Procesul verbal de predare silită | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 889 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Procesul-verbal de predare silită

Art. 889. -

Despre îndeplinirea executării potrivit prevederilor prezentului capitol, executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal, dispozițiile art. 879 fiind aplicabile. În cazul în care debitorul refuză primirea procesului-verbal, lipsește ori, după caz, a părăsit imobilul după începerea executării, iar domiciliul său se afla în acel imobil, executorul judecătoresc, dacă debitorul nu i-a comunicat un domiciliu ales, va proceda la afișarea procesului-verbal de predare silită pe ușa imobilului sau în orice altă parte a imobilului care îl face vizibil."

275. La articolul 890, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Prețul bunurilor vândute, după deducerea cheltuielilor de executare silită, inclusiv a cheltuielilor de vânzare și a remunerației custodelui, va fi consemnat pe numele debitorului, care va fi înștiințat despre aceasta potrivit dispozițiilor privitoare la comunicarea și înmânarea citațiilor. Dispozițiile art. 889 se aplică în mod corespunzător.

(3) Bunurile care nu au valoare de piață sunt declarate abandonate. De asemenea, la cererea creditorului, executorul judecătoresc poate declara abandonate bunurile mobile care au valoare de piață și nu au fost revendicate de debitor sau de altă persoană care ar dovedi calitatea de proprietar, în termen de 4 luni de la data încheierii procesului-verbal de predare silită."

276. La articolul 890, alineatul (5) se abrogă.

277. Articolul 891 se modifică și va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Procesul verbal de situație
Distribuirea veniturilor imobilului
Evaluarea imobilului urmărit
Stingerea dreptului de preempțiune
Plata prețului în rate
Intabularea dreptului de proprietate și punerea în posesie a adjudecatarului
Acțiunea în regres
Executarea fără somație
Efectuarea executării silite
Imposibilitatea de predare
Procesul verbal de predare silită
Reocuparea imobilului
Domeniu de aplicare
Aplicarea de penalități
Instanța competentă
Numirea tutorelui
Noțiune
Reguli aplicabile
Incidența dispozițiilor Codului civil
Durata procedurii
Contestația la executare
;
se încarcă...