Art 35 Modificarea și completarea unor legi speciale | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea și completarea unor legi speciale -
Art. 35. -

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului.

.................................................................................................

(3) Termenul de apel este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

(4) Apelul se soluționează cu citarea părților, în camera de consiliu, de urgență și cu precădere. Dispozițiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunțarea și redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător."

2. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în conformitate cu art. 8, se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociației sau mandatarului acesteia un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociației, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor."

3. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul. Hotărârea instanței este supusă numai apelului."

4. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației.
Fuziunea și divizarea"

5. Articolul 343 se abrogă.

6. La articolul 70, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă numai apelului."

7. La articolul 77, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul dizolvării și lichidării asociațiilor și fundațiilor prevăzute la alin. (1), lichidatorii au obligația înstrăinării terenurilor, în termen de cel mult un an, numai către persoane care au capacitatea juridică de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se constată ori se dispune dizolvarea sau, după caz, de la data hotărârii de dizolvare voluntară."

8. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

"

Art. 80. -

Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu dispozițiile Codului civil."

9. În tot cuprinsul ordonanței, sintagma "circumscripție teritorială" se înlocuiește cu termenul "circumscripție".

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 29 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 88 "
Art 91 "
Art 30 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 31 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 50 "
Art 83 "
Art 32 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 33 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 34 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 35 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 11 "
Art 12 "
Art 80 "
Art 36 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 37 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 1 "
Art 9 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 17 "
;
se încarcă...