Durata procedurii | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 1008 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Durata procedurii

Art. 1.008. -

(1) În cazul în care debitorul nu contestă creanța prin întâmpinare, ordonanța de plată va fi emisă în termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii.

(2) Nu intră în calculul termenului prevăzut la alin. (1) perioada necesară pentru comunicarea actelor de procedură și întârzierea cauzată de creditor, inclusiv ca urmare a modificării sau completării cererii."

317. La articolul 1.010, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1.010. -

(1) Ordonanța de plată este executorie, chiar dacă este atacată cu cerere în anulare și are autoritate de lucru judecat provizorie până la soluționarea cererii în anulare. Ordonanța de plată devine definitivă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare. Dispozițiile art. 628 rămân aplicabile."

318. La articolul 1.011 alineatul (3), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) atingeri aduse dreptului la viață privată sau altor drepturi care privesc personalitatea."

319. La articolul 1.012, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1.012. -

(1) Reclamantul are alegerea între procedura specială reglementată de prezentul titlu și procedura de drept comun."

320. La articolul 1.014, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care informațiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, instanța îi va acorda reclamantului posibilitatea să completeze sau să rectifice formularul ori să furnizeze informații sau înscrisuri suplimentare. Instanța va folosi în acest scop un formular-tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justiției."

321. La articolul 1.014, alineatul (5) se abrogă.

322. La articolul 1.016, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Hotărârea primei instanțe este executorie de drept."

323. Articolul 1.029 se modifică și va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Imposibilitatea de predare
Procesul verbal de predare silită
Reocuparea imobilului
Domeniu de aplicare
Aplicarea de penalități
Instanța competentă
Numirea tutorelui
Noțiune
Reguli aplicabile
Incidența dispozițiilor Codului civil
Durata procedurii
Contestația la executare
Verificarea competenței internaționale
Legea societăților"
LEGE privind procedura adopției"
Excepția de nelegalitate
executoriu
;
se încarcă...