Art 12 Dispoziții de punere în aplicare | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare - Dispoziții de punere în aplicare -
Art. 12. -
Reviste (1)

(1) Ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspendare a executării silite se soluționează de către președintele instanței, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către un complet al instanței competente potrivit legii.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și cererilor de suspendare a executării unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri pronunțate de un organ cu activitate jurisdicțională sau, după caz, a altui titlu executoriu, în cazul în care acestea sunt atacate în justiție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții tranzitorii
Art 4 Dispoziții tranzitorii
Art 5 Dispoziții tranzitorii
Art 6 Dispoziții tranzitorii
Art 7 Dispoziții de punere în aplicare
Art 8 Dispoziții de punere în aplicare
Art 9 Dispoziții de punere în aplicare
Art 10 Dispoziții de punere în aplicare
Art 11 Dispoziții de punere în aplicare
Art 12 Dispoziții de punere în aplicare
Art 13 Modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Art 4 Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Art 5 Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor
Art 26 "
Art 28 "
Art 35^1 Calitatea procesuală
Art 42 "
Art 44 Invocarea incompatibilității absolute
Art 73 "
Art 76 "
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ
;
se încarcă...