Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4085/2012 privind sesiunea specială de evaluare națională 2012 pentru elevii din clasa a VIII-a participanți la loturile naționale de pregătire pentru olimpiadele și concursurile internaționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 mai 2012 până la 29 aprilie 2013, fiind înlocuit prin Ordin 3622/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă organizarea unei sesiuni speciale de evaluare națională 2012 pentru elevii din clasa a VIII-a participanți la loturile naționale de pregătire pentru olimpiadele și concursurile internaționale.

Art. 2. -

(1) Calendarul sesiunii speciale de evaluare națională 2012 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Sesiunea specială de evaluare națională 2012 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011, și pe baza programelor de examen, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 și 657 bis din 23 septembrie 2010, în vigoare și pentru anul școlar 2011-2012, conform prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2011 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 20112012.

Art. 3. -

Lista nominală a candidaților care pot participa la sesiunea specială a examenului de evaluare națională este întocmită de către Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții și este aprobată de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar.

Art. 4. -

Sesiunea specială de evaluare națională 2012 se desfășoară la Seminarul Teologic "Sf. Ioan Gură de Aur" din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Art. 5. -

Comisiile pentru sesiunea specială de evaluare națională 2012 se numesc de către inspectoratul școlar al județului organizator, conform metodologiei în vigoare.

Art. 6. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Inspectoratul Școlar al Județului Dâmbovița, conducerea Seminarului Teologic "Sf. Ioan Gură de Aur" din Târgoviște duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar,
Liviu Marian Pop

București, 16 mai 2012.

Nr. 4.085.

ANEXĂ

CALENDARUL
sesiunii speciale de evaluare națională 2012

5 iunie 2012 Înscrierea la sesiunea specială a evaluării naționale
6 iunie 2012 Limba și literatura română - probă scrisă
7 iunie 2012 Matematica - probă scrisă
8 iunie 2012 Limba și literatura maternă - probă scrisă
8 iunie 2012 Afișarea rezultatelor (până la ora 18,00)
8 iunie 2012 Depunerea contestațiilor (orele 18,00-20,00)
9-10 iunie 2012 Rezolvarea contestațiilor
11 iunie 2012 Afișarea rezultatelor finale după contestații

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...