Art 63 Modificarea și completarea unor legi speciale | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modificarea și completarea unor legi speciale -
Art. 63. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul I1 articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Încheierea prin care cererea a fost respinsă este supusă apelului, în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru creditorul prezent, și de la comunicare, pentru cel care a lipsit."

2. La articolul I1 articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul recursului."

3. La articolul I1 articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Încheierea poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicare."

4. La articolul I1 articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul recursului."

5. La articolul I2 articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul I3 articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 12 "
Art 60 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 451 "
Art 622 "
Art 61 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 287^16 "
Art 296^1 "
Art 62 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 59 "
Art 63 "
Art 63 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 64 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 65 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 66 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 67 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 68 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 69 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 13 "
Art 13^1 "
Art 70 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 6 "
;
se încarcă...