Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4271/2012 privind modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iunie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 4.271/116/755

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Ministerul Administrației și Internelor

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ,

în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, ministrul delegat pentru administrație și viceprimministrul, ministrul finanțelor publice, emit prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 1 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa nr. 4, la articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) aplicația EDUSAL - care poate fi descărcată de pe pagina dedicată acestui scop a portalului EDUSAL împreună cu manualul de utilizare aferent.

Aplicația EDUSAL permite reținerea cotizației sindicale, în maximum 1% din venitul brut realizat, a contribuțiilor și ratelor la Casa de Ajutor Reciproc și bănci.

Reținerea cotizației sindicale se face la solicitarea scrisă a membrilor de sindicat, înregistrată la unitatea de învățământ, la începutul fiecărui an școlar.

În solicitarea scrisă se vor preciza: suma/procentul de cotizație și baza de calcul, sindicatul - denumirea, contul, banca - către care urmează a se efectua plata.

Modificările intervenite în cursul anului școlar (înscrieri/retrageri, modificări de cont bancar) se vor face în scris de către membrul de sindicat."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar,
Liviu Marian Pop
Ministrul delegat pentru administrație, Victor Paul Dobre Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

ANEXĂ (Anexa nr. 2
la Ordinul nr. 4.576/230/2.445/2011)

STAT DE PLATĂ
pe luna LL.AAAA

Unitate de învățământ:

Cod SIRUES:

Cod fiscal:

Stare stat de plată: (în lucru/trimis/validat/respins)

Număr zile lucrătoare:

Capitol bugetar/Sursă de finanțare:
Categorie personal - didactic
Număr curent Nume și prenume
Funcția de bază Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizație conducere Indemnizație învățământ special Gradație merit Indemnizație dirigenție conform Legii nr. 63/2011
Stabilitate Vechime în muncă
Titlu de doctor compensații Zone izolate compensații Control financiar preventiv compensații Audit compensații Învățământ special compensații Salariu bază realizat
Spor model
Indemnizație zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiții periculoase Control financiar preventiv
Spor nevăzători Majorare salariu încadrare
[anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare]
Zile concediu de odihnă/Indemni- zație concediu de odihnă
Ore de noapte/Spor de noapte
Ore didactice/Plată cu ora
Zile concedii medicale din fond salarii/ Indemnizații concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din
fondul național unic de asigurări sociale de sănătate/Indem- nizații concedii medicale din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă și boli profesionale/ Indemnizații concedii medicale din
fondul de asigurări accidente de muncă și boli profesionale
Sume examene naționale
Sume corecții Diminuări brute Drepturi
cumul 5% Hotărâri judecătorești conform Legii nr. 230/2011
Venit brut Contribuție individuală șomaj (0,5%) Contribuție individuală
asigurări sociale
(10,5%)
Contribuție individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat
Pensie facultativă deductibilă Diferențe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul
Impozit (16%)
Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară
Titluri executorii
Debite Rate bănci CAR
Rest de plată
Card
Numerar
XXXXXX XX X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X X
XXXXXXXXXXX XX
X

X

X X

X

X

X

X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total categorie didactic:
X X

X

X

X

X X

X

X

X

X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Categorie personal - didactic - auxiliar
Număr curent Nume și prenume Funcția Cod numeric personal Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizație conducere Indemnizație învățământ special Gradație merit Indemnizație dirigenție conform Legii nr. 63/2011 Stabilitate Vechime în muncă Titlu de doctor compensații Zone izolate compensații Control financiar preventiv compensații Audit compensații Învățământ special compensații Salariu bază realizat Spor model Indemnizație zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiții periculoase Control financiar preventiv Spor nevăzători Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] Zile concediu de odihnă/Indemni- zație concediu de odihnă Ore de noapte/Spor de noapte Ore didactice/Plată cu ora Zile concedii medicale din fond salarii/Indemni- zații concedii medicale din fond salarii Zile concedii medicale din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate/Indem- nizații concedii medicale din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă și boli profesionale/ Indemnizații concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă și boli profesionale Sume examene naționale Sume corecții Diminuări brute Drepturi cumul 5% Hotărâri judecătorești conform Legii nr. 230/2011 Venit brut Contribuție individuală șomaj (0,5%) Contribuție individuală asigurări sociale (10,5%) Contribuție individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat Pensie facultativă deductibilă Diferențe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul Impozit (16%) Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară Titluri executorii Debite Rate bănci CAR Rest de plată Card Numerar
XXXXXX X X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X X
XXXXXXXXXXX XX
X

X

X

X

X

X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X X
Total categorie
didactic -
auxiliar:

X X

X

X

X X

X

X

X

X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
X X
Categorie personal - nedidactic
Număr curent Nume și prenume Funcția
Cod numeric personal
Zile lucrate/Salariul realizat Indemnizație conducere Indemnizație învățământ special Gradație merit Indemnizație dirigenție conform Legii nr. 63/2011
Stabilitate Vechime în muncă
Titlu de doctor compensații Zone izolate compensații Control financiar preventiv compensații Audit compensații Învățământ special compensații Salariu bază realizat
Spor model
Indemnizație zone izolate Practică pedagogică Predare simultană Condiții periculoase Control financiar preventiv
Spor nevăzători Majorare salariu încadrare
[anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare]
Zile concediu de odihnă/Indemni- zație concediu de odihnă
Ore de noapte/Spor de noapte
Ore didactice/Plată cu ora
Zile concedii medicale din fond salarii/Indemni- zații concedii medicale din fond salarii
Zile concedii medicale din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate/Indem- nizații concedii medicale din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
Zile concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă și boli profesionale/ Indemnizații concedii medicale
din fondul de asigurări accidente
de muncă și boli profesionale
Sume examene naționale
Sume corecții Diminuări brute Drepturi
cumul 5% Hotărâri judecătorești conform Legii nr. 230/2011
Venit brut Contribuție individuală șomaj (0,5%) Contribuție individuală
asigurări sociale
(10,5%)
Contribuție individuală asigurări de sănătate (5,5%) Venit net Deducere personală Sindicat
Pensie facultativă deductibilă Diferențe venituri pentru deducerea personală Venit bază de calcul
Impozit (16%)
Salariu net Avans concediu de odihnă Pensie alimentară
Titluri executorii
Debite Rate bănci CAR
Rest de plată
Card
Numerar
XXXXXX X X X X X X X X X
XXXXXX X X X X X X
XXXXXXXXXXX XX X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total categorie nedidactic:
X X

X

X

X X

X

X

X
X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X
X X
Total: X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X
X X
RECAPITULAȚIE STAT SALARII pe luna LLAAAA
Număr curent Explicații Total
1 Salarii brute (salariul de bază și alte drepturi incluse în salariul de bază) X
2 Sporuri în afara salariului de bază, din care: X
2.1 Indemnizație predare simultană X
2.2 Spor condiții vătămătoare X
2.3 Indemnizație zone izolate X
2.4 Practică pedagogică X
2.5 Control financiar preventiv X
2.6 Spor nevăzători X
2.7 Spor noapte X
2.8 Spor model X
3 Majorare salariu încadrare [anexa nr. II lit. B art. 9 alin. (2), Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare] X
4 Indemnizații concedii de odihnă X
5 Indemnizații concedii medicale din fondul de salarii X
6 Indemnizații concedii medicale din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate X
7 Indemnizații concedii medicale din fondul de asigurări accidente de muncă și boli profesionale X
8 Plata cu ora X
9 Drepturi cumul X
10 Sume examene naționale X
11 Alte drepturi X
12 5% Hotărâri judecătorești conform Legii nr. 230/2011 X
13 Total salarii brute X
14 Total contribuții angajat, din care: X
14.1 Contribuție individuală șomaj (0,5%) X
14.2 Contribuție individuală asigurări sociale (10,5%) X
14.3 Contribuție individuală asigurări de sănătate (5,5%) X
14.4 Impozit pe salarii (16%) X
15 Avans concediu de odihnă X
16 Total rețineri, din care: X
16.1 Pensie facultativă deductibilă X
16.2 Pensie alimentară X
16.3 Titluri executorii X
16,4 Debite X
16.5 Sindicat X
16.6 Rate bănci X
16.7 CAR X
17 Rest plată salarii, din care: X
17.1 pe card X
17.2 numerar X
18 Bază calcul contribuție angajator fond șomaj X
19 Bază calcul contribuție angajator asigurări sociale X
20 Bază calcul contribuție fond de asigurări accidente de muncă și boli profesionale X
21 Bază calcul cotă de contribuție pentru concedii și indemnizații X
22 Bază calcul contribuție angajator fond de sănătate X
23 Contribuție angajator asigurări sociale (20,8%) X
24 Contribuție la fondul de asigurări accidente de muncă și boli profesionale X
25 Contribuție angajator fond șomaj (0,5%) X

26
Cotă contribuție pentru concedii și indemnizații conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare (0,85%)
X
27 Cotă contribuție pentru concedii și indemnizații accidente de muncă și boli profesionale (0,85%) X
28 Contribuție angajator fond sănătate (5,2%) X
29 Contribuție asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă și boli profesionale, din bugetul de asigurări (5,5%) X
30 Contribuție asigurări sociale de sănătate pentru accidente de muncă și boli profesionale, din fond salarii (5,5%) X
31 Vărsăminte persoane cu handicap (4%) x

Ordonator de credite,
.......................................................... Ștampila unității
Contabil-șef,
....................................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...