Art 32 Modificarea și completarea unor legi speciale | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea și completarea unor legi speciale -
Art. 32. -

Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată numai cu apel, în termen de 5 zile de la pronunțare. Apelul nu este suspensiv de executare."

2. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

"

(31) Intimatul va depune întâmpinare în termen de cel mult 5 zile de la comunicarea cererii de apel. Apelantul va depune răspuns la întâmpinare în termen de cel mult 3 zile de la comunicarea întâmpinării depuse de intimat.

(32) Apelul se judecă în termen de 20 de zile de la înregistrarea dosarului la instanța de apel."

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 139 "
Art 28 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 19 "
Art 29 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 88 "
Art 91 "
Art 30 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 31 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 50 "
Art 83 "
Art 32 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 33 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 34 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 35 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 11 "
Art 12 "
Art 80 "
Art 36 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 37 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 1 "
Art 9 "
;
se încarcă...