Art 50 Modificarea și completarea unor legi speciale | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modificarea și completarea unor legi speciale -
Art. 50. -

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 19 aprilie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins:

"

LEGE
privind procedura adopției"

2. La articolul 74, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Hotărârile prin care se soluționează cererile prevăzute de prezenta lege sunt supuse numai apelului."

3. La articolul 80, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se transmit în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, cele prevăzute la lit. e) și f), în termen de 5 zile de la data emiterii dispoziției, iar raportul final prevăzut la lit. g), în termen de 5 zile de la întocmire."

4. După articolul 98 se introduce un nou articol, articolul 981, cu următorul cuprins:

"

Art. 981. -

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil și, după caz, ale Codului de procedură civilă."

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 22 "
Art 38 "
Art 39 "
Art 40 "
Art 46 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 47 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 4 "
Art 57 "
Art 48 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 49 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 50 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 98^1 "
Art 51 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 19 "
Art 21 "
Art 33 "
Art 41 "
Art 42^1 "
Art 55 "
Art 52 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 53 Modificarea și completarea unor legi speciale
;
se încarcă...