Calitatea procesuală | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1 , cu următorul cuprins: - " -
Calitatea procesuală

Art. 351. -

Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond."

11. La articolul 40, alineatul (3) se abrogă.

12. La articolul 41 alineatul (1), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. când și-a exprimat anterior părerea cu privire la soluție în cauza pe care a fost desemnat să o judece. Punerea în discuția părților, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. 14 alin. (4) și (5), nu îl face pe judecător incompatibil;".

13. La articolul 41 alineatul (1), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

"

11. când există împrejurări care fac justificată temerea că el, soțul său, ascendenții ori descendenții lor sau afinii lor, după caz, au un interes în legătură cu pricina care se judecă;".

14. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) Înainte de primul termen de judecată grefierul de ședință va verifica, pe baza dosarului cauzei, dacă judecătorul acesteia se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 40 și, când este cazul, va întocmi un referat corespunzător."

15. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor
Calitatea procesuală
Invocarea incompatibilității absolute
Dispoziții speciale
Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Cereri în materie de tutelă și familie
Cereri privitoare la societăți
Regimul regulilor de competență
Verificarea competenței
Formularea unei noi cereri de strămutare
Înmânarea făcută altor persoane
;
se încarcă...