Art 3 Dispoziții tranzitorii | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare - Dispoziții tranzitorii -
Art. 3. -
Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (1)

(1) Dispozițiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (21)

(2) Procesele începute prin cereri depuse, în condițiile legii, la poștă, unități militare sau locuri de deținere înainte de data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă rămân supuse legii vechi, chiar dacă sunt înregistrate la instanță după această dată. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În același sens, art. 3 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare aLegii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă prevede, în alin. (1), că „dispozițiile Codului de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”, iar în alin. (2) prevede că „procesele începute prin cereri depuse, în condițiile legii, la poștă, unități militare sau locuri de deținere înainte de data intrării în vigoare aCodului de procedură civilă rămân supuse legii vechi, chiar dacă sunt înregistrate la instanță după această dată”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții tranzitorii
Art 4 Dispoziții tranzitorii
Art 5 Dispoziții tranzitorii
Art 6 Dispoziții tranzitorii
Art 7 Dispoziții de punere în aplicare
Art 8 Dispoziții de punere în aplicare
Art 9 Dispoziții de punere în aplicare
Art 10 Dispoziții de punere în aplicare
Art 11 Dispoziții de punere în aplicare
Art 12 Dispoziții de punere în aplicare
Art 13 Modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Reviste:
Încuviințare executare silită. Conflict negativ de competență. Aplicarea art. 3 din Legea nr. 76/2012
Prescripția dreptului de a cere executarea silită sub imperiul noului Cod de procedură civilă a unui titlu executoriu obținut anterior intrării sale în vigoare
Contestația la executare, scurte considerații în raport de prescripția dreptului de a obține executarea silită
1. Acțiune în anularea unei hotărâri arbitrale străine. Legea procesuală aplicabilă
Asigurarea unui termen previzibil și rezonabil de soluționare a proceselor în care se aplică noul Cod de procedură civilă. Mijloace administrative și legale de management al cauzelor
Acțiune în anularea hotărârii arbitrale. Aplicarea în timp a legii de procedură
STUDIU DE CAZ: Excepția de nelegalitate. Competența de soluționare într-un proces început sub incidența VCPC
Probleme practice privind judecarea cererilor de validare a popririi*
10. Executarea silită a obligației de plată a alocației de plasament care incumbă autorităților locale. Lipsa caracterului de titlu executoriu al hotărârii consiliului județean prin care se instituie măsura plasamentului
9. Executarea silită a unei hotărâri judecătorești pronunțate sub imperiul vechiului C. proc. civ.. Cerere de executare silită formulată sub imperiul noului C. proc. civ.. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...