Art 15 Modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr 134/2010 privind Codul de procedură civilă -
Art. 15. -
Jurisprudență

Denumirea marginală a următoarelor articole din Codul de procedură civilă se modifică după cum urmează:

- la art. 29, "Noțiune";

- la art. 30, "Cereri în justiție";

- la art. 31, "Apărări";

- la art. 32, "Condiții de exercitare a acțiunii civile";

- la art. 40, "Cazuri de incompatibilitate absolută";

- la art. 52, "Căi de atac";

- la art. 54, "Enumerare";

- la art. 58, "Condiții de existență";

- la art. 60, "Forme";

- la art. 63, "Procedura de judecată. Căi de atac";

- la art. 67, "Formularea cererii. Termene";

- la art. 71, "Condiții";

- la art. 72, "Formularea cererii. Termene";

- la art. 74, "Condiții";

- la art. 75, "Formularea cererii. Termen";

- la art. 77, "Condiții. Termen";

- la art. 89, "Condiții de acordare";

- la art. 90, "Modalități de participare";

- la art. 91, "Efecte față de titularul dreptului";

- la art. 96, "Reguli generale";

- la art. 104, "Dispoziții speciale";

- la art. 117, "Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv";

- la art. 119, "Cereri accesorii, adiționale și incidentale";

- la art. 120, "Apărări și incidente procedurale";

- la art. 124, "Incidente privind arbitrajul";

- la art. 128, "Conflictul de competență. Cazuri";

- la art. 131, "Dispoziții speciale";

- la art. 149, "Organe competente și modalități de comunicare";

- la art. 169, "Noțiune și clasificare";

- la art. 180, "Nerespectarea termenului. Sancțiuni";

- la art. 182, "Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni";

- la art. 184, "Despăgubiri pentru amânarea procesului";

- la art. 198, "Măsuri pentru pregătirea judecății";

- la art. 204, "Noțiune și condiții";

- la art. 213, "Infracțiuni de audiență";

- la art. 214, "Verificări privind prezentarea părților";

- la art. 224, "Termen în cunoștință";

- la art. 229, "Reguli aplicabile";

- la art. 230, "Încheieri preparatorii și interlocutorii";

- la art. 231, "Domeniu de aplicare";

- la art. 237, "Împrejurări care pun capăt procesului";

- la art. 239, "Noțiune";

- la art. 240, "Excepții absolute și relative";

- la art. 241, "Invocare";

- la art. 250, "Convenții asupra probelor";

- la art. 259, "Noțiune";

- la art. 263, "Noțiune";

- la art. 264, "Putere doveditoare";

- la art. 266, "Noțiune";

- la art. 267, "Putere doveditoare";

- la art. 274, "Registrele profesioniștilor";

- la art. 276, "Noțiune";

- la art. 282, "Putere doveditoare";

- la art. 288, "Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului";

- la art. 294, "Prezentarea registrelor profesioniștilor";

- la art. 320, "Drepturi bănești ale martorului";

- la art. 321, "Noțiune";

- la art. 329, "Efectuarea expertizei la fața locului";

- la art. 333, "Drepturi bănești ale expertului";

- la art. 334, "Comisie rogatorie";

- la art. 336, "Păstrare";

- la art. 337, "Verificare";

- la art. 338, "Restituire. Trecerea în proprietatea unității administrativ-teritoriale";

- la art. 342, "Noțiune și feluri";

- la art. 353, "Condiții de admisibilitate";

- la art. 359, "Dispoziții speciale";

- la art. 360, "Domeniu de aplicare";

- la art. 364, "Măsuri luate de instanță";

- la art. 368, "Înscrisuri deținute de terți";

- la art. 376, "Incidente privind probele";

- la art. 381, "Dispoziții aplicabile";

- la art. 400, "Condiții";

- la art. 430, "Cazuri";

- la art. 440, "Căi de atac";

- la art. 450, "Enumerare";

- la art. 473, "Dispoziții speciale privind judecata";

- la art. 476, "Completare cu alte norme";

- la art. 488, "Reguli privind judecata";

- la art. 498, "Condiții de admisibilitate";

- la art. 500, "Termen de exercitare";

- la art. 505, "Termen de exercitare";

- la art. 509, "Condiții de admisibilitate";

- la art. 520, "Domeniu de aplicare";

- la art. 529, "Reguli aplicabile";

- la art. 530, "Măsuri luate de președintele instanței";

- la art. 532, "Încheieri pentru eliberarea unor bunuri";

- la art. 533, "Noțiune";

- la art. 567, "Dispoziții generale";

- la art. 568, "Reguli de procedură aplicabile";

- la art. 577, "Măsuri asigurătorii";

- la art. 582, "Informații deținute de autoritățile publice";

- la art. 584, "Cereri și excepții";

- la art. 607, "Noțiune";

- la art. 615, "Modalități de executare";

- la art. 621, "Înțelegeri privind efectuarea executării";

- la art. 622, "Domeniu de aplicare";

- la art. 634, "Enumerare";

- la art. 659, "Excepții de la comunicare";

- la art. 660, "Cheltuieli de executare";

- la art. 672, "Măsuri în cazul opunerii la executare";

- la art. 676, "Sancțiune";

- la art. 688, "Constatarea perimării. Efecte";

- la art. 702, "Condiții de admisibilitate";

- la art. 704, "Termene";

- la art. 705, "Condiții de formă";

- la art. 707, "Căi de atac";

- la art. 710, "Condiții";

- la art. 711, "Efecte";

- la art. 714, "Cazuri speciale";

- la art. 719, "Sancțiune";

- la art. 737, "Remunerația administratorului-sechestru";

- la art. 738, "Răspunderea administratorului-sechestru";

- la art. 742, "Modalități de valorificare";

- la art. 750, "Înștiințarea părților și a altor persoane interesate";

- la art. 765, "Vicii ascunse";

- la art. 780, "Căi de atac";

- la art. 787, "Obligațiile administratorului-sechestru";

- la art. 865, "Încercarea de conciliere. Efecte";

- la art. 868, "Condiții";

- la art. 885, "Termen de executare";

- la art. 888, "Depozitarea bunurilor mobile";

- la art. 890, "Vânzarea bunurilor lăsate în depozit";

- la art. 898, "Domeniu de aplicare";

- la art. 899, "Reguli speciale de executare";

- la art. 907, "Cereri accesorii și incidentale";

- la art. 908, "Măsuri vremelnice";

- la art. 916, "Căi de atac. Publicitatea hotărârii";

- la art. 917, "Domeniu de aplicare";

- la art. 921, "Condiții";

- la art. 926, "Măsuri prealabile";

- la art. 932, "Măsuri prealabile";

- la art. 935, "Situații speciale";

- la art. 940, "Condiții de înființare";

- la art. 946, "Dispoziții speciale";

- la art. 948, "Înființarea sechestrului. Condiții";

- la art. 955, "Măsuri urgente";

- la art. 959, "Noțiune";

- la art. 960, "Condiții de înființare";

- la art. 965, "Reguli aplicabile";

- la art. 969, "Partajul judiciar";

- la art. 982, "Condiții de admisibilitate";

- la art. 988, "Condiții de admisibilitate";

- la art. 991, "Domeniu de aplicare";

- la art. 995, "Anularea ofertei reale, urmată de consemnațiune";

- la art. 999, "Domeniu de aplicare";

- la art. 1.011, "Domeniu de aplicare";

- la art. 1.017, "Cheltuieli de judecată";

- la art. 1.018, "Căi de atac";

- la art. 1.019, "Domeniu de aplicare";

- la art. 1.034, "Cereri ale asociațiilor de proprietari";

- la art. 1.035, "Domeniu de aplicare";

- la art. 1.037, "Procedura de judecată. Căi de atac";

- la art. 1.055, "For de necesitate";

- la art. 1.058, "Chestiuni preliminare";

- la art. 1.059, "Cereri incidentale";

- la art. 1.060, "Măsuri provizorii, conservatorii și de executare";

- la art. 1.063, "Termene";

- la art. 1.067, "Convenții inoperante";

- la art. 1.071, "Curator special";

- la art. 1.072, "Reguli aplicabile apatrizilor";

- la art. 1.074, "Calificare";

- la art. 1.077, "Formalități de publicitate";

- la art. 1.078, "Acte oficiale publice";

- la art. 1.079, "Noțiune";

- la art. 1.084, "Instanța competentă";

- la art. 1.085, "Documente atașate la cerere";

- la art. 1.088, "Instanța competentă";

- la art. 1.094, "Hotărâri stabilind obligații fiscale prevăzute de legi străine";

- la art. 1.095, "Tranzacții judiciare";

- la art. 1.096, "Calificare și domeniu de aplicare";

- la art. 1.100, "Procedura arbitrală";

- la art. 1.102, "Măsuri provizorii și conservatorii";

- la art. 1.105, "Drept aplicabil";

- la art. 1.107, "Cheltuieli arbitrale";

- la art. 1.108, "Reguli de aplicare subsidiară";

- la art. 1.109, "Calificare";

- la art. 1.110, "Eficacitate";

- la art. 1.111, "Instanța competentă";

- la art. 1.113, "Documente atașate la cerere";

- la art. 1.119, "Intrare în vigoare".

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 992 "
Art 998 Incidența dispozițiilor Codului civil
Art 999 "
Art 1008 Durata procedurii
Art 1010 "
Art 1012 "
Art 1029 Contestația la executare
Art 1056 Verificarea competenței internaționale
Art 1112 "
Art 14 Modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art 15 Modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art 16 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 62 "
Art 17 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 54 "
Art 18 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 1 "
Art 2 "
Art 4 "
Art 58 "
Art 60 "
;
se încarcă...