Dispoziții de punere în aplicare | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare -
CAPITOLUL II
Dispoziții de punere în aplicare

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanță este "definitivă", de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la instanța ierarhic superioară. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul în care printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanță este "supusă recursului" sau că "poate fi atacată cu recurs" ori, după caz, legea specială folosește o altă expresie similară. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în materie de contencios administrativ și fiscal, inclusiv în materia azilului. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (18)

De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă și irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înțelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". Reviste (1)

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă legea specială nu cuprinde dispoziții referitoare la procedura de judecată, felul hotărârii instanței ori calea de atac și termenul de exercitare a acesteia, se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură civilă.

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (1)

Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătorești sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (4)

Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligații de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalități în condițiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă.

Art. 12. - Reviste (1)

(1) Ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspendare a executării silite se soluționează de către președintele instanței, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către un complet al instanței competente potrivit legii.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și cererilor de suspendare a executării unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri pronunțate de un organ cu activitate jurisdicțională sau, după caz, a altui titlu executoriu, în cazul în care acestea sunt atacate în justiție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții de punere în aplicare
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
Inadmisibilitatea recursului în unele materii reglementate de legi speciale. Consecințele aplicării Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă. Examen jurisprudențial
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Împotriva hotărârilor din materia contenciosului administrativ se poate exercita doar recursul, cu o anumită excepție
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea sintagmei "dacă își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi" din cuprinsul art. 55 alin. (2) al Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Camera de consiliu în legislația privind refugiații și regimul străinilor
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Este constituțional transferul de competență de la instanțele de contencios administrativ la orice instanță?
;
se încarcă...