Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 109 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public

Art. 109. -

Cererile îndreptate împotriva statului, autorităților și instituțiilor centrale sau locale, precum și a altor persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanța de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanța de la sediul pârâtului."

32. La articolul 110 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Dacă un pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanței competente pentru el, oricare dintre pârâți poate invoca necompetența la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe."

33. La articolul 111 alineatul (1), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. instanța locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligației, în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui contract;".

34. După articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 1111, cu următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor
Calitatea procesuală
Invocarea incompatibilității absolute
Dispoziții speciale
Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Cereri în materie de tutelă și familie
Cereri privitoare la societăți
Regimul regulilor de competență
Verificarea competenței
Formularea unei noi cereri de strămutare
Înmânarea făcută altor persoane
Data îndeplinirii procedurii
Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Înregistrarea cererii
Prezența personală a părților în vederea soluționării amiabile a litigiului
;
se încarcă...