Art 71 Modificarea și completarea unor legi speciale | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea și completarea unor legi speciale -
Art. 71. -

Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2820, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Prevederile art. 2823-art. 2835 se aplică în mod corespunzător."

2. La articolul 2823, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În fața instanței de judecată, litigiile privind drepturile și obligațiile contractate în cadrul procedurilor de selecție care intră în sfera de aplicare a dispozițiilor prezentei legi se soluționează de urgență și cu precădere."

3. Articolul 2834 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2834. -

(1) Hotărârea se pronunță în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor și se comunică părților în cel mult 5 zile de la pronunțare.

(2) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecă de curtea de apel.

(3) Apelul nu suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere.

(4) În cazul admiterii apelului, instanța de apel va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond."

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 64 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 65 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 66 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 67 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 68 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 69 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 13 "
Art 13^1 "
Art 70 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 6 "
Art 71 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 28^34 "
Art 72 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 155 "
Art 73 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 16 "
Art 17 "
Art 18 "
Art 43 "
Art 45 "
Art 46 "
;
se încarcă...