Instanța competentă | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 924 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Instanța competentă

Art. 924. -

Cererea de punere sub interdicție judecătorească a unei persoane se soluționează de instanța de tutelă în a cărei circumscripție aceasta își are domiciliul."

288. La articolul 926, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Dacă este cazul, președintele dispune și numirea unui curator în condițiile prevăzute de Codul civil. Numirea curatorului este obligatorie în vederea reprezentării în instanță a celui a cărui punere sub interdicție judecătorească este cerută, în cazul în care starea sănătății lui împiedică prezentarea sa personală."

289. La articolul 929 alineatul (1), litera b) se abrogă.

290. După articolul 929 se introduce un nou articol, articolul 9291, cu următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Plata prețului în rate
Intabularea dreptului de proprietate și punerea în posesie a adjudecatarului
Acțiunea în regres
Executarea fără somație
Efectuarea executării silite
Imposibilitatea de predare
Procesul verbal de predare silită
Reocuparea imobilului
Domeniu de aplicare
Aplicarea de penalități
Instanța competentă
Numirea tutorelui
Noțiune
Reguli aplicabile
Incidența dispozițiilor Codului civil
Durata procedurii
Contestația la executare
Verificarea competenței internaționale
Legea societăților"
LEGE privind procedura adopției"
Excepția de nelegalitate
;
se încarcă...