Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 116/2019 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2019, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 ianuarie 2019 până la 26 ianuarie 2020, fiind înlocuit prin Ordin 93/2020;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și alin. (2) lit. a), precum și ale art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Fondul anual de premiere pentru extragerile Loteriei bonurilor fiscale aferente anului 2019 este de 14.000.000 lei.

(2) Fondul de premiere prevăzut la alin. (1) se repartizează la nivelul de 1.000.000 lei pentru fiecare extragere lunară și se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii câștigului aferent unui bon fiscal, în condițiile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) În data de 28 aprilie 2019 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale. Modificări (1)

(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 21 ianuarie și data de 31 martie 2019 care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) În data de 22 decembrie 2019 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale.

(2) La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 1 aprilie și data de 8 decembrie 2019 care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Fondul de premiere alocat extragerilor prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 3 alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice cu cel puțin 15 zile înainte de data extragerii.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 18 ianuarie 2019.

Nr. 116.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...