Art 7 Dispoziții de punere în aplicare | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare - Dispoziții de punere în aplicare -
Art. 7. -
Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanță este "definitivă", de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la instanța ierarhic superioară. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul în care printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanță este "supusă recursului" sau că "poate fi atacată cu recurs" ori, după caz, legea specială folosește o altă expresie similară. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în materie de contencios administrativ și fiscal, inclusiv în materia azilului. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții tranzitorii
Art 4 Dispoziții tranzitorii
Art 5 Dispoziții tranzitorii
Art 6 Dispoziții tranzitorii
Art 7 Dispoziții de punere în aplicare
Art 8 Dispoziții de punere în aplicare
Art 9 Dispoziții de punere în aplicare
Art 10 Dispoziții de punere în aplicare
Art 11 Dispoziții de punere în aplicare
Art 12 Dispoziții de punere în aplicare
Art 13 Modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art 4 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Art 5 Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor
Art 26 "
Art 28 "
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ
Inadmisibilitatea recursului în unele materii reglementate de legi speciale. Consecințele aplicării Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă. Examen jurisprudențial
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Împotriva hotărârilor din materia contenciosului administrativ se poate exercita doar recursul, cu o anumită excepție
Camera de consiliu în legislația privind refugiații și regimul străinilor
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Este constituțional transferul de competență de la instanțele de contencios administrativ la orice instanță?
;
se încarcă...