
Asistență socială în caz de invaliditate 68.02.05.02
Asistență socială pentru familie și copii 68.02.06
Ajutoare pentru locuințe 68.02.10
Creșe 68.02.11
Unități de asistență medico-sociale 68.02.12
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15
Ajutor social 68.02.15.01
Cantine de ajutor social 68.02.15.02
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50) 68.02.50
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 68.02.50.50
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.02.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.02.03.30
Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05
Alimentare cu apă 70.02.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.02.05.02
Iluminat public și electrificări rurale 70.02.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.02.07
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.02.50
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06 + 74.02.50) 74.02
Reducerea și controlul poluării 74.02.03
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05
Salubritate 74.02.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.02.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.02.06
Alte servicii în domeniul protecției mediului 74.02.50
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+ 80.02.02) 80.02
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30) 80.02.01
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.02.01.06
Stimulare întreprinderi mici și mijlocii 80.02.01.09
Programe de dezvoltare regională și socială 80.02.01.10
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 80.02.01.30
Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04) 80.02.02
Măsuri active pentru combaterea șomajului 80.02.02.04
Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02
Energie termică 81.02.06
Alți combustibili 81.02.07
Alte cheltuieli privind combustibili și energia 81.02.50
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03 + 83.02.50) 83.02
Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03
Protecția plantelor și carantină fitosanitară 83.02.03.03
Camere agricole 83.02.03.07
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 83.02.50
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+ 84.02.50) 84.02
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03
Drumuri și poduri 84.02.03.01
Transport în comun 84.02.03.02
Străzi 84.02.03.03
Transport feroviar ( cod 84.02.04.01) 84.02.04
Transport pe calea ferată 84.02.04.01
Transport aerian (cod 84.02.06.01 + 84.02.06.02) 84.02.06
Aeroporturi 84.02.06.01
Aviația civilă 84.02.06.02
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02
Fondul Român de Dezvoltare Socială 87.02.01
Zone libere 87.02.03
Turism 87.02.04
Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.02.05
Alte acțiuni economice 87.02.50
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02
REZERVE 97.02
Excedent (cod 98.02.96+98.02.97) 98.02
Excedentul secțiunii de funcționare 98.02.96
Excedentul secțiunii de dezvoltare 98.02.97
Deficit (cod 99.02.96+99.02.97) 99.02
Deficitul secțiunii de funcționare 99.02.96
Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.02.97
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02 SF
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 50.02
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 x x x x x x x x
Autorități executive 51.02.01.03 x x x x x x x x
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 x x x x x x x x
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 x x x x x x x x
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale 54.02.07 x x x x x x x x
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.02.10 x x x x x x x x
Alte servicii publice generale 54.02.50 x x x x x x x x
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 55.02
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09) 56.02
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului 56.02.06 x x x x x x x x
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap 56.02.07 x x x x x x x x
Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate 56.02.09 x x x x x x x x
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (60.02+61.02) 59.02
Apărare (cod 60.02.02) 60.02
Apărare națională 60.02.02 x x x x x x x x
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02 x x x x x x x
Ordine publică (cod 61.02.03.04) 61.02.03 x x x x x x x x
Poliție locala 61.02.03.04 x x x x x x x x
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) 61.02.05 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.02.50 x x x x x x x x
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.12+ 65.02.50) 65.02
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 x x x x x x x x
Învățământ preșcolar 65.02.03.01 x x x x x x x x
Învățământ primar 65.02.03.02 x x x x x x x x
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 x x x x x x x x
Învățământ secundar inferior 65.02.04.01 x x x x x x x x
Învățământ secundar superior 65.02.04.02 x x x x x x x x
Învățământ profesional 65.02.04.03 x x x x x x x x
Învățământ postliceal 65.02.05 x x x x x x x x
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 x x x x x x x x
Învățământ special 65.02.07.04 x x x x x x x x
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) 65.02.11 x x x x x x x x
Internate și cantine pentru elevi 65.02.11.03 x x x x x x x x
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 x x x x x x x x
Servicii educaționale complementare ( cod 65.02.12.01) 65.02.12 x x x x x x x x
Școală după școală 65.02.12.01 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.02.50 x x x x x x x x
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 x x x x x x x x
Spitale generale 66.02.06.01 x x x x x x x x
Unități medico-sociale 66.02.06.03 x x x x x x x x
Servicii de sănătate publică 66.02.08 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50) 66.02.50 x x x x x x x x
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.02.50.50 x x x x x x x x
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 x x x x x x x x
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale 67.02.03.02 x x x x x x x x
Muzee 67.02.03.03 x x x x x x x x
Instituții publice de spectacole și concerte 67.02.03.04 x x x x x x x x
Școli populare de artă și meserii 67.02.03.05 x x x x x x x x
Case de cultură 67.02.03.06 x x x x x x x x
Cămine culturale 67.02.03.07 x x x x x x x x
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.02.03.08 x x x x x x x x
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 x x x x x x x x
Alte servicii culturale 67.02.03.30 x x x x x x x x
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 x x x x x x x x
Sport 67.02.05.01 x x x x x x x x
Tineret 67.02.05.02 x x x x x x x x
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.02.05.03 x x x x x x x x
Servicii religioase 67.02.06 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 x x x x x x x x
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06 + 68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) 68.02
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 x x x x x x x x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) 68.02.05 x x x x x x x x
Asistență socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 x x x x x x x x
Asistență socială pentru familie și copii 68.02.06 x x x x x x x x
Ajutoare pentru locuințe 68.02.10 x x x x x x x x
Creșe 68.02.11 x x x x x x x x
Unități de asistență medico-sociale 68.02.12 x x x x x x x x
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 x x x x x x x x
Ajutor social 68.02.15.01 x x x x x x x x
Cantine de ajutor social 68.02.15.02 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale 68.02.50 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 68.02.50.50 x x x x x x x x
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 x x x x x x x x
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.02.03.01 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.02.03.30 x x x x x x x x
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 x x x x x x x x
Alimentare cu apă 70.02.05.01 x x x x x x x x
Amenajări hidrotehnice 70.02.05.02 x x x x x x x x
Iluminat public și electrificări 70.02.06 x x x x x x x x
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.02.07 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.02.50 x x x x x x x x
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+ 74.02.06+74.02.50) 74.02
Reducerea și controlul poluării 74.02.03 x x x x x x x x
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 x x x x x x x x
Salubritate 74.02.05.01 x x x x x x x x
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.02.05.02 x x x x x x x x
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.02.06 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniul protecției mediului 74.02.50 x x x x x x x x
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01) 80.02
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30) 80.02.01 x x x x x x x x
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.02.01.06 x x x x x x x x
Stimulare întreprinderi mici și mijlocii 80.02.01.09 x x x x x x x x
Programe de dezvoltare regională și socială 80.02.01.10 x x x x x x x x
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale 80.02.01.30 x x x x x x x x
Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50) 81.02
Energie termică 81.02.06 x x x x x x x x
Alți combustibili 81.02.07 x x x x x x x x
Alte cheltuieli privind combustibili și energia 81.02.50 x x x x x x x x
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03 + 83.02.50) 83.02
Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 x x x x x x x x
Protecția plantelor și carantină fitosanitară 83.02.03.03 x x x x x x x x
Camere agricole 83.02.03.07 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 83.02.50 x x x x x x x x
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 84.02
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03) 84.02.03 x x x x x x x x
Drumuri și poduri 84.02.03.01 x x x x x x x x
Transport în comun 84.02.03.02 x x x x x x x x
Străzi 84.02.03.03 x x x x x x x x
Transport feroviar (cod 84.02.04.01) 84.02.04 x x x x x x x x
Transport pe cale ferată 84.02.04.01 x x x x x x x x
Transport aerian (cod 84.02.06.01 + 84.02.06.02) 84.02.06 x x x x x x x x
Aeroporturi 84.02.06.01 x x x x x x x x
Aviația civilă 84.02.06.02 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 x x x x x x x x
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 87.02
Fondul Român de Dezvoltare Socială 87.02.01 x x x x x x x x
Zone libere 87.02.03 x x x x x x x x
Turism 87.02.04 x x x x x x x x
Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02.05 x x x x x x x x
Alte acțiuni economice 87.02.50 x x x x x x x x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02) 96.02
REZERVE 97.02
EXCEDENT (cod 98.02.96) 98.02
Excedentul secțiunii de funcționare 98.02.96
Deficit (cod 99.02.96) 99.02
Deficitul secțiunii de funcționare 99.02.96
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) 49.02
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) 50.02
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) 51.02
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 x x x x x x x x
Autorități executive 51.02.01.03 x x x x x x x x
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 54.02
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.02.05 x x x x x x x x
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 54.02.06 x x x x x x x x
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale 54.02.07 x x x x x x x x
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.02.10 x x x x x x x x
Alte servicii publice generale 54.02.50 x x x x x x x x
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02) 59.02
Apărare (cod 60.02.02) 60.02
Apărare națională 60.02.02 x x x x x x x x
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) 61.02
Ordine publică (cod 61.02.03.04) 61.02.03 x x x x x x x x
Poliție locală 61.02.03.04 x x x x x x x x
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) 61.02.05 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.02.50 x x x x x x x x
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 63.02
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) 65.02
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) 65.02.03 x x x x x x x x
Învățământ preșcolar 65.02.03.01 x x x x x x x x
Învățământ primar 65.02.03.02 x x x x x x x x
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) 65.02.04 x x x x x x x x
Învățământ secundar inferior 65.02.04.01 x x x x x x x x
Învățământ secundar superior 65.02.04.02 x x x x x x x x
Învățământ profesional 65.02.04.03 x x x x x x x x
Învățământ postliceal 65.02.05 x x x x x x x x
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) 65.02.07 x x x x x x x x
Învățământ special 65.02.07.04 x x x x x x x x
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30) 65.02.11 x x x x x x x x
Internate și cantine pentru elevi 65.02.11.03 x x x x x x x x
Alte servicii auxiliare 65.02.11.30 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.02.50 x x x x x x x x
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 66.02
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) 66.02.06 x x x x x x x x
Spitale generale 66.02.06.01 x x x x x x x x
Unități medico-sociale 66.02.06.03 x x x x x x x x
Servicii de sănătate publică 66.02.08 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50) 66.02.50 x x x x x x x x
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.02.50.50 x x x x x x x x
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 67.02
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) 67.02.03 x x x x x x x x
Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale 67.02.03.02 x x x x x x x x
Muzee 67.02.03.03 x x x x x x x x
Instituții publice de spectacole și concerte 67.02.03.04 x x x x x x x x
Școli populare de artă și meserii 67.02.03.05 x x x x x x x x
Case de cultură 67.02.03.06 x x x x x x x x
Cămine culturale 67.02.03.07 x x x x x x x x
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.02.03.08 x x x x x x x x
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 x x x x x x x x
Alte servicii culturale 67.02.03.30 x x x x x x x x
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) 67.02.05 x x x x x x x x
Sport 67.02.05.01 x x x x x x x x
Tineret 67.02.05.02 x x x x x x x x
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.02.05.03 x x x x x x x x
Servicii religioase 67.02.06 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.02.50 x x x x x x x x
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 la 68.02.06+ 68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) 68.02
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 x x x x x x x x
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) 68.02.05 x x x x x x x x
Asistență socială în caz de invaliditate 68.02.05.02 x x x x x x x x
Asistență socială pentru familie și copii 68.02.06 x x x x x x x x
Ajutoare pentru locuințe 68.02.10 x x x x x x x x
Creșe 68.02.11 x x x x x x x x
Unități de asistență medico-sociale 68.02.12 x x x x x x x x
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 68.02.15 x x x x x x x x
Ajutor social 68.02.15.01 x x x x x x x x
Cantine de ajutor social 68.02.15.02 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50) 68.02.50 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 68.02.50.50 x x x x x x x x
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)
Locuinte, servicii și dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 70.02
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 70.02.03 x x x x x x x x
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 70.02.03.30 x x x x x x x x
Alimentari cu apa și amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) 70.02.05 x x x x x x x x
Alimentare cu apa 70.02.05.01 x x x x x x x x
Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 x x x x x x x x
Iluminat public și electrificari rurale 70.02.06 x x x x x x x x
Alimentare cu gaze naturale în localitati 70.02.07 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor și dezvoltarii comunale 70.02.50 x x x x x x x x
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+ 74.02.06+74.02.50) 74.02
Reducerea și controlul poluarii 74.02.03 x x x x x x x x
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05 x x x x x x x x
Salubritate 74.02.05.01 x x x x x x x x
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.02.05.02 x x x x x x x x
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.02.06 x x x x x x x x
Alte servicii în domeniul protectiei mediului 74.02.50 x x x x x x x x
Partea aV-a AC.IUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 79.02
Actiuni generale economice, comerciale și de munca (cod 80.02.01+80.02.02) 80.02
Actiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30) 80.02.01 x x x x x x x x
Prevenire și combatere inundatii și gheturi 80.02.01.06 x x x x x x x x
Stimulare întreprinderi mici și mijlocii 80.02.01.09 x x x x x x x x
Programe de dezvoltare regionala și sociala 80.02.01.10 x x x x x x x x
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice și comerciale 80.02.01.30 x x x x x x x x
Actiuni generale de munca (cod 80.02.02.04) 80.02.02 x x x x x x x x
Masuri active pentru combaterea șomajului 80.02.02.04 x x x x x x x x
Combustibili și energie 81.02
(cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)
Energie termică 81.02.06 x x x x x x x x
Alți combustibili 81.02.07 x x x x x x x x
Alte cheltuieli privind combustibili și energia 81.02.50 x x x x x x x x
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03 + 83.02.50) 83.02
Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) 83.02.03 x x x x x x x x
Protecția plantelor și carantină fitosanitară 83.02.03.03 x x x x x x x x
Camere agricole 83.02.03.07 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.02.03.30 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii 83.02.50 x x x x x x x x
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 84.02
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 84.02.03 x x x x x x x x
Drumuri și poduri 84.02.03.01 x x x x x x x x
Transport în comun 84.02.03.02 x x x x x x x x
Străzi 84.02.03.03 x x x x x x x x
Transport aerian (cod 84.02.06.01 + 84.02.06.02) 84.02.06 x x x x x x x x
Aeroporturi 84.02.06.01 x x x x x x x x
Aviația civilă 84.02.06.02 x x x x x x x x
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.02.50 x x x x x x x x
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50) 87.02
Fondul Român de Dezvoltare Socială 87.02.01 x x x x x x x x
Zone libere 87.02.03 x x x x x x x x
Turism 87.02.04 x x x x x x x x
Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02.05 x x x x x x x x
Alte acțiuni economice 87.02.50 x x x x x x x x
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02) 96.02
REZERVE 97.02
EXCEDENT (cod 98.02.97) 98.02
Excedentul secțiunii de dezvoltare 98.02.97
DEFICIT (cod 99.02.97) 99.02
Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.02.97

*) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I - III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

**) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I - III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 7 (Anexa 15 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -
Denumire indicator Cod indicator Credite de angajament*) Credite bugetare**) Angaja- mente bugetare Anagaja- mente legale Plati efectuate Angaja- mente legale ramase de platit Cheltuieli efective
A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.06+54.06) 50.06
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.06.01) 51.06
Autorități executive și legislative (cod 51.06.01.03) 51.06.01
Autorități executive 51.06.01.03
Alte servicii publice generale (cod 54.06.10+54.06.50) 54.06
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.06.10
Alte servicii publice generale 54.06.50
Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.06+61.06) 59.06
Apărare (cod 60.06.02) 60.06
Apărare națională 60.06.02
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.06.03+61.06.05+ 61.06.50) 61.06
Ordine publica (cod 61.06.03.04) 61.06.03
Politie locala 61.06.03.04
Protecția civilă și protecția contra incendiilor (protecția civilă nonmilitară) 61.06.05
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.06.50
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06+66.06+67.06+68.06) 63.06
Învățământ (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.05+ 65.06.07+ 65.06.11+ 65.06.50) 65.06
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.06.03.01+ 65.06.03.02) 65.06.03
Învățământ preșcolar 65.06.03.01
Învățământ primar 65.06.03.02
Învățământ secundar (cod 65.06.04.01 la 65.06.04.03) 65.06.04
Învățământ secundar inferior 65.06.04.01
Învățământ secundar superior 65.06.04.02
Învățământ profesional 65.06.04.03
Învățământ postliceal 65.06.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04) 65.06.07
Învățământ special 65.06.07.04
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.06.11.03+ 65.06.11.30) 65.06.11
Internate si cantine pentru elevi 65.06.11.03
Alte servicii auxiliare 65.06.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.06.50
Sănătate (cod 66.06.06 +66.06.08+ 66.06.50) 66.06
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01+66.06.06.03) 66.06.06
Spitale generale 66.06.06.01
Unitati medico-sociale 66.06.06.03
Servicii de sanatate publica 66.06.08
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.06.50.50) 66.06.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.06.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.06.03+ 67.06.05+ 67.06.50) 67.06
Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la 67.06.03.08+ 67.06.03.12+ 67.06.03.30) 67.06.03
Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale 67.06.03.02
Muzee 67.06.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.06.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.06.03.05
Case de cultură 67.06.03.06
Cămine culturale 67.06.03.07
Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale 67.06.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.06.03.12
Alte servicii culturale 67.06.03.30
Servicii recreative si sportive (cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03) 67.06.05
Sport 67.06.05.01
Tineret 67.06.05.02
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.06.05.03
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.06.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.06.04+ 68.06.06+68.06.11+ 68.06.12+ 68.06.15) 68.06
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.06.04
Asistență socială pentru familie și copii 68.06.06
Creșe 68.06.11
Unități de asistență medico-sociale 68.06.12
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+ 68.06.15.50) 68.06.15
Cantine de ajutor social 68.06.15.02
Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 68.06.15.50
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.06+74.06)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50) 70.06
Locuințe (cod 70.06.03.01+70.06.03.30) 70.06.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.06.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.06.03.30
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02) 70.06.05
Alimentare cu apă 70.06.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.06.05.02
Iluminat public și electrificări 70.06.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.06.07
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.06.50
Protecția mediului (cod 74.06.03+74.06.05+74.06.06) 74.06
Reducerea și controlul poluării 74.06.03
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02) 74.06.05
Salubritate 74.06.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.06.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.06.06
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.06+81.06+ 83.06+ 84.06) 79.06
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.06.01) 80.06
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10) 80.06.01
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.06.01.06
Programe de dezvoltare regională și socială 80.06.01.10
Combustibili și energie (cod 81.06.06+81.06.50) 81.06
Energie termică 81.06.06
Alte cheltuieli privind combustibilii și energia 81.06.50
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.06.03) 83.06
Agricultura (cod 83.06.03.03+83.06.03.07+ 83.06.03.30) 83.06.03
Protecția plantelor și carantina fitosanitară 83.06.03.03
Camere agricole 83.06.03.07
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.06.03.30
Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50) 84.06
Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03) 84.06.03
Drumuri și poduri 84.06.03.01
Transport în comun 84.06.03.02
Străzi 84.06.03.03
Transport aerian (cod 84.06.06.02) 84.06.06
Aviația civilă 84.06.06.02
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.06.50
Partea a VII-a REZERVE , EXCEDENT/ DEFICIT (cod 99.06) 96.06
DEFICIT (cod 99.06.96+99.06.97) 99.06
Deficitul secțiunii de funcționare 99.06.96
Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.06.97
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.06+54.06) 50.06
Autorități publice și acțiuni externe 51.06
Alte servicii publice generale 54.06
Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.06+61.06) 59.06
Apărare 60.06
Ordine publică și siguranță națională 61.06
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06+66.06+67.06+68.06) 63.06
Învățământ 65.06
Sănătate 66.06
Cultură, recreere, religie 67.06
Asigurări și asistentă socială 68.06
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.06+74.06)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.06
Protecția mediului 74.06
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.06+81.06+ 83.06+84.06) 79.06
Acțiuni generale economice și comerciale 80.06
Combustibili și energie 81.06
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.06
Transporturi 84.06
Partea a VII-a REZERVE , EXCEDENT/ DEFICIT (cod 99.06) 96.06
DEFICIT (cod 99.06.96) 99.06
Deficitul secțiunii de funcționare 99.06.96
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.06+59.06+63.06+70.06+74.06+79.06)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.06+54.06) 50.06
Autorități publice și acțiuni externe 51.06
Alte servicii publice generale 54.06
Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.06+61.06) 59.06
Apărare 60.06
Ordine publică și siguranță națională 61.06
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.06+66.06+67.06+68.06) 63.06
Învățământ 65.06
Sănătate 66.06
Cultură, recreere, religie 67.06
Asigurări și asistentă socială 68.06
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.06+74.06)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.06
Protecția mediului 74.06
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.06+ 81.06+ 83.06+84.06) 79.06
Acțiuni generale economice și comerciale 80.06
Combustibili și energie 81.06
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.06
Transporturi 84.06
Partea a VII-a REZERVE , EXCEDENT/ DEFICIT (cod 99.06) 96.06
DEFICIT (cod 99.06.97) 99.06
Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.06.97

*) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I - III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

**) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I - III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar contabil

ANEXA Nr. 8 (Anexa 16 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -
Denumire indicator Cod indicator Credite de angajament*) Credite bugetare**) Angaja- mente bugetare Angaja- mente legale Plăți efectuate Angaja- mente legale de plătit Cheltuieli efective
A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+ 59.07+ 63.07+70.07+74.07+79.07)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+ 54.07) 50.07
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.07.01) 51.07
Autorități executive și legislative (cod 51.07.01.03) 51.07.01
Autorități executive 51.07.01.03
Alte servicii publice generale (cod 54.07.10+ 54.07.50) 54.07
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.07.10
Alte servicii publice generale 54.07.50
Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.07+ 61.07) 59.07
Aparare (cod 60.07.02) 60.07
Aparare nationala 60.07.02
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.07.03 + 61.07.05+ 61.07.50) 61.07
Ordine publica (cod 61.07.03.04) 61.07.03
Politie locala 61.07.03.04
Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) 61.07.05
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 61.07.50
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07) 63.07
Învățământ (cod 65.07.03 la 65.07.05+ 65.07.07+ 65.07.11+ 65.07.50) 65.07
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.07.03.01+ 65.07.03.02) 65.07.03
Învățământ preșcolar 65.07.03.01
Învățământ primar 65.07.03.02
Învățământ secundar (cod 65.07.04.01 la 65.07.04.03) 65.07.04
Învățământ secundar inferior 65.07.04.01
Învățământ secundar superior 65.07.04.02
Învățământ profesional 65.07.04.03
Învățământ postliceal 65.07.05
Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04) 65.07.07
Învățământ special 65.07.07.04
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.07.11.03+ 65.07.11.30) 65.07.11
Internate și cantine pentru elevi 65.07.11.03
Alte servicii auxiliare 65.07.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învățământului 65.07.50
Sănătate (cod 66.07.06+66.07.08+66.07.50) 66.07
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03) 66.07.06
Spitale generale 66.07.06.01
Unități medico- sociale 66.07.06.03
Servicii de sănătate publică 66.07.08
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.07.50.50) 66.07.50
Alte instituții și acțiuni sanitare 66.07.50.50
Cultură, recreere și religie (cod 67.07.03+ 67.07.05+ 67.07.50) 67.07
Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+ 67.07.03.12+ 67.07.03.30) 67.07.03
Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale 67.07.03.02
Muzee 67.07.03.03
Instituții publice de spectacole și concerte 67.07.03.04
Școli populare de artă și meserii 67.07.03.05
Case de cultură 67.07.03.06
Cămine culturale 67.07.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 67.07.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.07.03.12
Alte servicii culturale 67.07.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03) 67.07.05
Sport 67.07.05.01
Tineret 67.07.05.02
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.07.05.03
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.07.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.07.04+ 68.07.06+ 68.07.11+67.07.12+68.07.15+68.07.50) 68.07
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.07.04
Asistență socială pentru familie și copii 68.07.06
Creșe 68.07.11
Unități de asistență medico-sociale 68.07.12
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+ 68.07.15.50) 68.07.15
Cantine de ajutor social 68.07.15.02
Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale 68.07.15.50
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.07.50.50) 68.07.50
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 68.07.50.50
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.07+74.07)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.07.03+ 70.07.05 la 70.07.07+70.07.50) 70.07
Locuințe (cod 70.07.03.01+70.07.03.30) 70.07.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.07.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.07.03.30
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.07.05.01+ 70.07.05.02) 70.07.05
Alimentare cu apă 70.07.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.07.05.02
Iluminat public și electrificări 70.07.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.07.07
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.07.50
Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06) 74.07
Reducerea și controlul poluării 74.07.03
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+ 74.07.05.02) 74.07.05
Salubritate 74.07.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.07.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.07.06
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+ 83.07+ 84.07+ 87.07) 79.07
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.07.01) 80.07
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 87.07.01.06 + 80.07.01.10) 80.07.01
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.07.01.06
Programe de dezvoltare regională si socială 80.07.01.10
Combustibil și energie (cod 81.07.06+ 81.07.07+ 81.07.50) 81.07
Energie termică 81.07.06
Alți combustibili 81.07.07
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia 81.07.50
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.07.03) 83.07
Agricultura (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30) 83.07.03
Protecția plantelor și carantina fitosanitară 83.07.03.03
Camerele agricole 83.07.03.07
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.07.03.30
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50) 84.07
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) 84.07.03
Drumuri și poduri 84.07.03.01
Transport în comun 84.07.03.02
Străzi 84.07.03.03
Transport aerian (cod 84.07.06.02) 84.07.06
Aviatia civila 84.07.06.02
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.07.50
Alte actiuni economice (cod.87.07.04+87.07.05+87.07.50) 87.07
Turism 87.07.04
Proiecte de dezvoltare multifunctionale 87.07.05
Alte actiuni economice 87.07.50
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07) 96.07
DEFICIT (cod 99.07.96+99.07.97) 99.07
Deficitul sectiunii de functionare 99.07.96
Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.07.97
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07) 50.07
Autoritati publice și actiuni externe 51.07
Alte servicii publice generale 54.07
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA 'I SIGURANTA NATIONALA (cod 60.07+61.07) 59.07
Aparare 60.07
Ordine publica si siguranta nationala 61.07
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07) 63.07
Învatamânt 65.07
Sanatate 66.07
Cultura, recreere și religie 67.07
Asigurari și asistenta sociala 68.07
Partea IV-a SERVICII 'I DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 'I APE (cod 70.07+74.07)
Locuinte, servicii și dezvoltare publica 70.07
Protectia mediului 74.07
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+ 81.07+83.07+ 84.07+ 87.07) 79.07
Actiuni generale economice, comerciale și de munca 80.07
Combustibil și energie 81.07
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.07
Transporturi 84.07
Alte actiuni economice 87.07
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07) 96.07
Deficit (cod 99.07.96) 99.07
Deficitul sectiunii de functionare 99.07.96
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07) 50.07
Autoritati publice și actiuni externe 51.07
Alte servicii publice generale 54.07
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA ,I SIGURANTA NATIONALA (cod 60.07+61.07) 59.07
Aparare 60.07
Ordine publica si siguranta nationala 61.07
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07) 63.07
Învatamânt 65.07
Sanatate 66.07
Cultura, recreere și religie 67.07
Asigurari și asistenta sociala 68.07
Partea IV-a SERVICII ,I DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU ,I APE (cod 70.07+74.07)
Locuinte, servicii și dezvoltare publica 70.07
Protectia mediului 74.07
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07) 79.07
Actiuni generale economice, comerciale și de munca 80.07
Combustibil și energie 81.07
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.07
Transporturi 84.07
Alte actiuni economice 87.07
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07) 96.07
Deficit (cod 99.07.97) 99.07
Deficitul secțiunii de dezvoltare 99.07.97

*) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I - III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 2 se completează cu creditele de angajament trimestriale cumulate

**) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I - III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA Nr. 9 (Anexa 18 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009)

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

Cod 21 - lei -
Denumire indicator Cod indicator Credite de angajament*) Credite bugetare**) Angaja- mente bugetare Angaja- mente legale Plati efectuate Angaja- mente legale de platit Cheltuieli efective
A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9
TOTAL CHELTUIELI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+ 54.08) 50.08
Autoritati publice și actiuni externe (cod 51.08.01) 51.08
Autoritati executive și legislative (cod 51.08.01.03) 51.08.01
Autoritati executive 51.08.01.03
Alte servicii publice generale (cod 54.08.10) 54.08
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.08.10
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.08+ 61.08) 59.08
Aparare (cod 60.08.02) 60.08
Aparare nationala 60.08.02
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03 + 61.08.50) 61.08
Ordine publica (cod 61.08.03.04) 61.08.03
Politie locala 61.08.03.04
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și sigurantei nationale 61.08.50
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08) 63.08
Învatamânt (cod 65.08.03 la 65.08.05+ 65.08.07+ 65.08.11+ 65.08.50) 65.08
Învatamânt preșcolar și primar (cod 65.08.03.01+ 65.08.03.02) 65.08.03
Învatamânt preșcolar 65.08.03.01
Învatamânt primar 65.08.03.02
Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03) 65.08.04
Învatamânt secundar inferior 65.08.04.01
Învatamânt secundar superior 65.08.04.02
Învatamânt profesional 65.08.04.03
Învatamânt postliceal 65.08.05
Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04) 65.08.07
Învatamânt special 65.08.07.04
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+ 65.08.11.30) 65.08.11
Internate și cantine pentru elevi 65.08.11.03
Alte servicii auxiliare 65.08.11.30
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.08.50
Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50) 66.08
Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01) 66.08.06
Spitale generale 66.08.06.01
Alte cheltuieli în domeniul sanatatii (cod 66.08.50.50) 66.08.50
Alte institutii și actiuni sanitare 66.08.50.50
Cultura, recreere și religie (cod 67.08.03+67.08.05+ 67.08.50) 67.08
Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la cod 67.08.03.08+ 67.08.03.12+ 67.08.03.30) 67.08.03
Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale 67.08.03.02
Muzee 67.08.03.03
Institutii publice de spectacole și concerte 67.08.03.04
școli populare de arta și meserii 67.08.03.05
Case de cultura 67.08.03.06
Camine culturale 67.08.03.07
Centre pentru conservarea și promovarea culturii traditionale 67.08.03.08
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 67.08.03.12
Centre culturale 67.08.03.14
Alte servicii culturale 67.08.03.30
Servicii recreative și sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03) 67.08.05
Sport 67.08.05.01
Tineret 67.08.05.02
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 67.08.05.03
Servicii religioase 67.08.06
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei 67.08.50
Asigurări și asistență socială (cod 68.08.02+ 68.08.04+ 68.08.06+68.08.11+67.08.12+68.08.15+68.08.50) 68.08
Servicii publice descentralizate 68.08.02
Asistență acordată persoanelor în vârstă 68.08.04
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.08.05.02) 68.08.05
Asistență socială în caz de invaliditate 68.08.05.02
Asistență socială pentru familie și copii 68.08.06
Creșe 68.08.11
Unități de asistență medico-sociale 68.08.12
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02) 68.08.15
Cantine de ajutor social 68.08.15.02
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.08.50.50) 68.08.50
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 68.08.50.50
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.08+ 74.08)
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.08.03 la 70.08.07+70.08.50) 70.08
Locuințe (cod 70.08.03.01+70.08.03.30) 70.08.03
Dezvoltarea sistemului de locuințe 70.08.03.01
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor 70.08.03.30
Servicii si dezvoltare publică 70.08.04
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.08.05.01+ 70.08.05.02) 70.08.05
Alimentare cu apă 70.08.05.01
Amenajări hidrotehnice 70.08.05.02
Iluminat public și electrificări 70.08.06
Alimentare cu gaze naturale în localități 70.08.07
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 70.08.50
Protecția mediului (cod 74.08.05+74.08.06 + 74.08.50) 74.08
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.08.05.01+ 74.08.05.02) 74.08.05
Salubritate 74.08.05.01
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 74.08.05.02
Canalizarea și tratarea apelor reziduale 74.08.06
Alte servicii în domeniul protecției mediului 74.08.50
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+ 83.08+ 84.08+ 87.08) 79.08
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.08.01) 80.08
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.08.01.06 + 80.08.01.10) 80.08.01
Prevenire și combatere inundații și ghețuri 80.08.01.06
Programe de dezvoltare regională si socială 80.08.01.10
Combustibil și energie (cod 81.08.06+ 81.08.50) 81.08
Energie termică 81.08.06
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia 81.08.50
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03) 83.08
Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30) 83.08.03
Protecția plantelor și carantină fitosanitară 83.08.03.03
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83.08.03.30
Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50) 84.08
Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03) 84.08.03
Drumuri și poduri 84.08.03.01
Transport în comun 84.08.03.02
Străzi 84.08.03.03
Transport aerian (cod 84.08.06.02) 84.08.06
Aviația civilă 84.08.06.02
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.08.50
Alte actiuni economice (cod.87.08.01+87.08.03+87.08.04) 87.08
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 87.08.01
Zone libere 87.08.03
Turism 87.08.04
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.08 - 99.08) 96.08
EXCEDENT (cod 00.01- 49.08) 98.08
Excedentul sectiunii de dezvoltare 98.08.97
DEFICIT (cod 99.08.96+99.08.97) 99.08
Deficitul sectiunii de dezvoltare 99.08.97

*) Credite de angajament

- La sfârșitul exercițiului financiar:

coloana 1 se completează cu creditele de angajament inițiale;

coloana 2 se completează cu creditele de angajament definitive

- La trimestrele I - III

coloana 1 se completează cu creditele de angajament aprobate la finele perioadei de raportare

**) Credite bugetare

- La sfârșitul exercițiului financiar

coloana 3 se completează cu creditele bugetare inițiale

coloana 4 se completează cu creditele bugetare definitive

- La trimestrele I - III

coloana 3 se completează cu creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

coloana 4 se completează cu creditele bugetare trimestriale cumulate

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...